Dobitnice i dobitnici Priznanja “Stjepan Cipek”

Podijeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Uoči Međunarodnog dana učitelja Forum za slobodu odgoja je 4. listopada na svečanoj dodjeli uručio Priznanje Foruma za slobodu odgoja za 2018. godinu “Stjepan Cipek” zaslužnim učiteljicama i školama koje su se istaknule primjeni suvremenih oblika rada, kao i u demokratizaciji i unapređenju ukupnog života škole te aktivno sudjelovale u mnogim projektima i programima u suradnji s Forumom.
 
Ovo Priznanje je iskaz zahvalnosti i poštovanja prema svima onima koji su doprinijeli ostvarenju vizije Foruma za slobodu odgoja. Dobitnici ovogodišnjeg priznanja su:
  • u kategoriji “Škola Foruma za slobodu odgoja”: OŠ Ivana Meštrovića iz Zagreba, II OŠ Vrbovec, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar, Gimnazija Bernardina Frankopana, Ogulin
  • u kategoriji “Učiteljica Foruma za slobodu odgoja”: Snježana Prusec – Kovačić, OŠ Vugrovec – Kašina; Gordana Ljubas, OŠ Ivana Meštrovića u Zagrebu; Marina Mirković, Tehnička škola Požega;  Željka Štampar Zamuda, OŠ Tomaša Goričanca, Mala Subotica.
  • u kategoriji “Stručna suradnica Foruma za slobodu odgoja”: Koraljka Mahulja Pejčić, OŠ Ivana Zajca, Rijeka
 

Čestitamo svim dobitnicima i dobitnicama i želimo sretan Međunarodni dan učitelja!


Kategorija: Škola Foruma za slobodu odgoja


Gimnazija Bernardina Frankopana, Ogulin

Gimnazija Bernardina Frankopana iz Ogulina jedna je od dvije u kategoriji srednjih škola koje ove godine primaju Forumovo Priznanje Stjepan Cipek. Odabrali smo ovu srednju školu prepoznavši u opisu njezina rada vrlo važan „trofazni“ put do uspjeha: 1. uočiti problem, 2. izraditi i osmisliti projekt koji će primjereno adresirati postojeći problem i 3. problem uspješno riješiti! Ova škola – njezini učitelji prvenstveno, uočili su problem otežane komunikacije među svojim učenicima različitih profila te odlučili provesti projekt koji bi te probleme razriješio. Dakako, radilo se o Forumovom projektu Pokreni promjenu! koji je vrlo brzo dao rezultate. Pod parolom „Svi za jednoga – jedan za sve“ odnosi u školi su se počeli mijenjati na bolje i uskoro postali dobri, što se u fizičkom smislu očitovalo u stvaranju „Božićnog drvca promjena“! No, to nije sve! Škola svojim aktivnostima ulazi u lokalnu zajednicu, djeluje inkluzivno te gradi svijest o globalnom pristupu problemima, kako onim iz domene društvenih odnosa, tako i posebno djelujući u sferi ekologije. U dokumentima priloženim uz kandidaturu, Povjerenstvo je prepoznalo školu koja radi u potpunosti sukladno ciljevima i vizijom kvalitetne škole kakvom je zamišlja Forum za slobodu odgoja.

 

II osnovna škola, Vrbovec

Mnogo je toga što je u radu II. osnovne škole Vrbovec vrlo lako prepoznati kao ostvarenje vizije Forumove škole – djelovanje u lokalnoj zajednici kroz volonterski rad i učitelja i učenika, pri čemu posebno valja istaknuti „transgeneracijsku solidarnost“ odnosno kvalitetan i topao angažman učenika oko štićenika lokalnog doma za starije i nemoćne. Škola ne vodi svoje učenike samo u svijet svoje lokalne zajednice, već im također širi vidike i spoznaje sudjelovanjem i u projektima EU-a od kojih je jedan i projekt „Školski volonteri“ kojeg Forum provodi upravo u partnerstvu sa školom. Nadalje, škola izborom programa Foruma kojim želi doprinijeti stasanju svojih učenika u svjesne i aktivne građane pokazuje i kojim smjerom treba ići – uključuje svoje učitelje u projekte Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, Medijacija te Oboji svijet šarenim bojama tolerancije. Škola navodi kako bi im Priznanje Foruma „bila kruna svega napravljenog“, a Povjerenstvo s velikim zadovoljstvom veliku šarenu krunu dodjeljuje II. osnovnoj školi Vrbovec s iskrenom željom da s ovakvim načinom odgoja i obrazovanja nikad ne prestanu!

 

OŠ Ivana Meštrovića, Zagreb

Osnovna škola Ivana Meštrovića ima viziju svoga rada kao usmjerenog ka sustavnom i kreativnom načinu poučavanja učenika uvažavajući njihove različite razine znanja, interese i sposobnosti sa željom da se, kroz programe integrirane u školski kurikul, razvijaju socijalno-emocionalne kompetencije svih uključenih dionika.

Škola se ističe u provođenju aktivnosti vezanih uz teme kao što su različitost, tolerancija i aktivno građanstvo. Svojim aktivnostima i projektima nastoje osnažiti promicanje demokratskih vrijednosti, ljudskih prava i interkulturalnog razumijevanja kod učenika te ih tako potaknuti na aktivno sudjelovanje u zajednici i smanjivanje predrasuda i stereotipa.

U tome im uvelike pomažu brojni seminari Foruma za slobodu odgoja. Tako su djelatnici škole uključeni u mnoga stručna usavršavanja u organizaciji Foruma. Gotovo 40% učitelja završilo je Osnovni seminar medijacije i Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje. Pojedinci su završili seminare Volontiranje u radu s djecom i mladima, Razvijanje medijske pismenosti kod učenika, Uvod u projektno planiranje i Odnosi s javnošću u obrazovanju.

Škola je sudjelovala u projektu „Razvoj kurikulumske kulture – Osnaživanje škola za razvoj i implementaciju školskog kurikuluma“, nakon kojega svi učitelji zajedno stvaraju školski kurikul na temelju evaluacija koje se provode s učenicima, učiteljima i roditeljima. Trenutno je u projektu „Pokreni promjenu“, a u okviru tog projekta posebno ističu aktivnosti u Volonterskom i Debatnom klubu. Dvije godine zaredom dobili su nagradu na natječaju Oboji svijet!.

Rezultati rada vide se u primjeni suvremenih strategija poučavanja u odgojno-obrazovnom procesu koje su sukladni programskim ciljevima Foruma za slobodu odgoja, sve više volonterskih akcija i sve većem broju učenika koji se uključuju u različite aktivnosti i projekte koje Forum provodi.

OŠ Ivana Meštrovića njeguje suradnju s lokalnom, ali i širom zajednicom, pa su tako brojne druge ustanove njihovi suradnici u odgoju i obrazovanju učenika, a s ciljem da ih se pripremi za aktivno građanstvo.

 

Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar

Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar jedna je od dvije srednje škole koje su dobitnice ovogodišnjeg Priznanja, a sa školom Forum za slobodu odgoja surađuje već desetak godina. Škola se ističe prije svega po sjajnim učiteljima/icama i stručnim suradnicima koji su, osim u svakodnevne školske obaveze, tijekom godina bili uključeni u više desetaka projekata surađujući s nizom organizacija civilnog društva, sudjelujući u mnogim nacionalnim projektima (npr. „Cjelovita kruikularna reforma“) te bili nositelji mnogih promjena u lokalnoj zajednici. U radu s učenicima škola se ističe i po tome što učitelji/ice kontinuirano u sklopu nastave, ali i kroz brojne izvannastavne aktivnosti, promiču ljudska prava, nenasilje, suradničko učenje, interkulturalnost – dakle sve one vrijednosti koje se uklapaju u viziju Forumove škole. Također, važno je istaknuti kako je više od 30% učitelja/ica sudjelovalo u seminarima Foruma kao što su Medijacija, Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, Primarna prevencija ovisnosti, Obrazovanjem protiv korupcije, a škola je u zadnjih nekoliko godina sudjelovala i u dva velika Forumova projekta: „Da sam ja netko!“ i „Školski volonteri“ u sklopu kojeg je u školi pokrenut volonterski klub u kojem sudjeluju brojni učenici. Kao što su sami više puta naveli, upravo su programi i projekti u kojima je škola sudjelovala u suradnji s Forumom povećali senzibilitet cijelog učiteljskog kolektiva za teme kao što su odgoj za mir i nenasilje što je rezultiralo i smanjenjem broja sukoba kao i prijava nadležnim institucijama. U lokalnoj zajednici škola je prepoznata kao primjer dobre prakse što je vidljivo iz mnogih medijskih nastupa, organiziranih akcija, posvećivanju velike pažnje radu s roditeljima te njegovanju partnerskih odnosa, ali i po suradnji s mnogim lokalnim organizacijama i inicijativama, uvijek vodeći se idejom cjeloživotnog učenja i promicanja kritičkog mišljenja. Stoga je Forum za slobodu odgoja izuzetno sretan što kao svog partnera ima školu poput Komercijalne i trgovačke škole u Bjelovaru te s veseljem uručuje ovo Priznanje.

 


Kategorija: Učiteljica Foruma za slobodu odgoja


Snježana Prusec-Kovačić
OŠ Vugrovec Kašina.

Snježana Prusec-Kovačić je učiteljica razredne nastave iz Osnovne škole Vugrovec – Kašina. Snježana je 2013. godine započela suradnju s Forumom za slobodu odgoja sudjelovanjem u programu Medijacija. Nakon toga završila je brojne druge seminare Foruma za slobodu odgoja poput Edukacijom do zdravlja, Razvoj školskog volontiranja, Vršnjačka medijacija, Oboji svijet te je sudjelovala u većem broju Forumovih projekata. Jedan od njih je i „Razvoj kurikulumske kulture – osnaživanje škola za razvoj i implementaciju školskog kurikuluma“ u kojem je sudjelovala kao trenerica i podrška školskim timovima u stvaranju drugačijeg školskog kurikuluma.

Kao voditeljica izvannastavne aktivnosti Mali medijatori u kojoj sudjeluje velik broj djece,  provodi razne radionice, igre i aktivnosti kako bi učenici prepoznali svoje i tuđe osjećaje, razvili empatiju, postali tolerantniji prema svojim vršnjacima te na miran način riješili sukobe.

Istovremeno je i voditeljica Volonterskog kluba u sklopu kojega provodi mnoge volonterske akcije te tako svoje djelovanje širi na rad lokalne zajednice. S učenicima posjećuje Dom za starije i nemoćne i Centar za rehabilitaciju u Sesvetama te Kuću sv. Franje u Vugrovcu. Svojim primjerom aktivnog uključivanja u rad škole i lokalne zajednice potaknula je brojne roditelje s kojima zajedno brine o okolišu Područne škole Vugrovec i uređuje ga.

Rad Malih medijatora i Volonterskog kluba nekoliko puta je predstavila izlaganjem na Danu škole te na konferencijama o školskoj medijaciji u Zagrebu. Stečena znanja i iskustva primjenjuje u redovnom radu s učenicima, u izvannastavnim aktivnostima, na radionicama s učenicima, roditeljima i ostalim učiteljima u školi.

Često surađuje s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja te Hrvatskim pedagoško-književnim zborom te tako, sudjelovanjem u brojnim njihovim projektima i izlaganjima na skupovima, Snježana nesebično, otvoreno i vedro širi svoja znanja i rezultate rada.

Gordana Ljubas
OŠ Ivana Meštrovića, Zagreb

Gordana Ljubas učiteljica je hrvatskoga jezika u Osnovnoj školi Ivana Meštrovića. S Forumom je počela surađivati još 2006. godine pohađajući seminar Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje. U organizaciji Foruma za slobodu odgoja završila je i seminare Volontiranje u radu s djecom i mladima, Razvijanje medijske pismenosti kod učenika, Pokreni promjenu: volontiranje, dijalog i aktivno građanstvo te Osnovni seminar medijacije.

Sudjelovala je u projektu „Razvoj kurikulumske kulture – osnaživanje škola za razvoj i implementaciju školskog kurikuluma“ kao trenerica i podrška školskim timovima u stvaranju novog i drugačijeg školskog kurikuluma.

Nakon edukacije za voditeljicu debatnog kluba, pokrenula je Debatni klub u kojem učenike poučava osnovnim pojmovima demokracije, tolerancije i argumentacije te promiče važnost ljudskih prava i brigu za okoliš. Pokrenula je Školski volonterski klub te je jedna od organizatorica brojnih volonterskih akcija. S učenicima je sudjelovala na natječaju Oboji svijet!. U sklopu projekta „Pokreni promjenu“ provela je radionice o stereotipima i predrasudama s kolegama u školi te tijekom godine koordinirala njihov rad u školskim aktivnostima u projektu.

Uspješno vodi školsku novinarsku skupinu te je pokrenula školski list Meštri. Organizatorica je brojnih aktivnosti: školskih smotri LiDraNo, školskih natjecanja iz hrvatskog jezika, javnih kulturnih priredbi (Čitanje naglas, Pričofest), projekata Priče u sumrak i Maštajmo čitajući.

Gordana, kao pokretač brojnih projekata i različitih aktivnosti na razini cijele OŠ Ivana Meštrovića, značajno doprinosi unapređivanju procesa poučavanja i razvoju cjelokupne odgojno-obrazovne djelatnosti škole. Svojim primjerom i željom za stalnim stručnim usavršavanjem i osuvremenjivanjem poučavanja, Gordana djeluje poticajno na cijeli kolektiv.

 

Marina Mirković
Tehnička škola Požega

Marina Mirković je učiteljica informatike/računalstva u Tehničkoj školi u Požegi gdje uspješno priprema učenike za daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Posebnu pozornost posvećuje metodici nastave informatike u kojoj kombinira metode i tehnike stečene sudjelovanjem u Forumovom programu Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje te elemente e-obrazovanja gdje dominira učenik i njegove aktivnosti u online tečajevima uz mentorstvo nastavnika. Upravo sudjelovanje u ovom programu omogućilo joj je da poboljša proces učenja uvođenjem pristupa koji promiče aktivno i samostalno učenje i kritičko mišljenje. Svoje radove o primjeni ERR sustava u nastavi informatike objavljivala je u stručnim časopisima gdje je na vrlo kreativan način prikazala kako, koristeći metode i tehnike programa Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, nastavu čini zanimljivijom, a učenike više uključenima u sam nastavni proces.

Važno je istaknuti i kako je sudjelovala u Forumovom programu Obrazovanje protiv korupcije te je izradila nastavne pripreme koje su objavljene u publikaciji „Obrazovanje protiv korupcije – prijedlozi nastavnih jedinica“. U školi je organizirala obilježavanje Dana protiv korupcije s ciljem uključivanja sadržaja vezanih uz borbu protiv korupcije te razvoj građanskih vrijednosti. Iz njenog profesionalnog rada vidljivo je kako nastoji kod učenika izgraditi sustav vrijednosti i razviti vještine svojstvene demokratskom društvu. Također kod učenika kontinuirano razvija samopoštovanje i samopouzdanje te osjećaj osobne odgovornosti. Rezultati ovakvog odgojnog rada prepoznatljivi su u motiviranosti i uspješnosti učenika u redovnoj nastavi te u izvannastavnim aktivnostima iz područja računalstva koju pohađa veliki broj učenika. Upravo iz svih gore navedenih razloga, Povjerenstvo za dodjelu Priznanja ove je godine odlučilo uručiti Priznanje gđi Mirković kao nagradu za dosadašnji rad te poticaj za nastavak suradnje s Forumom.

 

Željka Štampar Zamuda
OŠ Tomaša Goričanca, Mala Subotica

Željka Štampar Zamuda učiteljica je matematike u OŠ Tomaša Goričanca u Maloj Subotici te predstavlja učiteljicu koju bismo rado vidjeli kao učiteljicu, ne samo u Međimurju, već u svakom kutku Hrvatske. Aktivnosti koje provodi u školi su vrlo raznovrsne, odgajanje učenika za volonterstvo – u vlastitoj lokalnoj zajednici i globalno, inkluzivni pristup prema članovima zajednice koji su u manje povoljnom položaju, niz aktivnosti koje kod učenika šire cijeli spektar znanja. S Forumom za slobodu odgoja surađuje dugi niz godina te je završila seminare kao što su Edukacijom do zdravlja, Pravo u svakodnevici te Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje čije metode i tehnike uspješno koristi u nastavi matematike što je potrebno posebno istaknuti i pohvaliti. Njezin kvalitetan rad upravo je najviše došao do izražaja u sklopu uključivanja u Forumov projekt „Pokreni promjenu!“ u sklopu kojeg je pokrenula školski projekt Treća smjena koji je prepoznat kao kvalitetan od učiteljskog kolektiva i učenika škole koji se rado uključuju u aktivnosti projekta. Za osmišljavanje i provedbu ovog projekta dobila je nagradu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva „Otisak srca“ u 2017. godini kada je ovaj projekt proglašen najboljom filantropskom inicijativom u školi. Rad volonterske skupine koju vodi prepoznat je i od Zaklade Zamah te je škola proglašena „Školom filantropom“. Sva ova vrijedna priznanja, kako školi, tako i učiteljici Željki Štampar Zamuda, pokazuju kako se radi o učiteljici koja cijeli svoj rad provodi upravo u skladu s misijom i vizijom škole kakvom je vidi Forum za slobodu odgoja. Važno je naglasiti kako je od strane učiteljskog kolektiva Željka prepoznata kao nepresušan izvor energije i ideja koje uspješno prenosi i na ostale kolegice i kolege što pridonosi općoj kvaliteti Osnovne škole Tomaša Goričanca gdje svi učitelji kreiraju jedan drugačiji život škole nego je to uobičajeno. Povjerenstvo za dodjelu Priznanja Foruma za slobodu odgoja dodjeljuje ovo Priznanje učiteljici Željki upravo kao nagradu za poticajan rad koji prenosi na svoje učenike, kolege i širu lokalnu zajednicu, poticaj za nastavak ovakvog rada te pregršt ideja i projekata koje će i dalje donositi u školu.

 


Kategorija: Stručna suradnica Foruma za slobodu odgoja


Koraljka Mahulja Pejčić
OŠ Ivana Zajca, Rijeka

Kad god sam u svojoj pedagoškoj karijeri razmišljala o tome koje je mjesto u školi najznačajnije i s najviše potencijala za dodatni rad s učenicima, uvijek sam pomišljala na knjižnicu! Posebno mi je zadovoljstvo stoga napisati nekoliko riječi obrazloženja jednoglasne odluke Povjerenstva za dodjelu Priznanja Foruma za slobodu odgoja „Stjepan Cipek“ za 2018.g., da između ostalih kandidata, ovo priznanje uručimo i kolegici Koraljki Mahulja Pejčić u kategoriji „Stručna suradnica Foruma za slobodu odgoja“.  Naime, nije dakako dostatno imati knjižnicu u školi – potreban je i učitelj, učiteljica u ovom slučaju, koja će od knjižnice učiniti središte iz kojeg se šire ideje, vode uspješne aktivnosti te na mnoge druge načine obogaćuje živote učenika. Učenici koji surađuju s kolegicom Koraljkom Mahulja Pejčić svjesni su svojeg okruženja i voljni u njemu pozitivno i uspješno djelovati. Dakako, ovaj uspješan spektar aktivnosti ne bi bio moguć da ova kolegica ustrajno ne radi na sebi – u svojoj struci, u projektima i suradnji s mnogim institucijama. Posebno valja istaknuti kako je sudjelovala i u projektima Foruma kao što su Edukacija o Europskoj uniji te izradila set priprema za poučavanje o ovoj temi, uspješno završila naš seminar Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, Medijaciiju te aktivno, s jednim prvonagrađenim radom, sudjelovala i u natječaju Oboji svijet!

Uz nastojanje da kod učenika razvije sklonost prema čitanju, nije smetnula s uma i potrebu bavljenja sportom te je učenike uključila i u projekt Sportsko srce – sretno dijete! Uvjereni smo da će i daljnji rad kolegice ići istim smjerom te joj kao ohrabrenje i za daljnju motivaciju dodjeljujemo ovo Priznanje!

 

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.