Timska medijacija

“Predavačice su bile zaista odlične, svaka pohvala! Znale su kako približiti iznimno kompleksnu tematiku polaznicima koji se prvi put s njom susreću, koristeći moderne nastavne metode. Lako su nas aktivirale i ponukale na rad, što je rezultiralo nekim novim prijateljstvima s kolegicama s kojima dosad nisam imala priliku surađivati.

U svakom slučaju, zaista iznimno iskustvo i svakako sam zainteresirana i za nastavak edukacije za medijatore, ali i za druge edukacije u organizaciji Foruma za slobodu odgoja.”

sudionica edukacije

OPIS EDUKACIJE

Ako se od vas očekuje da intenzivno surađujete s osobama s kojima je suradnja ponekad zahtjevna, ili da rješavate sukobe drugih članova tima, pridružite nam se na edukaciji Timska medijacija.

Timska je suradnja posebno važna kako bi uspješno odgovorili na potrebe korisnika i/ili klijenata, ali i da bi svi bili zadovoljniji i osjećali se dobro u timu u kojem rade.

Edukacija „Timska medijacija” namijenjena je svim pojedincima i timovima, bez obzira na profesionalno usmjerenje, koji žele istražiti pozitivnu stranu sukoba i različitosti, kako rješavati sukobe na zadovoljstvo svih uključenih, kako unaprijediti komunikacijske vještine u timu i općenito unaprijediti radnu atmosferu.

Najkorisnija je upravo zbog vještina koje se stječu, a mogu se vrlo brzo primijeniti. Obuhvaća potrebne komunikacijske kompetencije za timsku medijaciju kao i vježbe na konkretnim slučajevima pomoću igranja uloga.

Detaljno su obrađeni koraci u procesu koji nude strukturu postupka i vode sukob prema razrješenju.

Edukacija otvara nov pogled na različitosti i sukobe iz kojih se često rađaju i nove ideje, povećava se kreativnost, a pojedinci i timovi rastu.

Bit će tu i ponešto o dinamici svakog sukoba – što je i kako ju prepoznati, zatim što mi sami radimo kad smo suočeni sa sukobom i kako te strategije revidirati i na kraju kako medijaciju iskoristiti na maksimalno zadovoljstvo svih uključenih.

ISHODI UČENJA

Nakon edukacije polaznik:ca će moći

 • definirati što je to sukob i kako nastaje
 • prepoznati potencijalne i aktualne sukobe u timu, kao i njihov utjecaj na suradnju i radnu učinkovitost
 • razlikovati pozicije, interese i potrebe u sukobu
 • objasniti neke od teorijskih modela rješavanja sukoba
 • opisati aktivno slušanje i vještine koje uključuje
 • razlikovati otvorena i zatvorena pitanja te ih znati primijeniti
 • parafrazirati i reflektirati poruku sugovornika
 • opisati pojam nenasilne komunikacije
 • definirati medijaciju
 • nabrojati ključna načela medijacije
 • objasniti povijesni razvoj medijacije
 • opisati zakonski okvir primjene medijacije u Hrvatskoj
 • objasniti koji su koraci u medijaciji
 • razumjeti istovremeno različite potrebe i interese dviju i više sukobljenih osoba
 • razlikovati medijaciju od suđenja, arbitraže i pregovaranja
 • raspravljati o etičkim principima medijacije
 • prepoznati koji su sukobi pogodni za rješavanje medijacijom, a koji nisu
 • ovladati znanjima i vještinama potrebnim za implementaciju medijacije u radnoj sredini.

EDUKACIJA SE PROVODI OD

2016. g.

PROSJEČNA OCJENA

4,87

BROJ POLAZNIKA

20

VRSTA EDUKACIJE

seminar stručnog usavršavanja

BROJ SATI

16

DINAMIKA ODRŽAVANJA

seminar u trajanju od jednog i pol dana

OBVEZE POLAZNIKA

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru, dostavljena jedna zadaća

PREUZMITE KURIKULUMI

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru, dostavljena jedna zadaća

KONTAKT

Marina Brkić, mbrkic@fso.hr
Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.