Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi

Programi  >  Unaprijeđenje poučavanja  > Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi

OPIS

Seminar se u Hrvatskoj provodi od 2005. Godine i do sada je obuhvatio više od 500 nastavnika i nastavnica s visokoškolskih ustanova. Seminar nudi sustav koraka i konkretnih tehnika u poučavanju utemeljenim na postavkama kognitivističkih teorija učenja. Posebnu kvalitetu projekta predstavlja izravna primjenjivost naučenog kao i fleksibilnost u primjeni u različitim akademskim disciplinama.

Kroz 80 sati edukacije nastavnici će naučiti primjenjivati više od 80 različitih metoda i tehnika poučavanja, naučit će kako poticati razvoj novih vještina za otvorenu i odgovornu interakciju u predavaonici, obogatiti postojeći kurikulum te osmisliti inovativan nastavni proces. Osim samog stručnog usavršavanja program obuhvaća i praćenje napretka, kolegijalno opažanje nastave i inidivdualnu povratnu informaciju od strane voditeljica seminara.

Mnogi nastavnici ističu kako su potpuno promijenili pristup i težište sa sebe premjestili na studente. Evaluacija cjelokupnog programa pokazala je kako aktivnom primjenom naučenih sadržaja u svakodnevnom nastavnom procesu dolazi do promjena na 3 razine:

  • U načinu poučavanja: organiziranje nastave po trodijelnom sustavu omogućuje više raznovrsnosti, dinamičnosti, više entuzijazma u pripremi, više razmišljanja o nastavi i načinu kako je doživljavaju studenti
  • Kod studenata: veće zadovoljstvo (veseliji su!), aktivniji su na nastavi, motiviraniji i redovitije dolaze na nastavu
  • Na osobnom planu: veće zadovoljstvo, raste im osjećaj kompetentnosti, osvijestili su važnost kvalitetnog rada u nastavi i mogućnosti unapređenja


U sklopu seminara sudionici dobivaju i 4 priručnika koja teorijski i praktično prate sam sadržaj seminara.

PUBLIKACIJE