Search
Close this search box.

Škola poduzetnosti za učitelje:ice

„Cijela edukacija odlično je osmišljena i provedena, pružila nam je uvid u nove metode i područja koje su nam do sada bila nepoznata i izazivala određenu dozu straha.”

OPIS EDUKACIJE

Tema poduzetnosti je sve više prisutna: od mladih se očekuje da budu aktivni sudionici u društvu, da imaju dobre komunikacijske vještine te da posjeduju niz transverzalnih vještina. Također, očekuje se da budu dobro pripremljeni za tržište rada, u smislu kvalitetne pripreme za buduće traženje posla. Ako predajte u strukovnoj školi, s posebnim naglaskom na ekonomsku grupu predmeta, radite na poziciji stručnog suradnika ili vas jednostavno zanima ova tematika, a želite pomoći učenicima da steknu vještine poduzetnosti – onda je ova edukacija dobra početna točka za vas!

Edukacija ima za cilj unaprijediti vještine učitelja u području poduzetnosti, što obuhvaća komunikacijske vještine, pisanje životopisa i molbe te predstavljanja poslodavcu putem niza interaktivnih vježbi koje će moći direktno koristiti s učenicima.

Zadovoljstvo seminarom pokazale su anonimne evaluacije pilot grupe provedene u ekonomskoj srednjoj strukovnoj školi:

„Najzanimljivija i najkorisnija edukacija na kojoj sam sudjelovala.”

„Najjača strana ovog seminara je zasigurno mnoštvo radionica i konkretnih primjenjivih primjera.”

„Sve što sam naučila ili znanja koja sam proširila ću moći koristiti u radu s učenicima.”

„Izrazito praktične i primjenjive ideje za rad s učenicima i kolegama. Dinamično i zanimljivo.”

ISHODI UČENJA

Nakon edukacije polaznik:ca će moći:

  • definirati pojam poduzetnosti
  • nabrajati i objasniti osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje
  • definirati osnovne pojmove iz područja komunikacije
  • objasniti razliku između verbalne i neverbalne, interpersonalne i intrapersonalne komunikacije
  • primijeniti različite načine oblikovanja životopisa i molbe za posao
  • raspraviti ulogu novih medija u dobivanju posla i samozapošljavanja mladih ljudi
  • nabrojati najčešća pitanja na intervjuu za posao
  • objasniti načine kako usmjeriti učenike da se kvalitetno pripreme za poslovni intervju,
  • nabrojati pozitivne i negativne timske uloge
  • objasniti vlastitu poziciju unutar tima te svoju timsku ulogu.

EDUKACIJA SE PROVODI OD

2015. g.

PROSJEČNA OCJENA

BROJ POLAZNIKA

VRSTA EDUKACIJE

seminar stručnog usavršavanja

BROJ SATI

16

DINAMIKA ODRŽAVANJA

seminar u trajanju od dva dana

OBVEZE POLAZNIKA

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

PREUZMITE KURIKULUMI

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

KONTAKT

Višnja Pavlović, vpavlovic@fso.hr
Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.