Građanski odgoj i obrazovanje

Programi  >  Demokratizacija škola  > Građanski odgoj i obrazovanje
OPIS

Cilj programa „Građanski odgoj i obrazovanje“ je jačanje društvenih i građanskih kompetencija s naglaskom na obrazovanju za održivost, demokraciju i ljudska prava. Program se ostvaruje kroz edukacije za odgojno-obrazovne radnike, djecu i mlade, izdavanje udžbenika, priručnika, prijedloga nastavnih aktivnosti, prikupljanje i objavljivanje dobrih praksi.

Važan segment su i istraživanja koja postaju podloga za razvoj novih projekata, ali i za zagovaračke aktivnosti za uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja u odgojno-obrazovni sustav.

Program pokriva četiri tematska područja ili potprograma:

PRAVO U SVAKODNEVICI
OPIS

Program „Pravo u svakodnevici“ jedan je od najstarijih naših programa koji se provodi od 1999. godine i koji je usredotočen na obrazovanje za demokraciju, vladavinu prava i ljudska prava.

Program se najčešće provodi kroz istoimeni seminar stručnog usavršavanja te kroz izdavanja udžbenika, priručnika te zbirki nastavnih priprema.

EDUKACIJE
PUBLIKACIJE
EDUKACIJA O EUROPSKOJ UNIJI
OPIS

Od 2005. godine provodimo program „Edukacija o Europskoj uniji“ s ciljem promocije europske dimenzije u odgoju i obrazovanju s posebnim naglaskom na obrazovanju o Europskoj uniji.

Program je razvijen u kontekstu početka pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, a prve aktivnosti su uključivale ljetne obrazovne programe za djecu, mlade i odgojno-obrazovne radnike pod nazivom „Ljetna EU akademija“.

U kolovozu 2007. godine u Brodu na Kupi prvi odgojno-obrazovni radnici/e su završili/e seminar stručnog usavršavanja.

Značajan zamah u razvoju program je doživio tijekom 2010./2011. kada se provodio istoimeni IPA projekt koji je rezultirao objavljivanjem prvog priručnika za nastavnike „Europska unija i kako poučavati o njoj“, zbirke nastavnih aktivnosti, te Smjernicama za uključivanje obrazovanja o Europskoj uniji u odgojno obrazovni sustav.

Od tog projekta, program je rastao s nizom manjih projekata u sklopu kojih je izdano nekoliko zbirki dobrih praksi na teme vezane o Europskoj uniji. Od 2016. godine ostvarena je suradnja s Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj u provedbi programa „Škole ambasadori Europskog parlamenta“.

Tijekom 2019./2020. proveli smo i projekt koji je spojio ovaj program s programom „Obrazovanje za održivu budućnost“ u sklopu kojeg je objavljena publikacija „Škole za održivu Europu“.

EDUKACIJE
PUBLIKACIJE
OBRAZOVANJE PROTIV KORUPCIJE
OPIS

Cilj programa „Obrazovanje protiv korupcije“ je jačanje osobnog integriteta i poštenja kao i građanske hrabrosti kod svih dionika odgojno-obrazovnog sustava. Ovaj program potiče odgojno-obrazovne radnike_ice da intenzivnije rade s učenicima na izgradnji sustava vrijednosti, razvoju vještina i usvajanju znanja za sprečavanje korupcije.

Antikorupcijsko obrazovanje je do 2008. godine bilo dio programa „Pravo u svakodnevici“. Te smo godine objavili prijevod publikacije „Antikorupcijsko obrazovanje u školama: priručnik za nastavnike“ s čime je počela provedba ovog programa.

Prvi seminar stručnog usavršavanja održan je u lipnju 2010. godine u OŠ Sela kod Siska, a iste je godine objavljen i novi priručnik „Obrazovanje protiv korupcije“.

Zahvaljujući potpori Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država, tijekom 2012./2013. godine proveden je projekt u sklopu kojeg je educirano više od 80 odgojno-obrazovnih radnika_ica, te je objavljena i društvena igra „Čovječe, ne korumpiraj se!“ koju je razvila Marina Budimir, polaznica edukacija.

Od 5. travnja 2013. do 5. prosinca 2014. godine provodili smo istoimeni IPA projekt u sklopu kojeg je provedeno istraživanje o percepciji sitne korupcije i neetičnog ponašanja u srednjim školama, rezultati kojeg su objavljeni u publikaciji. Educirano je preko 90 odgojno-obrazovnih radnika, proveden je kreativni natječaj „Podijeli znanje, a ne zadaću“, a na ljetnom obrazovnom programu o borbi protiv korupcije sudjelovalo je više od 20 učenika_ica. Uz istraživački izvještaj, objavljena je i zbirka nastavnih priprema i zbirka učeničkih radova, a u suradnji s UNESCO-om objavljen je i prijevod njihove publikacije “Smjernice za izradu i učinkovitu upotrebu nastavničkog kodeksa ponašanja“.

U razdoblju od 2014. godine objavljeno je još nekoliko zbirki nastavnih priprema, a edukacija „Obrazovanje protiv korupcije“ postala je dio programa pripreme odgojno-obrazovnih radnika_ica za provedbu Građanskog odgoja i obrazovanja kojeg GOOD inicijativa provodi u suradnji s lokalnim zajednicama

EDUKACIJE
PUBLIKACIJE
MEDIJSKA PISMENOST
OPIS

Porastom korištenja medija, tradicionalnih i novih, kao i društvenih mreža, nije porasla razina znanja i kritičkog promišljanja medija. Danas se medijska pismenost smatra dijelom funkcionalne pismenosti i neizostavna je za aktivno sudjelovanje u demokratskom društvu.

Ovaj program potiče odgojno-obrazovne radnike_ice na razvoj vještina kritičkog razumijevanja medija kao i na intenzivan rad s učenicima na razumijevanju stereotipa i predrasuda u medijima, kritičkog analiziranja medija i proizvodnje vijesti, pa do okvira za kritičko propitivanje medijskih sadržaja. Poučavanjem medijske pismenosti buduće generacije će biti funkcionalno pismene koje neće nasjedati na lažne vijesti i alternativne činjenice.

EDUKACIJE
PUBLIKACIJE
OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVU BUDUĆNOST
OPIS

Tema održivosti uključena je u naš portfolio 2011. godine s projektom „Education For Sustainable Development Partnership Initiative“ kojeg je provodio Network of Education Policy Centers, a u sklopu kojeg je provedena analiza nastavnih planova i programa po pitanju prisutnosti sadržaja, vrijednosti i vještina bitnih za održivu budućnost.

Nakon ovog projekta, najznačajniji dio ovog projekta ostvaren je u suradnji s Društvom za oblikovanje održivog razvoja na projektima „Click“ (2013.-2014.), „Moj okoliš, moja budućnost“ (2017.-2019.) te „Metar do bolje klime (mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)“ (2020.-2023.) u sklopu kojih smo izgradili značajne kapacitete u ovom području.

Od 2013. do 2015. sudjelovali smo i kao partneri na projektu „South East Europe Sustainable Energy Project“ na kojem smo rezultate projekta pripremali za korištenje u odgojno-obrazovnom sustavu.

Tijekom 2019./2020. godine proveden je projekt „Škole za održivu Europu“. U sklopu ovog projekta je u listopadu 2019. godine prva skupina odgojno-obrazovnih radnika_ica završila seminar „Kompetencije za održivu budućnost“ te je izdana zbirka školskih projekata na temu Globalnih ciljeva održivog razvoja i Europske unije.

EDUKACIJE
PUBLIKACIJE