Demokratizacija škola

Vizija programa je održiva i demokratska škola koja na svim razinama i u bliskoj suradnji s lokalnom zajednicom živi temeljne demokratske vrijednosti, poštuje i promiče ljudska prava i doprinosi održivosti lokalne zajednice.

Od 2018. godine ovaj program okuplja tri potprograma:

  • potprogram „Građanski odgoj i obrazovanje“ usmjeren je na područje poučavanja za održivost, demokraciju i ljudska prava
  • potprogram „Upravljanje školom“ usmjeren je na upravljačku razinu odgojno-obrazovnog sustava
  • potprogram „Volontiranje i aktivno građanstvo“ usmjeren je na izgradnju i održavanje povezanosti odgojno-obrazovne ustanove i lokalne zajednice


Program se provodi kroz projekte, aktivnosti, edukacije i druga javna događanja, te izdavačku djelatnost.

Voditelj programa "Demokratizacija škola":

Mario Bajkuša

Voditeljica programa "Volontiranje i aktivno građanstvo":

Višnja Pavlović

Voditelji/ice edukacija:

Ana Jurišić
Domagoj Morić
doc. dr. sc. Branko Ančić
Eli Pijaca Plavšić
Jelena Perak
Marija Roth
Marina Brkić
prof. dr. sc. Branislava Baranović
Višnja Pavlović
prof. dr. sc. Vlatka Domović