Search
Close this search box.

Kutija promjena

„Primjeri dobre prakse i izvori informacija o ovoj temi svakako su primjenjivi u školi. Također, već samo osvještavanje o ovoj temi doprinijet će promjenama u svakodnevnom obraćanju kolegicama i kolegama i analizi pisanih materijala kao i aktivnostima za učenike kroz predmetne kurikulume i međupredmetne teme.”

OPIS EDUKACIJE

Cilj dvodnevnog seminara je osnažiti učitelje:ice, stručne suradnike:ce i ravnatelje:ice za unapređenje rodne ravnopravnosti u školama.

Najnoviji Forumov seminar nastao je u sklopu trogodišnjeg međunarodnog projekta „Gender Equality Charter Marks” (GECM) koji smo provodili u partnerstvu s organizacijom DECSY iz Ujedinjenog Kraljevstva te s drugim partnerskim organizacijama iz sedam zemalja Europske Unije. Tijekom projekta Forum je prilagodio i razvio različite smjernice i materijale koje omogućavaju školama da unaprijede rodnu jednakost koristeći model cjelovitog pristupa školi.

Glavni fokus seminara je na jačanju učiteljskih kompetencija u osmišljavanju i provedbi koraka kako bi se postigao ravnopravniji pristup prema djevojčicama i dječacima u svoj svojoj raznolikosti i to u pet glavnih područja škole: kurikuluma, upravljanja školom, školskoj kulturi, izgledu škole te u području lokalne zajednice i suradnje s obiteljima. Važan dio seminara je i upoznati polaznike:ce s tim kakvu ulogu ima rodna ravnopravnost u društveno-političkom i obrazovnom kontekstu, na nacionalnoj, ali i međunarodnoj razini.

Ovakav cjelovit pristup gdje se različite dimenzije onog što čini školu promatraju iz perspektive rodne ravnopravnosti, omogućava pristupanje ovoj važnoj temi na sveobuhvatan način koji uvažava različite elemente i dionik:ce pojedinih škola. Preporuke za unapređenje rodne ravnopravnosti u svih pet područja omogućavaju polaznicima:cama da prepoznaju u kojim područjima njihova škola već ima dobru praksu, u kojim područjima žele ostvariti promjenu te – zahvaljujući predstavljenim raznovrsnim resursima – i kako to mogu napraviti.

ISHODI UČENJA

Nakon edukacije polaznik:ca će moći

 • definirati pojmove povezane s rodnom ravnopravnošću
 • osvijestiti vlastita vjerovanja i stavove vezano uz temu rodne ravnopravnosti
 • poznavati institucionalne mehanizme, međunarodne obveze i politike za rodnu ravnopravnost
 • raspravljati o rodnim pitanjima koja se javljaju u školskim odnosima i obrazovnim situacijama
 • kritički promišljati o važnosti i utjecaju roda na različite aspekte obrazovanja i života škole
 • poznavati Smjernice za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u školama
 • koristiti pedagoške alate za rodno osjetljivo obrazovanje
 • poznavati dobre prakse u rodno osjetljivom obrazovanju
 • raspravljati o prevladavanju mogućih izazova i ograničenja kod pokretanja inicijativa radi unapređenje rodna ravnopravnosti
 • navesti primjere dobrih praksi u području unapređenja rodne ravnopravnosti u školama
 • ostvariti kontakte s kolegicama i kolegama koji provode ili žele provoditi projekte unapređenja rodne ravnopravnosti te
 • osmisliti vlastitu inicijativu/projekt na razini škole/ustanove u kojoj radi.

EDUKACIJA SE PROVODI OD

2020. g.

PROSJEČNA OCJENA

5,00

BROJ POLAZNIKA

38

VRSTA EDUKACIJE

seminar stručnog usavršavanja

BROJ SATI

12

DINAMIKA ODRŽAVANJA

dvodnevna edukacija

OBVEZE POLAZNIKA

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

PREUZMITE KURIKULUMI

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

KONTAKT

Višnja Pavlović, vpavlovic@fso.hr
Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.