Kontakt

FORUM ZA SLOBODU ODGOJA

Đorđićeva 8, 10 000 Zagreb

Matični broj: 0347841

Osobni identifikacijski broj: 07853602203

Broj iz Registra neprofitnih organizacija: 0058459

Broj žiro računa:
HR5224020061100082785

Banka:
Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

Telefon: 01/4663-503

Telefax: 01/5579-997

Web: www.fso.hr

E-pošta: forum@fso.hr

Osobe ovlaštene za zastupanje:
Mladen Domazet, Ana Munivrana, Denis Čihor i Mario Bajkuša.

Rješenjem Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, od 2014. godine Forum za slobodu odgoja je akreditirana institucija za mirenje.