Search
Close this search box.

Razvijanje medijske pismenosti kod učenika

„Jedan od najboljih seminara dosad, a bila sam ih na dosta!”

OPIS EDUKACIJE

Porastom korištenja medija, tradicionalnih i novih, kao i društvenih mreža, nije porasla razina znanja i kritičkog promišljanja medija. Danas se medijska pismenost smatra dijelom funkcionalne pismenosti i neizostavna je za aktivno sudjelovanje u demokratskom društvu. Ova edukacije daje polaznicima važne vještine za kritičko razumijevanje medija.

Teme koje edukacija pokriva kreću se od stereotipa i predrasuda u medijima, preko kritičkog analiziranja medija i proizvodnje vijesti, pa do okvira za kritičko propitivanje medijskih sadržaja. Edukacija isto tako polaznicima daje niz digitalnih alata koji se mogu koristiti u učionici.

Povratna informacija od polaznika o edukaciji govori kako su iznimno zadovoljni sa svime što edukacija pruža:

„Izrazito sam zadovoljna i sretna što sam sudjelovala u ovom seminaru i smatram da će mi znanja koja sam dobila na seminaru jako koristiti u osmišljavanju nastave u sljedećoj školskoj godini.”

„Tijekom cijelog seminara izmjenjivali su se različiti oblici rada krenuvši od predavanja, individualnog rada, rada u paru i u grupi. Sadržaji su bili vrlo zanimljivi i primjenjivi u nastavi. Radilo se u vrlo ugodnom i pozitivnom okruženju.”

Ako želimo da buduće generacije budu funkcionalno pismene, da ne nasjedaju na lažne vijesti i alternativne činjenice i da im glavni argument u raspravama ne bude „tako sam čuo/la na televiziji” ili „tako je na fejsu”, nužno je raditi s njima na jačanju njihove medijske pismenosti.

ISHODI UČENJA

Nakon edukacije polaznik:ca će moći:

  • navesti različite vrste medija i utjecaj koji imaju na mlade
  • opisati način proizvodnje vijesti s posebnim fokusom na odnos moći i interesa te utjecaja na medije
  • opisati ulogu medija u današnjem svijetu i demokraciji (s posebnim fokusom na „post-truth” pristup i lažne vijesti)
  • prepoznati manipulacije u medijima
  • objasniti da pogledi medija na istu stvar mogu biti različiti
  • analizirati ulogu koju mediji imaju u stvaranju stereotipa i predrasuda prema drugim skupinama
  • navesti elemente medijskog trokuta i objasniti ih
  • navesti i odabrati digitalne alate koje može koristiti u učionici s učenicima kako bi napravili interaktivnu nastavnu jedinicu.

EDUKACIJA SE PROVODI OD

2017. g.

PROSJEČNA OCJENA

4,89

BROJ POLAZNIKA

70

VRSTA EDUKACIJE

seminar stručnog usavršavanja

BROJ SATI

12

DINAMIKA ODRŽAVANJA

seminar u trajanju od jednog i pol dana

OBVEZE POLAZNIKA

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

PREUZMITE KURIKULUMI

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

KONTAKT

Mario Bajkuša, mbajkusa@fso.hr
Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.