Napredni program medijacije

“Medijaciju koristim kao alat pri rješavanju vršnjačkih sukoba i djeca jako dobro reagiraju na nju.”

OPIS EDUKACIJE

Napredni program medijacije je namijenjen svima koji su završili Osnovni seminar medijacije Foruma za slobodu odgoja i žele dalje unaprijediti svoje vještine vođenja postupka medijacije. U Naprednom programu medijacije sudionici će naučiti kako postati medijator u pravom smislu riječi – kako ostati nepristran, kako sačuvati sebe i kako riješiti nerješivo. Naučeno na osnovnom seminaru se produbljuje, traži se i radi na svom stilu i autentičnosti u vođenju postupka medijacije.

Po završetku programa ovladat ćete vođenjem postupka medijacije s većim samopouzdanjem, ali i dodatno osvijestiti zahtjevnost i osjetljivost ovog postupka. Naučit ćete više o različitim oblicima medijacije i snalaženju u teškim situacijama u medijaciji i ovladati „naprednim“ intervencijama koje vam stoje na raspolaganju.

Radit ćete i na vlastitoj (ne)pristranosti, preprekama dubljem razumijevanju sukobljenih strana te načinima na koje se ovo razumijevanje može povećati.

Napredni program se sastoji od seminara te četiri dodatna susreta na kojima se dodatno uvježbava praksa vođenja postupka medijacije. Osim toga, svaki sudionik prati svoj rad i na kraju predaje izvještaj o sudjelovanju i o provedenoj medijaciji.

Na temelju uspješnog rada u ovom programu možete steći Potvrdu o stručnom usavršavanju koja je ekvivalent certifikata osnovne obuke za izmiritelje te na temelju nje možete zatražiti upis u Registar izmiritelja pri Ministarstvu pravosuđa.

ISHODI UČENJA

Nakon edukacije polaznik:ca će moći

 • razlikovati i prepoznavati pozicije i interese u složenim sukobima
 • identificirati zajedničke interese u sukobu
 • primijeniti napredne komunikacijske vještine u vođenju medijacije, poput preoblikovanja i sažimanja
 • vješto koristiti osnovne savjetodavne vještine aktivnog slušanja, poput parafraziranja, reflektiranja i postavljanja odgovarajućih pitanja
 • prilagoditi korištene vještine različitim vrstama sukoba i stranama u sukobu
 • opisati ulogu percepcije u sukobima
 • definirati predrasude i stereotipe te opisati njihovu ulogu u sukobima i u poslu medijatora
 • opisati teorijske modele koji pomažu u razumijevanju uloge percepcije, predrasuda i stereotipa u odnosima i sukobima
 • samostalno primijeniti čitav postupak medijacije u sukobima
 • definirati prednosti i nedostatke komedijacije
 • prepoznati i unaprijediti vlastitu nepristranost
 • unaprijediti iskazivanje empatije sukobljenim stranama
 • poboljšati upravljanje postupkom medijacije i donošenje složenih odluka tijekom medijacije
 • identificirati prikladne tehnike za zahtjevnije situacije u medijaciji, te ih primijeniti
 • ovladati znanjima i vještinama potrebnim za implementaciju medijacije u radnoj sredini.

EDUKACIJA SE PROVODI OD

2012. g.

PROSJEČNA OCJENA

4,91

BROJ POLAZNIKA

440

VRSTA EDUKACIJE

seminar stručnog usavršavanja

BROJ SATI

40

DINAMIKA ODRŽAVANJA

seminar i četiri doedukacije

OBVEZE POLAZNIKA

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru i na najmanje tri doedukacijska susreta, dostavljeni izvještaji o provedenim medijacijama

PREUZMITE KURIKULUMI

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru i na najmanje tri doedukacijska susreta, dostavljeni izvještaji o provedenim medijacijama

KONTAKT

Marina Brkić, mbrkic@fso.hr
Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.