Oboji svijet

“Najbolja radionica (najzanimljivija) od svih do sada. Bravo!”

OPIS EDUKACIJE

Kako s učenicima govoriti o različitostima? Na koji način prihvaćanje različitosti utječe na smanjivanje predrasuda i stereotipa? Kako pomoći mladima da grade pozitivan identitet o sebi? Kako poticati kreativno razmišljanje? Te kako ih osnažiti da budu glasnici tolerancije, poštivanja različitosti i solidarnosti i kulturnoga razumijevanja?

Edukacija „Oboji svijet“ daje odgovore na ova pitanja, ali i nudi dodatna znanja i metode odgojno-obrazovnim djelatnicima i stručnjacima u radu s djecom i mladima o uvođenje kreativnosti u nastavu kao jedne od ključnih elemenata procesa učenja.

Naime poticanjem djece i mladih da progovaraju o toleranciji, različitosti, vlastitome identitetu, daju svoje prijedloge i ideje u suzbijanju stereotipa i predrasuda kroz kreativne metode utječemo na njihovo samoostvarenje, razvoj kreativnoga razmišljanja te im omogućavamo nove mogućnosti učenja – kroz istraživanja, aktivno sudjelovanje, preuzimanja rizika te učenja kroz pogreške.

Osim toga, da bi učenici bili kreativni, važno je i da sami učitelji pronađu u sebi često zaboravljenu kreativnost te pronađu nove načine i metode kako bi njihov rad bio što kreativniji. A sve to ćemo zajedno razvijati na dvodnevnome seminaru!

ISHODI UČENJA

Nakon edukacije polaznik:ca će moći

  • definirati koncept održivosti i navesti glavne sastavnice koncepta održivosti
  • nabrojati i opisati suvremene neodržive društvene, ekonomske i okolišne prakse
  • opisati međuovisnosti tih praksi te navesti razloge njihove neodrživosti
  • navesti glavne globalne događaje vezane za uspostavu koncepta održivosti
  • opisati ulogu obrazovanja u oblikovanju održivije budućnosti
  • navesti glavne kompetencijske okvire za održivosti
  • navesti i opisati glavne kompetencije za održivost
  • navesti i opisati ključna načela obrazovanja za održivost na razini škole i učionice.

EDUKACIJA SE PROVODI OD

2018. g.

PROSJEČNA OCJENA

4,93

BROJ POLAZNIKA

85

VRSTA EDUKACIJE

seminar stručnog usavršavanja

BROJ SATI

16

DINAMIKA ODRŽAVANJA

dvodnevni seminar

OBVEZE POLAZNIKA

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

PREUZMITE KURIKULUMI

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

KONTAKT

Jelena Perak, jperak@fso.hr
Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.