Akademija vršnjačke medijacije

„Ova radionica je zakon.”

„Slažem se s medijacijom jer je to puno bolje rješenje.”

„Svidjelo mi se, jako je poučno.”

„Mislim da bi ovo svima moglo koristiti.”

OPIS EDUKACIJE

Akademiju mogu pohađati svi učenici osnovnih i srednjih škola, bez obzira na akademsko usmjerenje ili uspjeh – potrebno je samo biti zainteresiran za ljudske odnose i željeti pomoći drugima (i sebi) da se bolje razumiju. Akademija vršnjačke medijacije predstavlja suradnju školskih koordinatora preventivnih programa i/ili školskih medijatora i Foruma za slobodu odgoja u kojem zajedno provodimo vršnjačku medijaciju u školu.

Sudjelovanjem u edukaciji djeca i mladi jačaju se u razumijevanju i transformaciji sukoba, uče kako nenasilno komunicirati, upoznaju se s pojmom medijacije i razvijaju vještine potrebne vršnjačkim medijatorima.

Tijekom Akademije iskusne trenerice medijacije pripremaju učenike da u suradnji sa svojim učiteljima djelatnicima – koji su prošli Osnovni seminar medijacije – razvijaju i unaprjeđuju vršnjačku medijaciju kao preventivni program unutar svoje škole i zajedno doprinose stvaranju kvalitetnih odnosa.

Akademija vršnjačke medijacije je jedan od segmenata školske medijacije koji pruža djeci i mladima nove alate i vještine komunikacije zahvaljujući kojima učenici pomažu školskom okruženju da njeguje inovativne, demokratske i miroljubive prakse rješavanja sukoba.

Implementacijom vršnjačke medijacije u škole utječe se na smanjivanje nasilja, vandalizma i isključenja, razvijaju se pozitivniji socijalni stavovi i ponašanja djece i mladih te djeca i mladi lakše prihvaćaju školu kao mjesto gdje grade svoj identitet i samopoštovanje te se uče samostalnosti izvan svoje obitelji.

ISHODI UČENJA

Nakon edukacije polaznik:ca će moći

 • definirati što je to sukob i kako nastaje
 • nabrojati temeljne psihološke potrebe i opisati u kojoj su vezi sa sukobom
 • objasniti ulogu emocija u sukobu
 • prepoznati uzroke sukoba i sukobljene strane
 • prepoznati sukobe u svojoj okolini
 • razlikovati pozicije, interese i potrebe u sukobu
 • prepoznati vlastiti način i stil reagiranja u sukobu
 • opisati aktivno slušanje i vještine koje uključuje
 • razlikovati otvorena i zatvorena pitanja te ih znati primijeniti
 • parafrazirati i reflektirati poruku sugovornika
 • definirati i upotrijebiti „ja-govor“ i aktivno slušanje
 • definirati medijaciju
 • nabrojati ključna načela medijacije
 • objasniti koji su koraci u medijaciji
 • znati koje su vještine potrebne za uspješno vođenje medijacije
 • objasniti istovremeno postojanje različitih potreba i interesa dviju i više sukobljenih osoba
 • raspravljati o etičkim principima medijacije
 • prepoznati koji su sukobi pogodni za rješavanje medijacijom, a koji nisu.

EDUKACIJA SE PROVODI OD

2019. g.

PROSJEČNA OCJENA

4,91

BROJ POLAZNIKA

270

VRSTA EDUKACIJE

trening za učenike

BROJ SATI

9

DINAMIKA ODRŽAVANJA

četiri radionice

OBVEZE POLAZNIKA

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

PREUZMITE KURIKULUMI

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

KONTAKT

Marina Brkić, mbrkic@fso.hr
Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.