Search
Close this search box.

Dobitnice i dobitnici priznanja “Stjepan Cipek” u 2020. godini

Podijeli

Od 2004. godine, Forum za slobodu odgoja dodjeljuje priznanja zaslužnim pojedincima i ustanovama kao iskaz zahvalnosti i poštovanja prema svima onima koji su doprinijeli ostvarenju vizije Foruma za slobodu odgoja.

Ovo Priznanje od 2015. godine nosi ime istaknutog učitelja i promicatelja cjeloživotnog učenja, te dugogodišnjeg člana Upravnog odbora Foruma za slobodu odgoja Stjepana Cipeka. Priznanje se dodjeljuje svake druge godine.

Dobitnice i dobitnici Priznanja “Stjepan Cipek” u 2020. godini su:

Kategorija: Učiteljica Foruma za slobodu odgoja

Ivana Orešković, SŠ Bartola Kašića, Grubišno polje

Ivana Orešković je ravnateljica Srednje škole Bartola Kašić, Grubišno Polje. Intenzivnu suradnju s Forumom započela je 2017. godine dok je radila kao nastavnica stručne skupine predmeta u Komercijalnoj i trgovačkoj školi, Bjelovar i to na projektu „Školski volonteri“ gdje je bila jedna od voditeljica Volonterskog kluba škole te s učenicima provodila niz edukativnih, inkluzivnih i društveno korisnih aktivnosti. Završila je brojne druge seminare Foruma za slobodu odgoja poput Razvoj školskog volontiranja, Osnovni seminar medijacije, Napredni program medijacije, Sretno dijete te je sudjelovala u brojnim konferencijama, okruglim stolovima i webinarima koje je Forum u protekle tri godine organizirao. Stečena znanja i iskustva primjenjivala je u redovnom radu s učenicima, u izvannastavnim aktivnostima, na radionicama s učenicima, roditeljima i ostalim učiteljima u školi. Nedavno je imenovana ravnateljicom škole i odmah je pokrenula suradnju i partnerstvo škole na Forumovim projektima poput projekta Sretno dijete.

Kao suradnica na brojnim projektima i aktivnostima uvijek je prepuna entuzijazma, kreativnosti i stalne želje za učenjem i napredovanjem.
U svojoj dosadašnjoj karijeri završila je mnogobrojne edukacije te kontinuirano radila na sebi. Vodila je brojne aktivnosti u školama u kojima je radila, a u svom radu kontinuirano surađuje s lokalnom zajednicom, organizacijama civilnog društva, udrugama i poslodavcima. Zbog svog angažmana 2018.godine bila je dobitnica nagrade “Fonda Boža Tvrtković” za humana djela u odgoju i obrazovanju.

Primjer je odgojno-obrazovne radnice koja stvara promjenu na razini škole uključujući sve dionike kako i u školi i u lokalnoj zajednici, a kao ravnateljica pokazala je koliko je bitna suradnja i rad u zajednici te kontinuirani rad na i želja za poboljšanjem kvalitete i pružanja jednakih mogućnosti svim učenicima.

Tijekom cijele suradnje s Forumom pokazala je kako teži uspostavi bolje i kvalitetnije škole koje počiva na suvremenim teorijskim principima i kao takva u potpunosti odgovara misiji, viziji i programskim ciljevima Foruma.

Kategorija: Stručna suradnica Foruma za slobodu odgoja

Ornela Malogorski, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar

Ornela Malogorski je stručna suradnica-pedagoginja u Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar. Intenzivnu suradnju s Forumom započela je 2016. godine kao pedagoginja škole i to na brojnim projektima koje je ispred škole provodila u suradnji s Forumom. Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar upravo je zbog rada kolegice Malogorski škola koja je bila uvijek otvorena za suradnju s lokalnom zajednicom i organizacijama civilnog društva.
Kao koordinatorica vodila je niz Forumovih projekata u školi poput “Da sam ja netko”, “Školski volonteri”, “Mala škola poduzetnosti”, „Sretno dijete“ te je sudjelovala i na međunarodnim projektima poput „Gender Equality Charter Marks“ i “Start the change”.

Završila je brojne druge seminare Foruma za slobodu odgoja poput seminara Medijacija, Razvoj školskog volontiranja, Školski razvojni plan, Razvoj i pisanje projektnih prijedloga te je sudjelovala u brojnim konferencijama, okruglim stolovima i webinarima koje je Forum u proteklih nekoliko godina organizirao. Stečena znanja i iskustva primjenjivala je u redovnom radu s učenicima, u izvannastavnim aktivnostima, na radionicama s učenicima, roditeljima i ostalim učiteljima/icama u školi.

U svojoj dosadašnjoj karijeri završila je mnogobrojne edukacije i organizirala niz događanja i aktivnosti vezanih uz poboljšanje rada odgojno-obrazovnih ustanova. Kao voditeljica Županijskog stručnog vijeća za Građanski odgoj i obrazovanje organizirala je predstavljanje modela uvođenja GOO u škole u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji kako bi potaknula suradnju između županije, Foruma, GOOD inicijative te svih ključnih aktera kako bi došlo do toga da škole u županiji imaju GOO kao izborni predmet. Upravo njena inicijativa urodila je dogovorima i konkretiziranjem aktivnosti koje su u planu kako bi se ovaj projekt realizirao. Zbog svog angažmana, entuzijazma i ogromne energije koju ulaže u to da bi naš odgojno-obrazovni sustav bio bolji dobitnica je niza nagrada i priznanja.

Primjer je odgojno-obrazovne radnice koja stvara promjenu na razini škole, kontinuirano se stručno usavršava, ima izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine te je uvijek spremna na suradnju i organizaciju onih aktivnosti i projekata koji će naš obrazovni sustav učiniti boljim i kvalitetnijim.

Kolegica Malogorski najbolji je primjer odgojno – obrazovne radnice koja s velikom ljubavi, znanjem i entuzijazmom pristupa svom radu, svojim učenicima, kolegama i kolegicama te svim suradnicima i suradnicama i koja naš odgojno – obrazovni sustav čini kvalitetnijim i boljim za sve uključene.

Kategorija: Stručni suradnik Foruma za slobodu odgoja

Igor Salopek, Osnovna škola Miroslava Krleže, Zagreb

Igor Salopek stručni je suradnik – pedagog Osnovne škole Miroslava Krleže u Zagrebu.

Nakon što je 2013. g. sudjelovao u Osnovnom seminaru medijacije, radeći na zamjenama u više osnovnih škola, prijavio se kao volonter na Forumov dvogodišnji projekt „Pokreni promjenu!“ te inicirao prve projekte s djecom i mladima u Osnovnoj školi Luka u Sesvetama, koji su za cilj imali promicanje tolerancije i prevenciju nasilja.

Tijekom ove suradnje, njegov su trud i kompetencije zamijećeni u školi te se u OŠ Luka i zaposlio na zamjeni. Zatim prelazi u OŠ Sesvetska Sopnica, zatim nakon nekoliko godina u OŠ Vugrovec-Kašina gdje nastavlja suradnju s Forumom, sudjelujući u mnogim projektima i preventivnim programima s posebnim naglaskom na Medijaciju i nenasilno rješavanje sukoba, ali i u međunarodnom nastavku projekta „Pokreni promjenu“.

Završio je brojne Forumove seminare poput Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, Osnovni seminar medijacije, Napredni program medijacije, program Pokreni promjenu. Uz to educirao se u CAP programu, Montessori pedagogiji te je školski koordinator Erasmus + programa.

Uvijek se odazivajući na suradnju, sudjelujući u Forumovim fokus grupama, inicijativama, mentorskim susretima medijatora, supervizijama, Godišnjoj konferenciji školske medijacije, Igor nam je postao dragi suradnik i „prijatelj Foruma“ čije mišljenje cijenimo i na kojeg se možemo osloniti kad je to potrebno. Svojim radom i pristupom donosi svježinu i pozitivnu energiju i posvećen je razvijanju i primjeni suvremenih pristupa i metoda u radu s djecom i mladima, poput medijacije, inkluzije i sudjelovanja učenika. Provodio je izvannastavnu aktivnost Mali medijatori za učenike četvrtih razreda u kojoj su učenici na posljetku bili razredni medijatori, koji su u višim razredima bili uključeni u edukaciju vršnjačke medijacije za učenike nižih razreda.

Kako kaže Igor: „Smatram kako nam je medijacija potrebna u svim aspektima društva, a posebno u odgojno-obrazovnom sustavu koji izgrađuje mlade, buduće lidere našega društva. Sustavnim radom i entuzijazmom tako obogaćujemo i mijenjamo naše društvo.”

Kategorija: Učiteljica Foruma za slobodu odgoja

Davorka Pekišić, Osnovna škola Luka, Zagreb

Davorka Pekišić je učiteljica hrvatskog jezika u OŠ Luka. U projekte Foruma uključena je od 2010. godine kada je završila osnovni seminar iz Medijacije te započela aktivno primjenjivati vještine medijacije u svom svakodnevnom radu u razredu te je primjer odgojno-obrazovne radnice koja se kontinuirano profesionalna razvija i sva stečena znanja i vještine odmah implementira u radu sa svojim učenicima. U posljednjih 10 godina kolegica Pekišić je završila i naše seminare Primarna prevencija ovisnosti, Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje te je sudjelovala kao mentorica učenicima u našem „Oboji svijet!“ natječaju.

Naglasak u njenom cjelokupnom radu, kako u školi tako i u lokalnoj zajednici, je na uvažavanju različitosti, promoviranju nenasilja i zaštite najslabijih te promicanju solidarnosti. Uz niz edukacija i programa i projekata u kojima je sudjelovala završila je i edukaciju za poučavanje hrvatskog jezika inojezičnih učenika te podučava učenike kojima hrvatski nije materinji jezik. Stoga možemo istaknuti kako je kolegica Pekišić primjer odgojno-obrazovne radnice koja je širokih vidika i uvijek i u svakoj prilici s djecom i mladima radi na širenju tolerancije i prihvaćanja različitosti što je iznimno vidljivo u njenom cjelokupnom radu.

U metodičkom smislu iz cijelog njenog rada vidljivo je kako u direktnom poučavanju učenika primjenjuje oblike i strategije koji pomažu suvremenom odgojno-obrazovnom procesu, a zbog toga je 2017. godine promovirana u zvanje profesora savjetnika hrvatskoga jezika.

Kategorija: Učiteljica Foruma za slobodu odgoja

Kristina Kaučić, Srednja škola Donji Miholjac

Kristina Kaučić je profesorica engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti u Srednjoj školi Donji Miholjac gdje predaje i učenicima gimnazijskog programa kao i učenicima strukovnog programa. Njen cjelokupan rad karakterizira želja za internacionalizacijom škole i to primarno sudjelujući u brojim Erasmus+ programima te vodeći niz E-twinning projekata kroz koje je, kako sama ističe, “Donji Miholjac stavila na kartu svijeta”.

Isti taj put razvoja europske dimenzije u obrazovanju razvijala je i sudjelujući u posljednjih nekolika godina u Forumovim edukacijama i projektima kao što su seminari Edukacija o Europskoj uniji te Kompetencije za održivu budućnost te projektu “Škole za održivu Europu”. Njeno aktivno sudjelovanje pratili smo i kroz projekt Ureda za informiranje Europskog parlamenta u Hrvatskoj “Škole ambasadori Europskog parlamenta” u kojem je također, od strane Foruma kao evaluatora projekta, njena škola uvijek bila evaluirana kao iznimno kvalitetna u provedbi ovog projekta.
U svom cjelokupnom radu naglasak je stavila na umrežavanja i povezivanje te korištenje inovativnih i digitalnih tehnika i alata te se trudila da nastava stranih jezika koju provodi uvijek bude kreativna i što je moguće više da kroz nastavu i korištenje digitalne tehnologije poveže svoje učenike s učenicima diljem Europe. Osim digitalnih alata kolegica Kaučić u nastavi primjenjuje često i metode projektne nastave, kritičkog razmišljanja, problemskog rješavanja zadataka i u središte svoga sata stavlja učenika i njegove interese.

Kolegica Kaučić primjer je odgojno-obrazovne radnice koja se kontinuirano stručno usavršava kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu te svojom upornošću i trudom odgojno-obrazovni sustav želi učiniti kvalitetnijim i suvremenijim što u potpunosti odgovara i misiji, viziji i programskim cijevima Foruma za slobodu odgoja.

Kategorija: Suradnica Foruma za slobodu odgoja

dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević je izvanredna je profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, a u svom radu pokazuje vrlo široki raspon ekspertnosti i aktivnosti kompatibilnih s programskim ciljevima Foruma.

Svoju suradnju s Forumom započela je još 2005. godine kroz uključivanje u program Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi (ALCT). Pokazala je veliki interes, ali i duboko razumijevanje njegovih ciljeva i teorijske podloge. Nakon nekoliko godina primjene u vlastitoj nastavi, pokazala je interes za napredovanje te od 2018. godine ima i najviši status u program, a to je status potvrditeljice. Nastava joj je od početka, a posebno nakon primjene naučenog u ALCT program, usklađena sa svim načelima suvremenog odgojno obrazovnog procesa.

Njezin angažman u svojstvu trenerice – voditeljice radionica u programu pokazao je kako se radi o vrsnoj osobi i stručnjakinji. Od 2011. godine je aktivno uključena u program te je vodila niz radionica, a sudionici je redovno vrlo visoko ocjenjuju u evaluacijama. Kompetentna je, komunikativna i uspostavlja dobar odnos sa sudionicima i ostalim voditeljicama. Promovira program i potiče nastavnike na uključivanje u edukaciju te je u tome vrlo uspješna. Upravo njenom zaslugom,na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu su rijetki nastavnici koji nisu sudjelovali u ovoj edukaciji.

Od ostalih područja njenog rada izdvajamo kako je vrhunska je stručnjakinja u logopediji, usmjerena na djecu s jezičnim poremećajem i poremećajima čitanja i pisanja. U svom radu sudjelovala je i u razvoju obrazovnih smjernica za poučavanje djece romske populacije. Autorica je i koautorica na nizu znanstvenih i stručnih radova te je više puta dobila nagrade i priznanja za svoj rad.

Kao suradnica Foruma pokazala se kao iznimno suradljiva, otvorena i puna podrške te je s njom uistinu prava čast surađivati.

Kategorija: Stručna suradnica Foruma za slobodu odgoja

Jadranka Tuma-Očko, II. Osnovna škola Bjelovar

Jadranka Tuma-Očko pedagoginja je u II. Osnovnoj školi Bjelovar. Njezina suradnja s Forumom započela je još 2003. godine kada je vodila skupinu učenika medijatora-vršnjaka pomagača koje je za tu ulogu osposobljava od nižih razreda. Sa skupinom medijatora kontinuirano je radila više od 15 godina različite radionice na satovima razrednika, Vijeću učenika i sl. te je osposobljavala učenike za medijatorski rad kako bi sami, uz mentorstvo, provodili medijaciju s učenicima. Njihov rad prezentirala je na mnogim lokalnim događanjima te je tako promovirala važnost nenasilnog rješavanja sukoba te edukacije učenika od najnižeg uzrasta.

Kroz tih 15-tak godina surađivala je s Forumom sudjelujući u seminarima poput Edukacijom do zdravlja te na Godišnjim konferencijama medijacije, a također se sa svojim učenicima prijavljivala i na naš natječaj “Oboji svijet!”. U želji da Forumovi programi dođu do što većeg broja odgojno – obrazovnih radnika i radnica u Bjelovaru, kao stručna suradnica pedagoginja organizirala je stručno usavršavanje Osnovni seminar medijacije za Vijeće učitelja II. OŠ Bjelovara. Uz to, sama škola je u dva navrata bila i domaćin seminara Edukacijom do zdravlja.

Tijekom cijelog svog profesionalnog rada kolegica Tuma-Očko se kontinuirano stručno usavršavala i to u temama vezanim za Građanski odgoj i obrazovanje i nenasilno rješavanje sukoba, a dobar dio njenog rada sastojao se od poticanja učenika na sudjelovanje u humanitarnim i društveno korisnim projektima. Također, važno je istaknuti kako je njen rad obogatila želja za stalnim unapređenjem kako direktnog rada s učenicima tako i školskih projekata.

Ovo Priznanje kolegica Tuma-Očko dobiva na kraju njene karijere stručne suradnice, pred sam odlazak u zasluženu mirovinu, kako bi se stavio naglasak na njen vrijedan doprinos kojim je svoju školu učinila kvalitetnijom i boljom te kako bi njen cjelokupan rad bio inspiracija svim budućim naraštajima odgojno-obrazovnih radnika i radnica u našoj zemlji.

Kategorija: Učiteljica Foruma za slobodu odgoja

Biljana Bagarić Ivezić, Osnovna škola Marije Jurić Zagorke, Vrbovec

Biljana Bagarić Ivezić učiteljica je razredne nastave u Osnovnoj školi M. J. Zagorke u Vrbovcu, Područna škola Poljanski Lug. Vodi kombinirani razredni odjel 2. i 4. razreda te izvannastavnu grupu „Mali medijatori“.
Biljanu smo upoznali 2018. godine kad je sudjelovala na Osnovnom seminaru medijacije u sklopu projekta „Školski volonteri“. Pokazala je veliki interes za medijacijom te je nastavila usavršavanje kroz Napredni program medijacije, prisustvovanje Godišnjoj konferenciji medijatora te uključivanje u projekte „Mali medijatori u sretnoj školi“ i „Sretno dijete“.

Prvi susret s vršnjačkim medijatorima opisuje riječima: „Ti mali, a tako veliki ljudi su me osnažili da u svojoj školi iznesem ideju u uvođenju medijacije kao izvannastavne grupe te da ponudim stručnoj službi da krenemo u smjeru edukacije mladih, ali i kolega o prakticiranju i dobrobitima medijacije.“

Vođenje vršnjačke medijacije u školi oblik je osnaživanja same djece u području rješavanja sukoba te pripremanje njih samih da rješavaju sukobe svojih vršnjaka, za što je potrebna iznimna kompetencija i senzibilitet učitelja ili stručnog suradnika koji vodi program.

I tijekom on-line nastave trudila se pronaći i prilagoditi nastavne sadržaje i materijale pogodne za razvoj socio-emocionalnih kompetencija, primjenjive u on-line nastavi. U suradnji s kolegicom osmislila je školski projekt “E-moji i tvoji” koji se temelji na emocionalnom opismenjavanju djece i mladih. Vlastite edukacijske materijale podijelila je i s drugim školama, primjerice materijale na temu Smijeha u razredu, koje je FSO objavio i na svojim stranicama.

Inače, kolegica Bagarić Ivezić u redovnom i izvannastavnom radu rado koristi dramske tehnike. U slobodno vrijeme volontira u produženom boravku GDCK Vrbovec, a odnedavno je i učitelj-suradnik Izdavačke kuće Alfa.

Kolegica Bagarić Ivezić je primjer učiteljice koja se kontinuirano stručno usavršava i koja stečena znanja i vještine primjenjuje u svakodnevnom radu sa svojim učenicima, no uvijek sa željom da stekne novo iskustvo i nastavi raditi na svom razvoju.

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.