Search
Close this search box.

Forum je dobitnik Organizacijske podrške Fonda za aktivno građanstvo

Podijeli

Forum za slobodu odgoja dobitnik je Organizacijske podrške Fonda za aktivno građanstvo te će ova podrška trajati od 1.9.2022. do 30.4.2024.

Upravitelj Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj je konzorcij u sastavu Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice iz Osijeka, Zaklada za ljudska prava i solidarnost – SOLIDARNA iz Zagreba, Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke i CNVOS – Centrom za informiranje, suradnju i razvoj nevladinih organizacija iz Ljubljane.

Cilj Fonda je doprinijeti smanjenju nejednakosti u europskom ekonomskom području te jačati bilateralne odnose zemalja donatora i zemalja korisnica.

Prioritetna područja podrške Fonda za aktivno građanstvo su:

 • demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost;
 • ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta;
 • socijalna pravda i društvena uključenost ranjivih skupina;
 • rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja;
 • okoliš i klimatske promjene.


Vrijednost je podrške 60.000,00 €, a tijekom njezinog trajanja ostvarit će se sljedeći programski rezultati:

 • poboljšana građanska i politička pismenost djece i mladih kroz uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u najmanje jednu novu lokalnu sredinu;
 • osmišljen i pilotiran novi program stručnog usavršavanja „Upravljanje razredom“;
 • provedba građanskog odgoja u obrazovanja u Hrvatskoj procijenjena od strane relevantnih stručnih organizacija i korisnika kao kvalitetna;
 • unaprjeđenje usluge psihosocijalne podrške i preventivnih programa za djecu i mlade u školama, uključujući škole s učenicima iz Ukrajine, u minimalno 10 škola.


Organizacijski rezultati koji će se postići:

 • unaprijeđen volonterski program i program pripravništva u organizaciji;
 • uspostavljena snažnija partnerstva s relevantnim dionicima i donositeljima odluka kroz diseminacijske aktivnosti te aktivnosti sudjelovanja u radu različitih tijela na lokalnoj i nacionalnoj razini;
 • povećane kompetencije zaposlenika u programskim područjima, javnom zagovaranju te pripremi složenih projekata.


Kontakt osoba: Ana Munivrana, amunivrana@fso.hr

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.