Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje

Programi  >  Unaprijeđenje poučavanja  >  Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje
OPIS

Seminar “Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje” provodi se u Hrvatskoj od 1998. godine i u njega je do sada bilo uključeno više od 3000 učitelja/ica sa svih obrazovnih razina. O njegovoj kvaliteti i svrsishodnosti govore mnogi učitelji/ce koji uspješno primjenjuju filozofiju projekta u svojoj nastavi, ali i veliki broj napisanih školskih udžbenika u kojima su prezentirane metode i tehnike projekta. Seminar donosi poseban okvir poučavanja koji sadrži 80 različitih tehnika i metoda koje se mogu odmah koristiti u nastavi, a s kojima se učenicima omogućuje da svjesno, s razumijevanjem i aktivno usvajaju nastavne sadržaje.

Metode s kojima se učitelji upoznaju omogućavaju organizaciju nastave na način da je svaki učenik uključen, da se zadržava učenikova pažnja, povećava motivacija i razvija kritičko mišljenje. Metode nadalje potiču stvaralaštvo, rješavanje problema, inovativnost, poduzetnost, komunikativnost, prilagodljivost, rad u timu te stvaraju ugodno odgojno-obrazovno ozračje koje je poticaj za učenje i razrednu disciplinu.

Primjenom interaktivnih metoda nastava je usmjerena na učenika što mijenja i uloga učitelja koji postaje voditelj, suradnik, savjetnik, mentor, odgajatelj i pedagog koji organizira nastavni proces.

Kroz 8 radionica (ukupno 80 sati stručnog usavršavanja), praćenje napretka, kolegijalno opažanje nastave i inidivdualnu povratnu informaciju od strane voditelja i voditeljica seminara sudionike i sudionice se potiče da kroz interaktivne metode ohrabruju i potiču učenike na otvorenu, ali odgovornu interakciju, surađuju s drugima, razvijaju odgovornost za vlastiti napredak i znanje te stječu naviku cjeloživotnog učenja i obrazovanja.

U sklopu seminara sudionici dobivaju i 8 priručnika koji teorijski i praktično prate sam sadržaj seminara.

PUBLIKACIJE