Osnovni seminar medijacije

“Jedva čekam radionicu sa svojim razredom u školi da im mogu prenjeti sve što sam naučila i sve o čemu sam čula. Zadovoljna sam. Svakome bih preporučila.”

OPIS EDUKACIJE

Sukobi su vam teški, neugodni, frustrirajući? Zašto je to tako i kako možemo graditi bolje odnose kroz kvalitetnu komunikaciju i konstruktivno rješavanje sukoba? Saznajte na Osnovnom seminaru medijacije.

Jer, svatko ima svoju priču, i vrijedi ju čuti!

Ovo vrijedi za sve odnose i sve sukobe, a posebno one gdje su ljudi bliski, gdje se puno druže, rade u timu, uče ili žive zajedno. U takvim okruženjima važno je da se sa sukobima znamo nositi bez stresa, da se znamo zauzeti za sebe i odnositi se prema drugome s uvažavanjem. A dobro je i to sve moći u isto vrijeme.

Medijacija omogućuje rješavanje sukoba uz uvažavanje potreba svake strane u sukobu i osiguravanje da se nitko ne osjeti oštećen. Metoda je primjenjiva u svakodnevnom životu i korisna u radu u svim segmentima društva – od odgojno-obrazovnih i ustanova socijalne skrbi, preko privatnih tvrtki, do javne uprave.

Na ovoj edukaciji, u poticajnoj i dinamičnoj atmosferi, saznat ćete što je to i kakva je dinamika sukoba, uvježbavat ćete komunikacijske vještine i okušati se sami u ulozi medijatora.

Metoda će vas toliko oduševiti i „zaraziti“ da ćete se samo pitati: „Kako da to već sada iskoristim u svom životu?“

Osim što ćete sve te vještine moći i željeti odmah primijeniti, moći ćete i sve one s kojima radite – djecu i mlade, roditelje, kolege – poučiti kako učinkovitije komunicirati na način da uvažavaju jedni druge i preuzimaju odgovornost za svoje sukobe.

ISHODI UČENJA

Nakon edukacije polaznik:ca će moći

 • definirati što je to sukob i kako nastaje
 • nabrojati temeljne psihološke potrebe i opisati u kojoj su vezi sa sukobom
 • objasniti ulogu emocija u sukobu
 • prepoznati uzroke sukoba i sukobljene strane
 • prepoznati sukobe u svojoj okolini
 • razlikovati pozicije, interese i potrebe u sukobu
 • prepoznati vlastiti način i stil reagiranja u sukobu
 • definirati asertivnu komunikaciju i dati primjer za nju
 • opisati aktivno slušanje i vještine koje uključuje
 • opisati pojam nenasilne komunikacije
 • definirati i upotrijebiti „Ja-govor“ i povratnu informaciju
 • definirati medijaciju
 • nabrojati ključna načela medijacije
 • razlikovati školsku, vršnjačku, sudsku, obiteljsku i organizacijsku medijaciju
 • objasniti koji su koraci u medijaciji
 • razumjeti istovremeno različite potrebe i interese dviju i više sukobljenih osoba
 • razlikovati medijaciju od suđenja, arbitraže i pregovaranja
 • raspravljati o etičkim principima medijacije
 • prepoznati koji su sukobi pogodni za rješavanje medijacijom, a koji nisu.

EDUKACIJA SE PROVODI OD

2001. g.

PROSJEČNA OCJENA

4,84

BROJ POLAZNIKA

2000

VRSTA EDUKACIJE

seminar stručnog usavršavanja

BROJ SATI

12

DINAMIKA ODRŽAVANJA

seminar u trajanju od jednog i pol dana

OBVEZE POLAZNIKA

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

PREUZMITE KURIKULUMI

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

KONTAKT

Marina Brkić, mbrkic@fso.hr
Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.