Search
Close this search box.

Školska medijacija

“Radionica je odlično pomogla u zbližavanju dva razredna odjela koji već neko vrijeme imaju narušene odnose.”

OPIS EDUKACIJE

Medijacija u školi provodi se na više razina, primjenjujući niz načela kojima se unaprjeđuju odnosi i cijela školska klima. Brojne škole tako u Hrvatskoj prepoznaju potencijal i dobrobiti uvođenja filozofije, kao i samih praktičnih postavki školske medijacije te je odlučuju uvesti u svoj svakodnevni život – kao metodu, kao postupak rješavanja sukoba, školski projekt, izvannastavnu aktivnost.

Kao poseban oblik implementacije školske medijacije je i vršnjačka medijacija – ona počiva na uvjerenju da se učenici najbolje razumiju u sukobe svojih vršnjaka i da su za određene vrste sukoba upravo oni najbolji medijatori, ponekad bolji i uspješniji od odraslih. Vršnjačka medijacija, kao poseban oblik vršnjačke podrške donosi brojne dobrobiti za same učenike jer kroz nju učenici uče komunicirati s uvažavanjem i poštovanjem te preuzimaju odgovornost za sebe i svoje odnose. Ona posljedično donosi brojne dobrobiti i za učitelje, nastavnike, roditelje i cijelu školu kao zajednicu.

Cilj seminara je predstaviti polaznicima dobre prakse škole i vršnjačke medijacije u školama u Hrvatskoj te istražiti mogućnosti primjene različitih modela. Isto tako, cilj je pružiti uvid u potrebne organizacijske i sadržajne aspekte za pokretanje skupine vršnjačkih medijatora u školi.

ISHODI UČENJA

Nakon edukacije polaznik:ca će moći

 • razumjeti najčešće uzroke sukoba u školi/ustanovi
 • navesti dobrobiti primjene vršnjačke medijacije u školi/ustanovi za odgojno-obrazovne djelatnike, učenike, roditelje i cijelu zajednicu
 • prepričati povijesni razvoj vršnjačke medijacije u svijetu i Hrvatskoj
 • nabrojati organizacijske i sadržajne aspekte potrebne za pokretanje programa/projekta vršnjačke medijacije u školi/ustanovi
 • organizirati tim koji će se baviti razvojem i provedbom programa vršnjačke medijacije, te koju edukaciju proći i kako informirati o programu kolektiv i zajednicu
 • definirati ciljeve i rezultate programa i razraditi sam sadržaj (akcijski plan)
 • raspravljati o načinu odabira učenika za vršnjačke medijatore
 • navesti nužne teme edukacije vršnjačkih medijatora
 • implementirati program sukladno akcijskom planu i kako pratiti i vrednovati program
 • raspravljati o prevladavanju mogućih izazova i ograničenja kod pokretanja programa
 • navesti nekoliko dobrih primjera primjene modela vršnjačke medijacije u školi/ustanovi
 • osmisliti vlastiti program/projekt na razini škole/ustanove u kojoj radi.

EDUKACIJA SE PROVODI OD

2012. g.

PROSJEČNA OCJENA

4,93

BROJ POLAZNIKA

325

VRSTA EDUKACIJE

seminar stručnog usavršavanja

BROJ SATI

8

DINAMIKA ODRŽAVANJA

seminar u trajanju od jednog dana

OBVEZE POLAZNIKA

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

PREUZMITE KURIKULUMI

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

KONTAKT

Marina Brkić, mbrkic@fso.hr
Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.