Volontiranje u radu s djecom i mladima

„Trenutno sam inspirirana sa svime što sam čula i vidjela i sretna sam što sam dobila odgovore na neka pitanja o volontiranju, kako motivirati volontere i kako organizirati iste.”

„Sve mi je bilo odlično: predavačice zanimljive i ugodne, dinamične i korisno za praksu. Hvala na svemu.”

OPIS EDUKACIJE

Volontiranje nije samo prikupljanje starog papira, čepova boca ili skupljanje donacija za siromašne. Volontiranje znači izlazak škole u lokalnu zajednicu i doprinos učenika u razvoju njihove lokalne zajednice.

U svemu ovome škola prepoznaje potrebu koja postoji u lokalnoj zajednici, te angažirajući sve potencijale učenika pokušava dati primjeren odgovor na tu potrebu.

Volontirajući učenici razvijaju odgovornost prema lokalnoj zajednici, stječu nova znanja i razvijaju niz drugih vještina koje mogu kasnije primijeniti, ali ono što je najvažnije shvaćaju vrijednost volontiranja i vide volontiranje kao svoj doprinos općoj dobrobiti.

Ova edukacija daje polaznicima okvir i konkretan način kako mogu organizirati volontersku akciju ili program unutar odgojno-obrazovne ustanove u kojoj djeluju: od prepoznavanja potreba, organizacije, suradnje s kolegama, pa sve do motiviranja kolega, učenika i, ako je potrebno, vanjskih volontera.

ISHODI UČENJA

Nakon edukacije polaznik:ca će moći:

  • mapirati potrebe škole i lokalne zajednice
  • definirati moguće volonterske aktivnosti kao odgovor na ranije prepoznatu potrebu
  • analizirati ideje za volonterske aktivnosti sukladno prepoznatim potrebama i mogućnostima škole
  • objasniti ulogu motivacije i dobrovoljnosti u volontiranju – za učenike, vanjske volontere i nastavnike
  • prepoznati potencijal i važnost obrazovnog procesa u volontiranju i potencijal kreativnog procesa u volontiranju
  • prepoznati poveznicu između pojedinačne volonterske aktivnosti i potencijala za povezivanje s građanskim odgojem i obrazovanjem
  • razumjeti i znati objasniti razliku između humanitarne aktivnosti i volonterske aktivnosti koja potiče učenike na aktivno građanstvo
  • razumjeti osnovne odrednice Zakona o volontiranju i važnost zakonskog uređenja volontiranja u školama
  • razumjeti važnost pružanja podrške volonterima i vrjednovanja rada volontera
  • definirati moguće načine širenja dobre prakse te razumjeti važnost vidljivosti volonterskih programa među ključnim dionicima u lokalnoj zajednici.

EDUKACIJA SE PROVODI OD

2016. g.

PROSJEČNA OCJENA

4,73

BROJ POLAZNIKA

250

VRSTA EDUKACIJE

seminar stručnog usavršavanja

BROJ SATI

12

DINAMIKA ODRŽAVANJA

seminar u trajanju od jednog i pol dana

OBVEZE POLAZNIKA

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

PREUZMITE KURIKULUMI

sudjelovanje na cjelokupnom seminaru

KONTAKT

Višnja Pavlović, vpavlovic@fso.hr
Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.