Timska medijacija

“Kad upitate ljude kako je to biti članom odličnog tima, ono što je najupečatljivije jest smislenost tog iskustva. Osjećaj da su dio nečeg većeg od njih samih, povezanost, stvaranje, produktivnost. Osjećaju da je iskustvo bivanja u izvrsnom timu jedno od najživljih iskustava koje su imali.”

Peter Senge

OPIS EDUKACIJE

Ako s kolegama nikako ne možete na „zelenu granu”, zaplićete se u svakodnevnim sukobima, bilo da ste vi jedan od sudionika ili se od vas očekuje da rješavate sukobe drugih, ako imate osjećaj da posao i cilj kojem ste predani pati zbog neslaganja u timu, pridružite nam se na Timskoj medijaciji.

Timska je suradnja posebno važna kako bi uspješno odgovorili na potrebe korisnika i/ili klijenata, ali i da bi svi bili zadovoljniji i osjećali se dobro u timu u kojem rade.

Edukacija „Timska medijacija” namijenjena je svim pojedincima i timovima, bez obzira na profesionalno usmjerenje, koji žele istražiti pozitivnu stranu sukoba i različitosti, kako rješavati sukobe na zadovoljstvo svih uključenih, kako unaprijediti komunikacijske vještine u timu i općenito unaprijediti radnu atmosferu.

Najkorisnija je upravo zbog vještina koje se stječu, a mogu se vrlo brzo primijeniti. Obuhvaća potrebne komunikacijske kompetencije za timsku medijaciju kao i vježbe na konkretnim slučajevima pomoću igranja uloga.

Detaljno su obrađeni koraci u procesu koji nude strukturu postupka i vode sukob prema razrješenju.

Edukacija otvara nov pogled na različitosti i sukobe iz kojih se često rađaju i nove ideje, povećava se kreativnost, a pojedinci i timovi rastu.

Bit će tu i ponešto o dinamici svakog sukoba – što je i kako ju prepoznati, zatim što mi sami radimo kad smo suočeni sa sukobom i kako te strategije revidirati i na kraju kako medijaciju iskoristiti na maksimalno zadovoljstvo svih uključenih.

ISHODI UČENJA

Nakon edukacije polaznik:ca će moći

 • definirati što je to sukob i kako nastaje
 • prepoznati potencijalne i aktualne sukobe u timu, kao i njihov utjecaj na suradnju i radnu učinkovitost
 • razlikovati pozicije, interese i potrebe u sukobu
 • objasniti neke od teorijskih modela rješavanja sukoba
 • opisati aktivno slušanje i vještine koje uključuje
 • razlikovati otvorena i zatvorena pitanja te ih znati primijeniti
 • parafrazirati i reflektirati poruku sugovornika
 • opisati pojam nenasilne komunikacije
 • definirati medijaciju
 • nabrojati ključna načela medijacije
 • objasniti povijesni razvoj medijacije
 • opisati zakonski okvir primjene medijacije u Hrvatskoj
 • objasniti koji su koraci u medijaciji
 • razumjeti istovremeno različite potrebe i interese dviju i više sukobljenih osoba
 • razlikovati medijaciju od suđenja, arbitraže i pregovaranja
 • raspravljati o etičkim principima medijacije
 • prepoznati koji su sukobi pogodni za rješavanje medijacijom, a koji nisu
 • ovladati znanjima i vještinama potrebnim za implementaciju medijacije u radnoj sredini.

EDUKACIJA SE PROVODI OD

2016. g.

PROSJEČNA OCJENA

4,87

BROJ POLAZNIKA

20

VRSTA EDUKACIJE

seminar stručnog usavršavanja

BROJ SATI

16

DINAMIKA ODRŽAVANJA

seminar u trajanju od jednog i pol dana

OBVEZE POLAZNIKA

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru, dostavljena jedna zadaća

PREUZMITE KURIKULUMI

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru, dostavljena jedna zadaća

KONTAKT

Marina Brkić, mbrkic@fso.hr
Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.