JESU LI HRVATSKE INSTITUCIJE SPREMNE ADRESIRATI OBRAZOVNE NEJEDNAKOSTI? Objavljeni rezultati istraživanja o stavovima nadležnih institucija o društvenim nejednakostima u hrvatskom obrazovnom sustavu

Podijeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

U novoj publikaciji Obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj: izazovi i potrebe iz perspektive dionika sustava obrazovanja’ predstavljeni su rezultati istraživanja u kojemu su sudjelovali predstavnici ministarstava, jedinica lokalne samouprave, državnih ustanova, obrazovnih ustanova i strukovnih udruga. Istraživanje su proveli članovi Mreže Cjeloživotno učenje za sve, koju čine 16 organizacija i 30 stručnjaka. Riječ je o prvom istraživanju u Hrvatskoj koje razmatra obrazovne nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, od dječjih vrtića i škola do fakulteta i drugih oblika učenja u odrasloj dobi. Nalazi pokazuju da dionici sustava prepoznaju ozbiljnost i kompleksnost problema obrazovnih nejednakosti na svim razinama obrazovanja, kao i potrebu da se donose mjere za ublažavanje ili uklanjanje istih.

Mreža Cjeloživotno učenje za sve osnovana je 2020. godine s ciljem zalaganja za pravičan i uključiv sustav odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. Članovi Mreže su 2021. godine proveli fokus-grupe o obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj sa 44 dionika sustava obrazovanja, uključujući predstavnike ministarstava, jedinica lokalne samouprave, državnih ustanova, obrazovnih ustanova i strukovnih udruga.

Nalazi fokus grupa pokazuju da postoji spremnost od strane dionika za suradnju u adresiranju obrazovnih nejednakosti te da dionici već identificiraju prioritetna područja u kojima bi se trebale implementirati mjere za ublažavanje i uklanjanje nejednakosti.

Nalazi istraživanja također pokazuju da, iako svaka razina sustava ima specifične izazove obrazovnih nejednakosti, postoje zajednički obrasci na svim razinama:

  • skupine u nepovoljnom položaju su slične na svakoj razini obrazovanja,
  • na svim razinama obrazovanja su nejednakosti najčešće rezultat kombinacije faktora koji proizlaze iz karakteristika pojedinaca i njihovih obitelji te iz karakteristika obrazovnih ustanova i obrazovnog sustava.

Nalazi potvrđuju stajalište Mreže Cjeloživotno učenje za sve da je potrebno primijeniti integrirani (holistički) i cjeloživotni pristup u adresiranju obrazovnih nejednakosti, umjesto fragmentiranog pristupa koji samo razmatra nejednakosti na pojedinoj razini obrazovnog sustava.

U okviru daljnjeg rada Mreže, provest će se daljnja istraživanja o obrazovnim nejednakostima, izradit će se preporuke za unaprjeđivanje javnih politika te će se održati strukturirani dijalog s dionicima i nadležnim institucijama u Hrvatskoj o predloženim mjerama.

___________________________

O Mreži Cjeloživotno učenje za sve

Koordinator Mreže Cjeloživotno učenje za sve je Institut za razvoj obrazovanja, a članovi Mreže su Akademija za politički razvoj, Forum za slobodu odgoja, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Institut za razvoj obrazovanja, Nansen dijalog centar, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Udruga roditelja Korak po korak i Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“.

Mreža je financirana u sklopu projekta „Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“, čiji je nositelj Institut za razvoj obrazovanja (Prilaz Gjure Deželića 30, 10000 Zagreb, +385 1 4555151, iro@iro.hr). Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) i sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%). Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.542.852,64 kuna, a razdoblje provedbe projekta je od 29.10.2020. do 29.10.2023.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Instituta za razvoj obrazovanja.

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.