Dobitnici i dobitnice Priznanja Foruma za slobodu odgoja “Stjepan Cipek” 2016.

Podijeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Povodom Međunarodnog dana učitelja Forum za slobodu odgoja je 4. listopada 2016. godine dodijelio je Priznanje „Stjepan Cipek“ za 2016. godinu učiteljima/icama i školama koje su se istaknule u primjeni suvremenih oblika i strategija rada kao i u demokratizaciji i unapređenju ukupnog života odgojno-obrazovnih ustanova te aktivno sudjelovali u mnogim projektima i programima u suradnji s Forumom.

Ovo Priznanje je iskaz zahvalnosti i poštovanja prema svima onima koji su doprinijeli ostvarenju vizije Foruma za slobodu odgoja.

Odlukom Skupštine Foruma za slobodu odgoja iz 2015. godine Priznanje Foruma za slobodu odgoja nosi ime istaknutog učitelja i promicatelja cjeloživotnog učenja, jednog od osnivača Foruma te dugogodišnjeg člana Upravnog odbora g. Stjepana Cipeka.

Na ovogodišnji natječaj došao je veliki broj prijava škola i učitelja i učiteljica te je kao i prijašnjih godina Odbor za dodjelu Priznanja imao tešku zadaću izabrati one kojima će ove godine biti uručena Priznanja.

Dobitnice Priznanja u kategoriji Učitelj/ica Foruma za slobodu odgoja su:

Alojzija Tvorić Kučko, učiteljica razredne nastave iz II osnovne škole Vrbovec. Alojzija je suradnju s Forumom započela 2013. godine kroz program Medijacija, kasnije se uključila i u program Volontiranje u radu s djecom i mladima te u školi vodila volonterske projekte koje je predstavljala i na našoj konferenciji. Kontinuirano s učenicima sudjeluje i zadnjih nekoliko godina i na natječaju „Oboji svijet!”. Alojzija je primjer učiteljice koja se kontinuirano stručno usavršava i koja stečena znanja i vještine primjenjuje u svakodnevnom radu sa svojim učenicima.

Darinka Frketić Mandarić, učiteljica razredne nastave u Osnovnoj školi Ban Josip Jelačić, Podsused. Darinka je sudjelovala na našim seminarima Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, Uvodu u projektno planiranje te je certificirana školska medijatorica. Sudjelovala je i unašim projektima „Pokreni promjenu”, a kroz naš volonterski program osnovala je i volonterski program u svojoj školi o kojem je izlagala na našim konferencijama, a njen projekt smo uvrstili i u publikaciju „Knjiga dobrih ideja”. Sa svojim učenicima svake godine sudjeluje i na našem natječaju „Oboji svijet”. Darinka je primjer učiteljice koja primjenjuje suvremene metode u radu s djecom, a njena škola primjer izvrsne suradnje odgojno – obrazovne ustanove i organizacije civilnog društva.

Snježana Duić, učiteljica razredne nastave, Osnovna škola dr. Vinka Žganca. Snježana s Forumom surađuje od 2004. godine kada je završila naš seminar „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje”. Od tada je završila gotovo sve naše seminare te sudjelovala u velikom broju projekata kao što su Pokreni promjenu, Školski volonteri, bila je trenerica u projektu Razvoj kurikulumske kulture. Snježana je primjer učiteljice koja se cijeli svoj radni vijek kontinuirano stručno usavršava i surađuje s organizacijama civilnog društva, koja je uvijek otvorena i ima sjajne ideje. U školi je provela niz projekata vezanih uz promociju nenasilja, mirno rješavanje sukoba i toleranciju. Bila je uključena i u Cjelovitu kurikularnu reformu te je na taj način pokazal kako osim sjajnih rezultata na razini škole svoja znanja i iskustva želi implementirati i u ključne nacionalne obrazovne dokumente.

Vanja Škrobica, profesorica filozofije, Škola likovnih umjetnosti, Split. Vanja je suradnju s Forumom započela kroz iznimne radove koje je sa svojim učenicima slala na natječaj „Oboji svijet!”, ali i kasnije na druge likovne natječaje u organizaciji Foruma poput „Podijeli znanje, a ne zadaću” te „nabaci ideju za bolju atmosferu”. Kretaivni radovi njenih učenika na svakom od natječaja uvijek su bili nagrađivani jer su pokazivali visoku razinu kreativnosti te kritičkog promišljanja suvremenog društva. U školi vodi i volonterski program te je jedna od inicijatorica provedbe građanskog odgoja u svojoj školi. Također, zahvaljujući njenoj iniciahjtivi učenici Škole likovnih umjetnosti su izradili idejno rješenje plakete za ovogodišnje Priznanje Foruma.

Renata Špehar, učiteljica je logike, filozofije i etike u Srednjoj školi Čazma. Kontinuirano se stručno usavršava te je polazila naše seminare poput Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, Edukacijom do zdravlja, Pravo u svakodnevici, Medijacija. U svom radu uspješno primjenjuje suvremene metode poučavanja koje promovira program Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje. U školi te u lokalnoj zajednici organizira radionice i predavanja na teme iz građanskog odgoja, popularizacije filozofije, organizira učeničke debate i sl.

Dobitnice Priznanja u kategoriji ”Stručni suradnik/ca Foruma za slobodu odgoja”

Ankica Rakas-Drljan, pedagoginja, osnovna škola Gvozd. Ankica je suradnju s Forumom započela prije 6 godina. Sudjelovala je u projektima poput „Rane odgojno – obrazovne intervencije temeljene na pokazateljima uspješnosti”, bila je trenerica u projektu „Razvoj kurikulumske kulture”, završila je naše seminare Medijacija i Pravo u svakodnevici te svake godine njena škola sudjeluje u natječaju „Oboji svijet!”. Ankica je uvijek pokazivala proaktivnost, spremnost na suradnju, pomoć i rad, jer razumije da ulaganjem u sebe (kroz razne edukacije, implementaciju naučenoga i daljnjim usavršavanjem), ulažemo i u društvo. Izvrsna je i pouzdana suradnica, a njen doprinos projektima uvijek je izvanredan i pruža dodatnu vrijednost.

Ines Grubić, stručna suradnica – knjižničarka, Srednja škola Jastrebarsko. Ines je suradnju s Forumom započela 2013.godine kada je završila osnovni seminar iz Medijacije da bi kasnije postala certificirana školska medijatorica. Završila je i naš seminar Projektno upravljanje te se intenzivno počela uključivati u Forumove projekte kao što su Pokreni promjenu i Školski volonteri. U školi je osnovala volonterski klub kao i grupu vršnjačkih medijatora. Svake godine sa svojim učenicima šalje radove na natječaj Oboji svijet!. Ines je uvijek spremna na suradnju i proaktivnost, uvijek ima pregršt kreativnih ideja i njen doprinos našim projektima uvijek je iznimno značajan.

Dobitnici Priznanja u kategoriji Škola Foruma za slobodu odgoja su:

Osnovna škola ban Josip Jelačić, Zagreb. Škola s Forumom surađuje dugi niz godina, a prepoznatljiva je po svojoj viziji koja odgoj i obrazovanje odgovornog i aktivnog građanina koji je spreman sudjelovati u svijetu znanja i stvaranju  humanijeg društva vidi kao svoj prioritet. Gotovo 40% djelatnika škole završilo je naše seminare stručnog usavršavanja kao što su Medijacija, Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, Uvod u projektno planiranje a škola je aktivno sudjelovala i u našim projektima Pokreni promjenu i Školski volonteri. Škola je vrlo aktivna i u projektima integracije romske djece u nastavni proces, a ravnateljica škole prepoznala je i važnost suradnje s organizacijama civilnog društva i različitim ustanovama te na taj način školu otvorila provjerenim i kvalitetnim suradnjama u lokalnoj zajednici i šire s ciljem stvaranja budućih odgovornih građana koji će sudjelovati u stvaranju humanijeg društva.

Osnovna škola Prečko, Zagreb. Osnovna škola Prečko ističe se po zapaženim rezultatima u primjeni suvremenih strategija u odgojnom, odnosno obrazovnom procesu koji su sukladni programskim ciljevima Foruma za slobodu odgoja. Tijekom godina rada škola je bila uključena u mnoge Forumove programe s posebnim naglaskom na Medijaciju i nenasilno rješavanje sukoba. Djelatnici škole bili su uključeni u mnoga stručna usavršavanja u organizaciji Foruma, a socijalna pedagoginja škole je i dugogodišnja suradnica i trenerica u Forumovom programu Medijacija. Škola se ističe sudjelovanjem u domaćim i međunarodnim projektima s posebnim naglaskom na projekte razvoja poduzetnosti kod djece i mladih.

Osnovna škola Pušća, Donja Pušća. Cilj OŠ Pušća je kod svakog djeteta razviti svijest o tome da ima pravo na slobodu u svakom pogledu, ali i obvezu  poštivanja tuđih sloboda te razviti njihovu kreativnost i iznad svega, kritičko mišljenje. Stoga je škola već 6 godina aktivno uključena u različite Forumove programe i projekte poput Medijacije, Edukacijom do zdravlja, Primarne prevencije ovisnosti, Odnosi s javnošću te Volontiranje u radu s djecom i mladima. Primjer je škole u kojoj je većina djelatnika završila naše seminare, a ravnatelj škole primjer je ravnatelja koji se kontinuirano stručno usavršava te se rado odaziva na mnoge naše seminare i događanja koja organiziramo kao i na suradnje na različitim projektima. Škola već niz godina sudjeluje i u međunarodnim projektima usmjerenim na promicanje socijalne uključenosti i tolerancije.

Osnovna škola Josip Matoš, Vukovar. Osnovna škola Josipa Matoša je jedina samostalna škola za učenike s teškoćama u razvoju u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a moto škole je „Ja želim, ja mogu!“. Škola s Forumom surađuje od 2013. godine kada su nam bili partnerska škola na projektu „Rane odgojno obrazovne intervencije temeljen na pokazateljima uspješnosti“. Suradnja se nastavila na projektima kao što su „Razvoj kurikulumske kulture“ i „Da sam ja netko“ gdje je škola također bila partner na projektu. Gotovo svi djelatnici škole sudjelovali su u našim edukacijama poput Medijacije i Prava u svakodnevici. Djelatnici škole te bivša i sadašnja ravnateljica istaknuli su se posebno u području primjene stečenih znanja i vještina u radu s učenicima s teškoćama te na taj način postali izvrstan primjer mnogim školama u Hrvatskoj na koji način implementirati sadržaje građanskog odgoja u svakodnevni rad s učenicima. OŠ Josipa Matoša izdvaja se upravo po tome što je uspješna u svim područjima rada i spremna na kontinuirani razvoj i prihvaćanje suvremenih izazova u odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, te je prepoznata kao kvalitetna odgojno-obrazovna ustanova ne samo na razini lokalne zajednice već i na regionalnoj i europskoj razini.

Posebno Priznanje u kategoriji „Suradnik/ca Foruma za slobodu odgoja dodjeljujemo Mariji Roth, psihologinji iz X gimnazije „Ivan Supek“ u Zagrebu. Suradnja Foruma s Marijom krenula je s projektom „Mladi medijatori“ te se nastavila na dva velika projekta „Pokreni promjenu“ i „Školski volonteri“. Uz njenu podršku sve projektne aktivnosti provedene su s iznimnom kvalitetom i entuzijazmom, posebno na području medijacije i volontiranja. Kroz ove projekte, Forum je Mariju prepoznao kao iznimnu stručnjakinju i praktičarku te se suradnja nastavila i izvan projekata, odnosno Marija je pomogla u izradi kurikuluma novog edukacijskog programa „Volontiranje u radu s djecom i mladima“ te Forum ovaj seminar od početka 2016.godine uspješno provodi s Marijom kao jednom od trenerica. Kreativnost je Marijina tema, kreativnost kao metoda podučavanja i način razmišljanja u učionici, ali kreativnost i kao način življenja. Kreativnost je Mariju i dovela do Foruma kako bi zajedno kreirali inovativne i kreativne prakse u školama koje doprinose boljem učenju i većoj sreći učenika.

Galeriju fotografija s dodjele Priznanja možete pronaći na našim Facebook stranicama.

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.