Mijenjajmo svijet medijacijom: evalaucija i rezultati projekta

Podijeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Preventivni programi u školama su jedan od važnih mehanizama i to ne samo kako bi se spriječilo nasilje među djecom i mladima, već kako bi se prevenirali mentalni i ponašajni poremećaji, izolacija te diskriminacija i segregacija. A to se postiže jačanjem socijalnih i emocionalnih kompetencija djece i mladih, jačanjem njihova identiteta, učenjem izgradnje kvalitetnih i bliskih odnosa, kvalitetne komunikacije, upravljanja emocijama, razvoja empatije te širenjem njihovih potencijala za razvoj vlastitih sposobnosti koje pridonose njihovoj smislenoj i aktivnoj uključenosti u društvo te prosocijalnom ponašanju.

A jedno od ključnih programa je upravo školska i vršnjačka medijacija koja je prepoznata od strane odgojno-obrazovnih djelatnika, ali i samih učenika, kao program koji doprinosi upravo jačanju otpornosti učenika, jačim vezama između učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika te pozitivnoj školskoj klimi.

Vršnjačka medijacija osposobljava mlade za rješavanje njihovih vlastitih problema i sukoba. To je proces u kojem se dva ili više učenika uključenih u sukob susreću u privatnom, sigurnom i povjerljivom okruženju kako bi riješili probleme uz pomoć osposobljenog vršnjačkog posrednika (medijatora). Ovakvim pristupom se mijenja način na koji učenici razumiju i rješavaju sukobe u svojim životima. Promjene uključuju poboljšano samopoštovanje, vještine slušanja i kritičkog mišljenja te mijenjaju školsku klimu i kulturu škole. Uz navedeno, smanjuje se vrijeme utrošeno na disciplinske mjere i učenicima se omogućuje novi način rješavanja sukoba. Vršnjački medijatori ne „donose odluke”, nego radije pronalaze rješenje za obje strane kako bi se izbjegli daljnji problemi.

Kroz projekt „Mijenjajmo svijet medijacijom”, koji je Forum uz podršku Grada Zagreba provodio od listopada 2018. godine do siječnja 2019. godine, implementirao se sveobuhvatni preventivni program vršnjačke medijacije u devet osnovnih i srednjih škola na području Grada i to: Škola za medicinske sestre Vrapče, Osnovna škola Sesvete, Osnovna škola dr. Vinka Žganca, Osnovna škola bana Josipa Jelačića, Prva gimnazija, Osnovna škola Gračani, Osnovna škola Vugrovec-Kašina, Škola za cestovni promet, Hotelijersko-turistička škola.

Program se sastojao od edukacija „Osnovni seminar medijacije” i „Vršnjačka medijacija” kroz koji je prošlo 60 odgojno-obrazovnih djelatnika/školskih timova koji su bili zaduženi za implementaciju vršnjačke medijacije u svojim školama. Edukacije su imale za cilj ojačati kapacitete odgojno-obrazovnih djelatnika u razumijevanju, transformaciji i mirnom rješavanju sukoba, u korištenju medijacije kao alternativne metode rješavanja sukoba, u prepoznavanju važnosti i dobrobiti vršnjačke medijacije kao preventivnog programa, u poznavanju koraka uvođenja vršnjačke medijacije u škole, istovremeno predlažući teme kako s učenicima raditi na mirnom rješavanju sukoba te pripremi samih učenika za postajanjem vršnjačkim medijatorima. Sve škole su odabrale učenike/buduće vršnjačke medijatore koji su prošli radionicu „Akademija vršnjačke medijacije”. Radionica je pripremila učenike da u suradnji sa svojim učiteljima razvijaju i unapređuju vršnjačku medijaciju kao preventivni program unutar svoje škole i zajedno doprinose stvaranju kvalitetnih odnosa. Imajući navedeno u vidu, radionica je obuhvatila različite metode i oblike rada s učenicima (od individualnog do skupnog, putem metode slagalice, razgovora, izrade plakata uz korištenje različitih pomagala). Tijekom trajanja radionice učenici su razgovarali o mnogim problemima koje susreću u školi, ali i izvan nje. Isto tako, prolaženjem kroz različite faze rješavanja sukoba, uvidjeli su složenost razlikovanja pozicija, interesa i potreba, kao i velikog broja mogućnosti komunikacijskih vještina. Samopoštovanje i samopoimanje pokazali su se kao okosnice odgojnog aspekta promjene kulture življenja.

U radionicama je sudjelovalo 158 učenika partnerskih škola. Prosjek svih održanih radionica je 4,9 (na skali od 1 do 5) koje su učenici imali prilike ocijeniti kroz anonimne evaluacijske listove.

Također, dali su i komentare kako im se radionica svidjela te što će sve podijeliti sa svojim vršnjacima. Neki od komentara su bili:

 • Da ako dođe do sukoba da to probaju riješiti razgovorom, bez svađe, tuče. Da slušaju jedni druge, da pokušaju razumjeti drugoga, objasniti kako se osjećaju.
 • Da se slušaju, da se pomire, da iznesu svoje osjećaje.
 • Sve.. zajedničko druženje i podjela rada, jednakost.
 • Poštenje, mirno rješavanje sukoba, slaganje.
 • Smiriti situaciju, procijeniti, voditi.
 • Rješavanje sukoba razgovorom. Poučiti ih ukratko o medijaciji.
 • Treba poštovati tuđa mišljenja, suosjećati se s osobom s kojom smo u sukobu, slušati osobu.
 • Dogovor, suradnja, učinkovitost rješavanja sukoba.
 • Naučiti ih kako riješiti problem bez nasilja
 • Mir, smirenost, sreća.
 • Razgovor o problemima. Pa sve bih podijelio s vršnjacima, jer je korisno i može nam pomoći u svakodnevnom životu.

Provedbom projekta škole su osnažene za daljnju implementaciju vršnjačke medijacije kao preventivnog programa u svojim školama te da u suradnji s učenicima/vršnjačkim medijatorima sustavno jačanju socio-emocionalne kompetencije djece i mladih osoba za prevenciju vršnjačkog nasilja.

Zahvaljujemo svim školama, odgojno-obrazovnim djelatnicima i učenicima na sudjelovanju u projektu.

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.