Medijacija

“Možemo to riješiti”: rješavanje sukoba i prevencija nasilja

OPIS

Medijacija i razvoj medijatora

Program “Medijacija” aktivno istražuje i nudi odgovore na pitanja: Kako uspostaviti zdrave, iskrene i bliske odnose?, Kako jasnije i izravnije komunicirati te kako spriječiti, ali i riješiti sukobe kad se dogode?

Kroz certificirani program medijacije razvijamo kompetencije stručnjaka za rješavanje sukoba i upravljanje procesima sukoba u odnosima i zajednicama te njihove vještine vođenja grupnih procesa.

Putem projekata školske medijacije osnažujemo djecu, učitelje i čitave školske kolektive za prevenciju svih oblika nasilja i izgradnju zajednice temeljene na principima nenasilne komunikacije, empatije i rješavanja sukoba.

Sam postupak medijacije je proces kojeg vodi nepristrana osoba koja svojim vještinama i znanjem pruža podršku sukobljenim stranama da pronađu rješenje dobro za sve, uz zadržavanje i izgradnju odnosa. Ponekad je to učiteljica, stručni suradnik, odgajateljica, savjetovatelj, ravnateljica, a ponekad vršnjak, prijateljica ili članica obitelji.

No, uz vođenje samog postupka medijacije kad se dogodi sukob, medijacija u organizacijama (školama, domovima, ustanovama, itd.) djeluje i kao djelotvoran program prevencije kroz koji svi uče živjeti kao zajednica temeljena na iskrenosti, pravednosti i suradnji.

U okviru programa “Medijacija” od 2009. godine djeluje i Medijacijski centar koji služi kao središnje mjesto za:

  • organizaciju stručnih usavršavanja iz medijacije,
  • pružanje podrške medijatorima putem supervizije i literature,
  • akreditiranje medijatora za Registar izmiritelja pri Ministarstvu pravosuđa,
  • praćenje i znanstvenu evaluaciju primjene medijacije u raznim područjima,
  • provođenje postupaka medijacije i
  • zalaganje za dijalog, toleranciju i suradnju u svim oblicima i segmentima društva.

U okviru programa “Medijacija” također se prijavljuju i provode projekti u području prevencije nasilja, socio-emocionalnog učenja i razvoja tolerancije, podržani od domaćih i stranih donatora, uz partnerstva s brojnim školama, ustanovama i udrugama. Isto tako, provode se istraživanja, razvijaju nastavni materijali, te provode kampanje za učenike, učitelje i škole.

Citati učiteljica i stručnih suradnica/suradnika:

VIJESTI