HEAD projekt: Objavljeni su dokumenti koji služe razvijanju kompetencija ravnatelja za inkluzivno vođenje škola

Podijeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

U okviru projekta “HEAD: Osnaživanje ravnatelja/ica za inkluzivnu školsku kulturu” zajedno s koordinatorima Network of Education Policy Centers i partnerima POU Korak po korak radili smo na stvaranju nacionalnih preporuka za omogućavanje profesionalizacije uloge ravnatelja/ica osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj te smo razvijali Okvirni kurikulum za unapređenje kompetencija ravnatelja/ica za razvoj inkluzivne školske kulture.

Na samom kraju projekta HEAD kao završne dokumente nastale u okviru projekta objavljujemo:

SMJERNICE ZA ODGOJNO-OBRAZOVNE POLITIKE: Ovaj dokument nastao je s ciljem davanja preporuka i mogućih aktivnosti za osnaživanje školskog vodstva u smjeru stvaranja inkluzivne školske kulture u Republici Hrvatskoj. Analizom znanstvene i stručne literature uviđa se da su škole širom svijeta sve više svjesne različitih demografskih i drugih obilježja učenika (primjerice, onih koji dolaze iz različitih socio-ekonomskih, kulturnih, etničkih, jezičnih okruženja, učenika s teškoćama i dr.) iz kojih proizlaze različite potrebe: potrebe za specifičnim pristupima učenju i poučavanju, ali i specifičnim pristupima u okviru drugih djelatnosti i usluga škole (prehrana, skrb, sigurnost, njega i sl.). Smjernice za obrazovne politike oblikovane su na temelju prikupljenih podataka i usmjerene su na nekoliko razina: nacionalnu, razinu lokalne i regionalne uprave i samouprave, razinu lokalne zajednice, institucionalnu razinu i individualnu razinu. Formulirane su kao odgovori na pitanja o tome što valja poduzeti na svakoj od navedenih razina kako bi se uklonile uočene prepreke za razvijanje inkluzivnog obrazovanja i inkluzivnog vođenja škole, s posebnim osvrtom na jačanje kapaciteta ravnatelja i njegovih suradnika u procesima inkluzivnog školskog vođenja. Preporuke su nadalje razrađene kroz konkretne aktivnosti koje mogu voditi do njihove realizacije uz prijedlog subjekata koji će preuzeti odgovornost za njihovu realizaciju. Preporuke su u najvećoj mjeri definirane u kontekstu razvijanja i unapređivanja postojećih politika, dok se na nekoliko mjesta sugerira kreiranje novih politika ako postojeće nisu dostatne za njihovu realizaciju. Preporuke su strukturirane na način da se može uočiti i pratiti komunikacija i povezanost između različitih razina autoriteta odgovornih za kreiranje i implementaciju inkluzivnih obrazovnih politika. Cilj smjernica je unaprijediti sustav razvoja kompetencija ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova potrebnih za stvaranje inkluzivne škole.


OKVIRNI KURIKULUM ZA UNAPREĐENJE KOMPETENCIJA RAVNATELJA ZA RAZVOJ INKLUZIVNIH ŠKOLSKIH KULTURA:

Inkluzija koja se ovim dokumentom promiče je društvena inkluzija koja zahtijeva uklanjanje uzroka društvene isključenosti i nejednakosti u obrazovnom sustavu i u zajednicama te teži školama koje podupiru i pozdravljaju raznolikost učenika i u kojima je sudjelovanje svakog djeteta i obitelji dobrodošlo bez obzira na njihovo podrijetlo ili druge karakteristike. Svrha ove publikacije je podržati pružatelje usluga stručnog usavršavanja ravnatelja/ica škola kako bi ih se usmjerilo na preispitivanje svoje uloge u pokretanju promjene čitave škole prema inkluzivnom obrazovanju. U njoj su opisani ciljevi i potencijalni korisnici okvirnog kurikuluma, teorijske konstrukcije na temelju kojih su odabrana područja kompetencija u kurikulumu, kao i objašnjenja njihove važnosti te preporuke za njihovu provedbu, praćenje i evaluaciju.

VIDEO “Lead for Equity”: animirani video nastao je na temelju Okvirnog kurikuluma za unapređenje kompetencija ravnatelja za razvoj inkluzivnih školskih kultura razvijenog nakon pilot provedbe programa s 80 ravnatelja škola u Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji te studije utjecaja.


Projekt “HEAD: Osnaživanje ravnatelja škola za inkluzivnu školsku kulturu” sufinanciran je sredstvima EU kroz ERASMUS+ program i Ureda za udruge Republike Hrvatske.
Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.