Previous
Next

Sretna, održiva, inkluzivna,

suvremena i demokratska škola!

Vijesti

Vijesti

Demokratizacija škola

I Don’t Even Want to Come Out!

Kvalitativna studija doživljene diksriminacije mladih LGBT+Q+ osoba na radnim mjestima Usprkos nizu  strategija, dokumenata te zakona o jednakom pristupu, inkluziji te zabrani diskriminacije na radnom

Iskustva

Iskustva

Škola Foruma za slobodu odgoja je podređena dobrobiti učenika, te je izuzeta od utjecaja i samovolje vanjskih čimbenika. Ona učenicima omogućava da ostvare svoje obrazovne ciljeve i da razviju svoje potencijale. Učenik je središte škole.

Ona odgaja za ljudsko dostojanstvo i jednakost svih ljudskih bića neovisno o njihovoj boji kože, etničkoj pripadnosti, svjetonazoru i drugim karakteristikama. Ona usađuje dužnost suprotstavljanja zlu i nasilju. Ona je mjesto slobode, kreativnosti i kritičkog mišljenja.

Ona je mjesto učenja primjenjivih vještina, znanja i stavova u skladu s najsuvremenijim spoznajama znanosti, umjetnosti i tehnologije. Ona je mjesto izvrsnosti poučavanja.

Ona je prostor suradnje ravnatelja i učitelja. Oni su prepoznati i priznati kao stručnjaci koji žive svoj poziv posebno njegujući cjeloživotno obrazovanje. Oni su uzori učenicima u slobodi, kreativnosti i kritičkom mišljenju.

Ona je pokretač i mjesto okupljanja lokalne zajednice.

Prijavi se na NEWSLETTER