Search
Close this search box.

Obrazovanje protiv korupcije

„Sadržaji su u potpunosti primjenjivi u radu s djecom, prema potrebi ću ih sve koristiti.”

OPIS EDUKACIJE

Siromaštvo, nejednakost i nesigurnost su samo neke, ali najvidljivije posljedice korupcije. Bez obzira na kojoj razini se događa, korupcija uvijek šteti cijelom društvu. Iako zadovoljava trenutne potrebe, korupcija ima dugoročno razorne posljedice na društvo i međuljudske odnose. Korupcija se lakše ukorjenjuje u zemljama gdje su građani slabije obrazovani, a svijest o građanstvu niska.

Stoga je obrazovanje ključan alat u borbi protiv korupcije. Mnogi smatraju da na pojavnost korupcije u društvu nemaju nikakvog utjecaja, da je to nešto što se događa „tamo negdje”. No, borba protiv korupcije podrazumijeva sustavne i individualne napore.

I dok je sustav više usmjeren na veliku korupciju, građani svakoga dana trebaju raditi na sprečavanju „male”, svakodnevne, korupcije.

Stoga se javlja potreba, posebno u demokratskim društvima, da pojedinac izgradi sustav vrijednosti i razvije vještine potrebne za odnos prema korupciji kakav je svojstven demokratskom društvu.

Edukacija „Obrazovanje protiv korupcije” potiče učitelje da intenzivnije rade s učenicima na izgradnji sustava vrijednosti, razvoju vještina i usvajanju znanja za sprečavanje korupcije. S druge strane, edukacija ima i transformativne učinke jer se tijekom edukacije propituju neke prakse koje smatramo sasvim normalnim.

ISHODI UČENJA

Nakon edukacije polaznik:ca će moći:

 • definirati korupciju i njezine pojavne oblike
 • razlikovati javni i privatni interes
 • razlikovati pojavne oblike korupcije
 • navesti glavne zakone koji se bave korupcijom te glavne zakonske odredbe
 • opisati posljedice korupcije na društvo, javni sektor, ekonomiju, okoliš i pojedinca
 • navesti i opisati glavne mehanizme borbe protiv korupcije
 • definirati i opisati pretpostavke prevencije korupcije (sprečavanje sukoba interesa, pristup informacija, integritet i kodeksi ponašanja, transparentnost javne nabave, zaštite „zviždača“)
 • argumentirati važnost civilnog društva i slobodnih medija u prevenciji i borbi protiv korupcije
 • pronaći relevantne informacije o temi seminara
 • razviti i oblikovati nastavne pripreme vezane za tematiku seminara
 • koristiti priručnik i materijale seminara.

EDUKACIJA SE PROVODI OD

2008. g.

PROSJEČNA OCJENA

4,78

BROJ POLAZNIKA

400

VRSTA EDUKACIJE

seminar stručnog usavršavanja

BROJ SATI

16

DINAMIKA ODRŽAVANJA

seminar u trajanju od jednog i pol dana, dostavljena jedna zadaća

OBVEZE POLAZNIKA

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru, dostavljena jedna zadaća

PREUZMITE KURIKULUMI

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru, dostavljena jedna zadaća

KONTAKT

Mario Bajkuša, mbajkusa@fso.hr
Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.