Search
Close this search box.

Pokreni promjenu

„Zanimljiva i poticajna su bila sva predavanja. Potaknu na razmišljanje i promišljanje o vlastitim aktivnostima, školi, učenicima i kako poboljšati neka područja rada. Teme kao i iskustva sudionika se mogu iskoristiti za rad s učenicima. Raditi s njima nešto novo ili unaprijediti trenutni rad. Ovo vrijedi za sve module.”

OPIS EDUKACIJE

Cilj seminara je jačanje i razvoj kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika za razvoj veće inicijative i glasa učenika u školi te pružanje podrške učenicima u pokretanju njihovih vlastitih ideja i projekata kako bi postigli promjene koje žele vidjeti u školi i lokalnoj zajednici. Kurikulum seminara kao i resursi (priručnik i zbirka radionica) razvijeni su kroz partnerstvo s organizacijama iz Italije, Slovenije, Ujedinjenog Kraljevstva te Portugala i Sjeverne Makedonije, što je dodatno obogatilo stručni sadržaj edukacije.

Neke od ključnih tema seminara su: analiza stanja glasa i inicijative učenika u školama sudionika; definiranje razloga poteškoća s glasom i participacijom učenika; prepoznavanje vlastitih dobrih praksi i načina njihova unapređenja i razvoja; kompetencije potrebne za razumijevanje i uključivanje glasa učenika u školske prakse; kompetencije potrebne za pokretanje i mentoriranje učeničkih inicijativa i projekata; povezivanje aktivnog sudjelovanja učenika s međupredmetnim temama; planiranje školskih projekata i izvannastavnih aktivnosti povezanih s potrebama učenika, škole i lokalne zajednice.

Polaznici su rekli sljedeće o edukaciji:

„Ovaj mi je modul bio iznimno važan jer u našoj školi uočavamo nedostatak inicijative kod učenika i stalno razmišljamo kako tome pristupiti te kako motivirati učenike na veći angažman. Jako mi je bilo korisno čuti iskustva i ideje drugih kolega koje mogu primijeniti u radu s učenicima u našoj školi.”

„Osvijestila sam koliko je mogućnosti za provedbu GOO-a neiskorištenih i koliko je tu potencijala (posebice kroz drugačije osmišljavanje i provedbu Vijeća učenika).”

ISHODI UČENJA

Nakon edukacije polaznik:ca će moći

  • poznavati osnovne postavke koncepta glasa učenika kao i ključne teorijske modele
  • razumjeti dobrobiti osnaženog glasa učenika za njihov pozitivan razvoj, ali i razvoj školske i društvene zajednice
  • prepoznati mogućnosti samo-aktualizacije mladih kroz aktivnosti volontiranja i aktivnog građanstva
  • dodatno razviti vještine izgradnje kvalitetnih odnosa i komunikacije s mladima;
  • osvijestiti i raspravljati o mogućnostima osnaživanja glasa učenika iz perspektive upravljanja školom
  • razviti vještine poticanja konstruktivne rasprave o kontroverznim temama među učenicima u cilju razvoja kritičkog mišljenja
  • analizirati potrebe učenika, škole i lokalne zajednice te definirati moguće projektne ideje kao odgovor na prepoznatu potrebu/problem;
  • opisati korake planiranja projekta te objasniti ulogu motivacije i dobrovoljnosti u volontiranju
  • prepoznati potencijal i važnost obrazovnog procesa u volontiranju.

EDUKACIJA SE PROVODI OD

2014. g.

PROSJEČNA OCJENA

BROJ POLAZNIKA

105

VRSTA EDUKACIJE

seminar stručnog usavršavanja

BROJ SATI

40

DINAMIKA ODRŽAVANJA

petodnevni seminar; seminar je u sadržaju i duljini trajanja moguće prilagoditi potrebama škole

OBVEZE POLAZNIKA

sudjelovanje na 80% edukacije

PREUZMITE KURIKULUMI

sudjelovanje na 80% edukacije

KONTAKT

Višnja Pavlović, vpavlovic@fso.hr
Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.