Razvojni plan škole

„Primjeri koje su iznosili učitelji/nastavnici i voditeljice seminara su mi najviše bili poučni.”

„Vaša podrška i znanje koje nam prenosite putem seminara neprocjenjivi su.”

„Seminar je u potpunosti zadovoljio moja očekivanja! Super kao i uvijek!”

OPIS EDUKACIJE

Svaka organizacija koja želi sustavno i kvalitetno ostvarivati svoju djelatnost ili postići određeni cilj treba gledati unaprijed i definirati gdje se vidi za tri ili pet godina.

Škole i druge odgojno-obrazovne ustanove nisu izuzetak. Razvojni plan jest strateški plan razvoja ustanove koji sadrži prioritetna područja unaprjeđenja, ciljeve, kriterije, aktivnosti i mjerila u ostvarivanju odgojno-obrazovnog rada. Razvojni plan je strateški dokument kojim se za neko određeno razdoblje definiraju ciljevi u određenim prioritetnim područjima u svrhu poboljšanja kvalitete rada škole i stvaranja inkluzivnog ozračja.

Iz Razvojnog plana se definira Akcijski plan za tekuću školsku godinu koji teži ostvarivanju prioritetnih ciljeva u kontekstu školske kulture, politike i prakse. U izradi i provedbi Razvojnog plana škole glavnu ulogu nosi individualno i timsko samovrednovanje rada škole kako bi se opisalo postojeće stanje, identificirale potrebe te uočile jake i slabe strane ustanove. Na temelju analize pristupa se stvaranju, praćenju i evaluaciji Razvojnog plana škole s ciljem unaprjeđenja kvalitete nastavnog procesa, školskog ozračja, podrške učenicima u njihovom učenju i osobnom razvoju.

Ova edukacija daje polaznicima potrebna znanja, informacije i smjernice kako kroz razvoj, praćenje i evaluaciju strateških planova postaviti temelj za stvaranje škole koja će pružiti podršku učenicima u ostvarenju njihovih punih potencijala.

ISHODI UČENJA

Nakon edukacije polaznik:ca će moći:

  • izraditi zajedničku viziju, misiju i cilj njihove školske zajednice
  • prikupljati i koristiti podatke koji će im pomoći u izradi razvojnog plana škole,
  • izraditi razvojni plan škole
  • opisati procesom razvoja akcijskog plana
  • stvoriti kulturu suradničkog učenja gdje nastavnici podržavaju jedni druge kako bi unaprijedili svoju nastavničku praksu u radu s darovitim učenicima
  • uključiti učenike, roditelje, zajednicu i sve odgojno obrazovne dionike u rad škole.

EDUKACIJA SE PROVODI OD

2018. g.

PROSJEČNA OCJENA

4,92

BROJ POLAZNIKA

100

VRSTA EDUKACIJE

seminar stručnog usavršavanja

BROJ SATI

16

DINAMIKA ODRŽAVANJA

seminar u trajanju od jednog i pol dana

OBVEZE POLAZNIKA

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

PREUZMITE KURIKULUMI

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

KONTAKT

Eli Pijaca Plavšić, epijaca@fso.hr
Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.