Kompetencije za održivu budućnost

„Vrlo korisni sadržaji za rad s učenicima.”

OPIS EDUKACIJE

Tema održivosti uključena je u naš portfolio 2011. godine s projektom „Education For Sustainable Development Partnership Initiative“ kojeg je provodio Network of Education Policy Centers, a u sklopu kojeg je provedena analiza nastavnih planova i programa po pitanju prisutnosti sadržaja, vrijednosti i vještina bitnih za održivu budućnost.

Nakon ovog projekta, najznačajniji dio ovog projekta ostvaren je u suradnji s Društvom za oblikovanje održivog razvoja na projektima „Click“ (2013. – 2014.), „Moj okoliš, moja budućnost“ (2017.-2019.) te „Metar do bolje klime (mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)“ (2020.-2023.) u sklopu kojih smo izgradili značajne kapacitete u ovom području.

Od 2013. do 2015. sudjelovali smo i kao partneri na projektu „South East Europe Sustainable Energy Project“ na kojem smo rezultate projekta pripremali za korištenje u odgojno-obrazovnom sustavu.

Tijekom 2019./2020. godine proveden je projekt „Škole za održivu Europu“. U sklopu ovog projekta je u listopadu 2019. godine prva skupina odgojno-obrazovnih radnika_ica završila seminar „Kompetencije za održivu budućnost“ te je izdana zbirka školskih projekata na temu Globalnih ciljeva održivog razvoja i Europske unije.

ISHODI UČENJA

Nakon edukacije polaznik:ca će moći:

  • definirati koncept održivosti i navesti glavne sastavnice koncepta održivosti
  • nabrojati i opisati suvremene neodržive društvene, ekonomske i okolišne prakse
  • opisati međuovisnosti tih praksi te navesti razloge njihove neodrživosti
  • navesti glavne globalne događaje vezane za uspostavu koncepta održivosti
  • opisati ulogu obrazovanja u oblikovanju održivije budućnosti
  • navesti glavne kompetencijske okvire za održivosti
  • navesti i opisati glavne kompetencije za održivost
  • navesti i opisati ključna načela obrazovanja za održivost na razini škole i učionice.

EDUKACIJA SE PROVODI OD

2019. g.

PROSJEČNA OCJENA

4,30

BROJ POLAZNIKA

20

VRSTA EDUKACIJE

seminar stručnog usavršavanja

BROJ SATI

12

DINAMIKA ODRŽAVANJA

seminar u trajanju od jednog i pol dana

OBVEZE POLAZNIKA

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

PREUZMITE KURIKULUMI

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

KONTAKT

Mario Bajkuša, mbajkusa@fso.hr
Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.