Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi

Programi  >  Unaprijeđenje poučavanja  > Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi

OPIS

Program Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje koji se u Hrvatskoj provodi još od 1998.godine se pokazao izvrsnim za nastavnike u predškolskom odgoju, osnovnim i srednjim školama. Seminar nudi sustav koraka i konkretnih tehnika u poučavanju utemeljenim na postavkama kognitivističkih teorija učenja. Međutim, pokazalo se da su potrebe visokoškolskih nastavnika  ipak drugačije i da su nužne određene promjene i prilagodbe.

Tim koji se prihvatio zahtjevnog zadatka izrade visokoškolske varijante pod nazivom Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi (ALCT) činili su prof. dr.sc. Vlasta Vizek Vidović, prof. dr.sc. Sharon Kletzien s West Chester University u SAD, mr.sc. Miljenka Cota Bekavac, prof. dr.sc. Vesna Vlahović Štetić  i mr.sc Višnja Grozdanić. Zadržale su sve teorijske osnove izvornog programa i preuzele veći dio tehnika i nastavnih strategija koje su primjenjive u visokom obrazovanju. Izradile su i originalne priručnike koji prate tijek poučavanja na radionicama.

Ovakav program se u Hrvatskoj provodi od 200 2. g odine i do sada je obuhvatio više od 600  nastavnika i nastavnica s visokoškolskih ustanova. Posebnu kvalitetu programa predstavlja izravna primjenjivost naučenog kao i fleksibilnost u primjeni u različitim akademskim disciplinama.

Kroz 80 sati edukacije nastavnici će naučiti primjenjivati više od 80 različitih metoda i tehnika poučavanja, naučit će kako poticati razvoj novih vještina za otvorenu i odgovornu interakciju u predavaonici, obogatiti postojeći kurikulum te osmisliti inovativan nastavni proces. Osim samog stručnog usavršavanja program obuhvaća i praćenje napretka, kolegijalno opažanje nastave i individualnu povratnu informaciju od strane voditeljica seminara.

Mnogi nastavnici ističu kako su potpuno promijenili pristup i težište sa sebe premjestili na studente. Evaluacija cjelokupnog programa pokazala je kako aktivnom primjenom naučenih sadržaja u svakodnevnom nastavnom procesu dolazi do promjena na 3 razine:

  • U načinu poučavanja: organiziranje nastave po trodijelnom sustavu omogućuje više raznovrsnosti, dinamičnosti, više entuzijazma u pripremi, više razmišljanja o nastavi i načinu kako je doživljavaju studenti
  • Kod studenata: veće zadovoljstvo (veseliji su!), aktivniji su na nastavi, motiviraniji i redovitije dolaze na nastavu
  • Na osobnom planu: veće zadovoljstvo, raste im osjećaj kompetentnosti, osvijestili su važnost kvalitetnog rada u nastavi i mogućnosti unapređenja. 

U sklopu seminara sudionici dobivaju i 4 priručnika koja teorijski i praktično prate sam sadržaj seminara.

Citati sudionika s edukacija:

PUBLIKACIJE