Search
Close this search box.

Odnosi s javnošću u obrazovanju

„Na edukaciji ‘Odnosi s javnošću u obrazovanju’ naučila sam koliko je bitno prezentirati svoju školu i njen rad prema javnosti. Otvorila sam facebook stranicu za školu i uložila dodatan trud u moderiranje web stranice škole. Kao rezultat toga, broj posjeta stranice je porastao s prosječnih 4-5 posjeta do nevjerojatnih 2500 posjeta dnevno.”

OPIS EDUKACIJE

Kako uspješno komunicirati s medijima? Kako napisati objavu za medije? Što je komunikacijski plan škole i kako ga izraditi? Kako uspješno upravljati društvenim mrežama da bi se potaknula rasprava i prenijele informacije roditeljima, učenicima i lokalnoj zajednici? Koji su primjeri dobre prakse u Hrvatskoj u području odnosa s javnošću u obrazovanju?
Ovo samo su neka od pitanja na koja polaznici mogu dobiti odgovor na ovoj edukaciji. Kvalitetna komunikacija škole s javnosti, medijima i lokalnom zajednicom od ključne je važnosti za uspjeh škole i postizanje prepoznatljivosti u zajednici, a kontinuirana, učinkovita i kvalitetna komunikacija omogućit će pozitivan publicitet i promociju škole, njenih programa, projekata i aktivnosti koje provode.
Ova edukacija želi prenijeti odgojno-obrazovnim radnicima znanja i vještine važne za kvalitetno korištenje strategija odnosa s javnošću kako bi mogli upravljati komunikacijom i pomoći u ostvarivanju potreba i ciljeva škola i odgojno-obrazovnih ustanova.
Osim teorijskog dijela, edukacija uključuje i praktični/interaktivni dio gdje polaznici uče kako pravilno oblikovati objave za medije, reakcije i upravljanje društvenim mrežama u službi promocije odgojno-obrazovnih ustanova.
Polaznici su rekli sljedeće o edukaciji:
„Nakon seminara moje komunikacijske vještine su se poboljšale i postao sam organiziraniji. Hvala Vam na dugotrajnim pozitivnim učincima ovog treninga koji su vidljivi u mom svakodnevnom poslu.”

ISHODI UČENJA

Nakon edukacije polaznik:ca će moći:

 • definirati odnose s javnošću
 • objasniti ulogu odnosa s javnošću u odgojno-obrazovnim ustanovama
 • razlikovati odnose s javnošću, propagandu i marketing
 • analizirati okruženje u kojemu djeluju odnosi s javnošću u školama
 • mapirati dionike u odgojno-obrazovnoj ustanovi na osnovi moći i interesa
 • argumentirati važnost izrade komunikacijskog plana za odgojno-obrazovne institucije
 • objasniti osnovne korake izrade komunikacijskog plana
 • definirati glavne alate i tehnike odnosa s javnošću u odgojno-obrazovnim institucijama
 • argumentirati važnost i ulogu tehnika i alata odnosa s javnošću u odgojno-obrazovnim institucijama za povećanje vidljivosti u lokalnoj zajednici
 • nabrojati ključne društvene mreže koje služe za komunikaciju prema javnosti
 • opisati i argumentirati ulogu društvenih mreža u komunikaciji odgojno-obrazovnih institucija prema roditeljima, učenicima i lokalnoj zajednici
 • definirati glavne alate mrežne komunikacije za internu komunikaciju odgojno-obrazovnih institucija.

EDUKACIJA SE PROVODI OD

2018. g.

PROSJEČNA OCJENA

4,90

BROJ POLAZNIKA

20

VRSTA EDUKACIJE

seminar stručnog usavršavanja

BROJ SATI

12

DINAMIKA ODRŽAVANJA

seminar u trajanju od jednog i pol dana

OBVEZE POLAZNIKA

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

PREUZMITE KURIKULUMI

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

KONTAKT

Mario Bajkuša, mbajkusa@fso.hr
Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.