Search
Close this search box.

Cilj 6. Čista voda i sanitarni uvjeti

Podijeli

Gimnazija Velika Gorica
Mentorice: Olieta Horvat Kardoš i Andreja Burić

Voda je srž svega jer voda je sve i sve se u vodu vraća.

Tales

Europska unija snažan je zagovornik provedbe i dostizanja globalnih ciljeva (GC) definiranih dokumentom The 2030 Agenda for Sustainable Development Ujedinjenih naroda. Gimnazija Velika Gorica inovativnim pristupom želi informirati užu i širu okolinu o spoznajama o raznolikosti prirode i nužnosti održivog upravljanja prirodnim dobrima. Želimo pokazati koliko je važna osobna i zajednička odgovornost za upravljanje prirodnim resursima i ostvarenje pojedinih globalnih ciljeva.

Želimo utjecati na podizanje razine građanske i društvene kompetencije mladih i motivirati ih na aktivno sudjelovanje u ekološkim projektima. Stvaramo okružje u kojem mladi predlažu rješenja, kritički promišljaju o čistoj vodi koja je dostupna svima. U suradnji s Forumom za slobodu odgoja i Uredom Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj pokrenuli smo projekt „Zaštitimo naše vode“.

Ambasadori seniori i ambasadori juniori, nastavnici i svi učenici Gimnazije Velika Gorica istraživali su tijekom školske godine globalne ciljeve održivog razvoja. Jedan od naših ciljeva istraživanja je CILJ 6: ČISTA VODA I SANITARNI UVJETI koji zahtijeva osiguranje sanitarnih uvjeta i pristup pitkoj vodi za sve. Čista voda dostupna svima bitno je obilježje svijeta u kojemu želimo živjeti. Na planetu ima dovoljno pitke vode, no zbog gospodarskih problema i loše infrastrukture svake godine milijuni ljudi, od kojih je većina djece, umire od bolesti povezanih s vodoopskrbom te neadekvatnim sanitarnim i higijenskim uvjetima. Nedostatak vode, loša kvaliteta vode i neodgovarajuća kanalizacija negativno utječu na sigurnost hrane, mogućnost životnih izbora i obrazovnih mogućnosti siromašnih obitelji diljem svijeta. Procjenjuje se da će do 2050. barem jedna od četiri osobe živjeti u zemlji s problemom nestašice pitke vode. Stoga je jedan od podciljeva postići do kraja 2030. univerzalnu i jednaku dostupnost sigurne i jeftine pitke vode za sve, kao i odgovarajućih sanitarnih i higijenskih uvjeta.

U pripremnoj fazi projekta proveli smo nekoliko ključnih aktivnosti kako bi upoznali sve odgojno-obrazovne dionike s temom i mogućnostima sudjelovanja.

Karta rijeka u Europi

Pedagoginja je upoznala ravnateljicu s temom projekta. Na Vijeću učenika pedagoginja je upoznala sve učenike s temom projekta i važnošću Agende 2030 i globalnim ciljevima. Na Nastavničkom vijeću pedagoginja i nastavnica PIG-a upoznale su nastavnike sa sadržajem seminara „Kompetencije za održivu budućnost“ i našim globalnim ciljem, pedagoginja je pozvala sve nastavnike da se uključe u projekt održivog razvoja. Na izvannastovnoj aktivnosti EU ambasadori, nastavnica Andreja Burić i pedagoginja upoznale su mlade ambasadore s temom projekta, Agendom 2030. i globalnim ciljevima održivog razvoja.

Učenici su istraživali različite izvore putem digitalne tehnologije, boravkom u prirodi, uzimanjem uzoraka vode, sakupljanja informacija od kolega putem anketnog upitnika, intervjuiranjem učenika i nastavnika, likovnim izričajima. Svi razrednici su se zajedno sa svojim razredima uključili u projekt.

Aktivnosti projekta započele su u prosincu 2019. Učenici i nastavnici su prema osobnom interesu, svojim potrebama i željama istraživali izvore i mogućnosti pripreme projektnog prijedloga. Neki su učenici u dogovoru s nastavnicima istraživali izvore o vodi na lokalnoj razini, a neki na europskoj, a o svojim istraživanjima izradili su prezentacije.

Plakat o kvaliteti vode

Naše je istraživačko pitanje: Mogu li (ja) pridonijeti zaštiti voda?

Učenici, nastavnici , stručne suradnice i ravnateljica prepoznali su važnost očuvanja okoliša za opću dobrobit. Istraživali su različite oblike djelovanja koja utječu na održivi razvoj. Svi smo prepoznali koliko je svatko od nas važan i koliko je bitno da smo povezani u kreiranju rada i života u našoj maloj zajednici. Međupredmetna tema održivi razvoj prožima cjelokupan rad škole i sastavni je dio našega kurikuluma. Učenici su zajedno s nastavnicima kritički promišljali o vodi. Promišljali su o načinima djelovanja s obzirom na održivost i promišljali o načinima ponašanja u svakodnevnom životu.

Suradnički smo učili, radili u timu i individualno. Zajedno smo ostvarili različite aktivnosti ,neke smo implementirali u redovitoj nastavi, neke u izvannastavnim aktivnostima, neke na dodatnoj nastavi, a neke na satu razrednog odjela.

Povezali smo odgojno-obrazovna područja i nastavnu temu vode s različitim nastavnim predmetima. Kompetencije koje su učenici usvojili povezane su sa širim međupredmetnim ciljevima u skladu s Europskim referentnim okvirom.

Digitalna radna ploča o vodi

Ostvarenost odgojno-obrazovnih očekivanja pratili smo putem vršnjačkog vrednovanja, samovrednovanja, izvješća nastavnika i virtualnom izložbom uradaka. Kontinuirano smo istraživali i stvarali do pojave koronavirusa.

S obzirom na novonastalu situaciju prilagodili smo se i nastavili raditi na projektu u virtualnoj učionici.

Pomoću raznih digitalnih alata istraživali smo primjere održivog razvoja, međusobno smo surađivali i dijelili različite materijale. Kritički smo promišljali i uvažavali različita mišljenja. Nastavnici su poticali učenike na istraživački rad, istraživali su različite aspekte vode na lokalnoj i europskoj razini. Učenici su bili motivirani za djelovanje na dobrobit okoliša i razvijali odgovornost prema sebi i budućim generacijama.

Za dan Europe pripremili smo virtualnu šetnju Gimnazijom Velika Gorica, gdje smo prikazali sve naše uratke na temu Sačuvajmo naše vode.

Učenici su prepoznali važnost očuvanja okoliša, istraživali su kako različiti oblici djelovanja utječu na održivi razvoj. Suradničkim učenjem povezali su se međusobno i sa svojim nastavnicima. Učenici su osmislili inovativne i kreativne oblike djelovanja s ciljem zaštite voda. Sudjelovali su u aktivnostima škole za opće dobro.

Učinci projekta reflektiraju se ne samo na međupredmetnu temu održivog razvoja, već i na međupredmetnu temu o osobnom i socijalnom razvoju. Izborom primjerenih aktivnosti za sudjelovanje u projektu omogućili smo svojim učenicima suradnju uz međusobno uvažavanje i ostvarenje osobnih potencijala. Razvijali su socijalne i komunikacijske vještine i timski rad. Zajednički su planirali, dogovarali strategije rješavanja problema i odgovorno se ponašali prema sebi i svojoj zajednici.


Ova aktivnost je održana u sklopu projekta “Škole za održivu Europu” kojeg financira CROSOL: Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske i Zaklada Solidarna iz projekta „Prema otvorenoj, pravednoj i održivoj Europi u svijetu – Projekt predsjedanja EU 2019.-2021.“

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.