Cilj 14.: Očuvanje vodenog svijeta

Podijeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Gimnazija Metković
Mentorica: Branka Vladimir

U školskoj godini 2019./2020. učenici ambasadori Gimnazije Metković u programu Škole ambasadori Europskog parlamenta (osam učenika drugog razreda gimnazije) i ambasadorica senior prof. Branka Vladimir provodili su aktivnosti na temu globalnog cilja održivog razvoja broj 14.

Definicija toga globalnog cilja pod nazivom „Očuvanje vodenog svijeta“ (ili „Život ispod vode“, engl. „Life Below Water“) obuhvaća zaštitu mora i oceana, o kojima ovise gotovo svi globalni sustavi, kroz održivo upravljanje morskim sustavima na znanstvenoj osnovi, primjerice kroz reguliranje ulova ribe i mnoge druge promjene. Gimnazija Metković odabrala je ovaj cilj zbog svojeg zemljopisnog položaja i mogućnosti intenzivnog bavljenja temom u lokalnom kontekstu. Umjesto uskog bavljenja morskim vodama iz definicije cilja, mi smo se pozabavili živim svijetom i u kopnenim vodama te vodom za piće, potrošnjom vode i zaštitom okoliša uz vodu.

Krajnji cilj bio nam je podizanje svijesti u lokalnoj zajednici o problemima vezanima uz život u vodi i oko nje, identificiranje izvora problema i predlaganje rješenja.

Istražili smo vrste voda u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i otkrili da je zbog svojeg geološkog sastava ovo krško područje Dinarida obilježeno visokim stupnjem ranjivosti prirodnih sustava. Uočili smo probleme vezane uz vodu za piće u županiji, konkretno problem sezonske neravnomjernosti – zimskih poplava i ljetnih suša. Očit problem u Dolini Neretve je rapidno zaslanjenje vode i tla usljed podizanja razine mora, što stvara brojne poteškoće u poljoprivredi, ali utječe i na živi svijet u vodi. Još jedan specifičan problem je zagađenje vode kao posljedica industrijskih aktivnosti preko granice u Bosni i Hercegovini, gdje izviru brojne vode naše županije. Primijetili smo i potrebu održivijega korištenja vode u industriji (HE Plat) i turizmu (potrošnja vode u smještajnim kapacitetima, otpadne vode koje završavaju u moru).

Većina aktivnosti i interesa učenika bila je koncentrirana na područje Doline Neretve. To je jedna od rijetkih mediteranskih močvara s prostranim tršćacima koji pružaju odmorište za selidbe, zimovanja i gnjezdilište brojnih vrsta ptica – ukupno je 310 zabilježenih vrsta ptica u Delti. Prirodoslovni muzej u Metkoviću čuva drugu najveću ornitološku zbirku u Europi. Iako su močvarna staništa znatno smanjena jer je močvarna delta velikim dijelom pretvorena u bogato poljoprivredno područje, još su uvijek očuvane velike površine.

Tijekom provedbe projekta saznali smo dobru vijest o skorom proglašenju posebnih rezervata jezera u Dolini i ušća Neretve, što će uz postojeće ornitološke rezervate i značajne krajobraze doprinijeti zaštiti ovoga kraja. Rješenja koja su učenici predložili za poboljšanje života u vodi i oko nje u Dolini Neretve bila su između ostalog: fokus na turizam promatranja ptica (engl. birdwatching), pojačavanje edukativno-ekoloških sadržaja u suradnji s Prirodoslovnim muzejom, hitni međudržavni dogovori s BiH oko reguliranja zagađenja vodenih tokova te savjeti za štedljiviju i održiviju potrošnju vode u turizmu.

Govoreći o europskom kontekstu projekta, otkrili smo značajan doprinos Europske unije u obliku financiranja projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Doline Neretve” (2018.–2020.) u sklopu kojeg će se provesti brojne ekološke aktivnosti poput uređenja edukativno-ekoloških sadržaja, pješačkih staza, sustava nadzora itd. Jedan zajednički problem zaštite živog svijeta u vodi koji dijelimo s ostatkom Europe jest nestanak jegulje, trenutačno najugroženije vrste ribe u EU-u, zbog brojnih čimbenika od kojih je najčešći zagađenje. Osim teme vode u zavičaju, analizirali smo i probleme s korištenjem vode u svakodnevnom životu. Proučivši potrošnju vode u samoj Gimnaziji Metković, uočili smo širi ekološki problem prekomjerne uporabe plastičnih čaša zbog popularnosti aparata za vodu i kavu u hodnicima škole. Predloženo je konkretno rješenje u obliku nabave višekratnih boca za vodu za svakog učenika i nastavnika s logom škole, a za financiranje smo se u ožujku 2020. prijavili na Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020. Ministarstva znanosti i obrazovanja (rezultate natječaja još nismo dobili). Kreativnim radovima i porukama postavljenima u prostorijama škole nastojali smo inspirirati i potaknuti na razmišljanje o problemima s vodom opisanima u cilju broj 14.

Ukratko, nakon uvodnog seminara za nastavnike na Sljemenu, aktivnosti učenika od studenog 2019. do lipnja 2020. uključivale su: identificiranje problema u okolini povezanih s odabranim globalnim ciljem, inspiraciju i savjetovanje o očuvanju voda, istraživanje internetskih izvora, oluju ideja – predlaganje rješenja. Vidljivost projekta i informiranje o našim aktivnostima i saznanjima postigli smo putem Padleta i Facebook stranice Gimnazija Metković – Škola ambasador Europskog parlamenta.

S nastupanjem krize Covid-19 i prestankom nastave u školi te mogućnosti za susret s učenicima tijekom proljeća 2020. nismo uspjeli provesti planirane aktivnosti: mjerenje kvalitete vode u rijeci Neretvi i njezinim pritocima (za što smo imali potrebnu opremu s nastave biologije), posjet Prirodoslovnom muzeju u Metkoviću i posjet špilji Jama u Predolcu.

Umjesto toga sve aktivnosti usmjerili smo na online istraživanje i objavljivanje.


Ova aktivnost je održana u sklopu projekta “Škole za održivu Europu” kojeg financira CROSOL: Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske i Zaklada Solidarna iz projekta „Prema otvorenoj, pravednoj i održivoj Europi u svijetu – Projekt predsjedanja EU 2019.-2021.“

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.