Search
Close this search box.

Razvoj kurikulumske kulture

„Edukacija je pomogla u smislu da uočimo i današnje propuste u školskom kurikulumu te mogućnost da radimo na kvaliteti.”

„Odlično organizirana radionica. Sadržaji primjenjivi, konkretni, potkrijepljeni primjerima.”

OPIS EDUKACIJE

Ova edukacija je rezultat projekta „Razvoj kurikulumske kulture: osnaživanje škola za razvoj i implementaciju školskog kurikuluma“ koji se provodio od 2013. do 2015. godine. Edukaciju su razvile stručnjakinje s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.

Cilj edukacije je osnažiti učitelje, stručne suradnike i ravnatelje za djelotvoran razvoj, implementaciju i evaluaciju školskog kurikuluma, odnosno oblikovanje kurikulumske kulture u školi.

Edukacija donosi novi pristup razvoju školskog kurikuluma koji uvažava potrebe učenika, učitelja, škole, roditelja i lokalne zajednice.

Tijekom edukacije polaznici dobivaju teorijske temelje potrebne za izradu školskog kurikuluma, te se upoznavaju s međunarodnim iskustvima. Središnji dio edukacije je osnaživanje polaznika za planiranje i evaluaciju školskog kurikuluma, te superviziju od strane stručnjaka tijekom planiranja i izrade školskog kurikuluma. Edukacija posebnu pozornost daje planiranju sukladno odgojno-obrazovnim područjima Nacionalnog okvirnog kurikuluma.

Ono što posebno izdvaja ovu edukaciju jest dodatan poticaj polaznicima da rade na oblikovanju kurikulumske kulture kroz povratne informacije dobivene na razini škola gdje je poseban naglasak stavljen na unapređenje školske klime i zajednički rad cijelog kolektiva škole.

ISHODI UČENJA

Nakon edukacije polaznik:ca će moći:

  • povezati sadržaj školskog kurikuluma s ključnim nacionalnim dokumentima
  • definirati ciljeve školskog kurikuluma
  • upoznati se sa strukturom kurikuluma škole
  • definirati misiju i viziju škole
  • analizirati potrebe učenika, roditelja, lokalne zajednice
  • izraditi sustav vrednovanja postignuća školskog kurikuluma.

EDUKACIJA SE PROVODI OD

2016. g.

PROSJEČNA OCJENA

4,30

BROJ POLAZNIKA

80

VRSTA EDUKACIJE

seminar stručnog usavršavanja

BROJ SATI

16

DINAMIKA ODRŽAVANJA

seminar u trajanju od jednog i pol dana

OBVEZE POLAZNIKA

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

PREUZMITE KURIKULUMI

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

KONTAKT

Eli Pijaca Plavšić, epijaca@fso.hr
Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.