Nova publikacija: Školski volonteri: dobrobiti volontiranja u školama

Podijeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nakon dvije godine provedbe projekta “Školski volonteri” objavljujemo publikaciju “Školski volonteri: dobrobiti volontiranja u školama” koja objedinjuje cjelokupni rad naših škola na projektu.

Publikacija je podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu donosimo rezultate istraživanja o dobrobitima volontiranja koje su u 21 školi koje sudjeluju u projektu (u 3 regije) provele naše suradnice i istraživačice prof. dr. sc. Majda Rijavec i doc. dr. sc. Lana Jurčec. Empirijsko istraživanje sastojalo se od kvantitativnog i kvalitativnog dijela i prvo je istraživanje o dobrobiti volontiranja u školskom okruženju provedeno u Hrvatskoj, stoga smatramo kako će upravo ovo istraživanje potaknuti donositelje odluka i kreatore obrazovnih politika da uvidom u dobrobiti volontiranja rade više na poticanju prosocijalnog ponašanja u školama te razvoju solidarnosti ističući i promičući ovakve tipove projekata. Jedan od glavnih nalaza istraživanja je taj da kad je u pitanju utjecaj sudjelovanja u volonterskim programima, može se zaključiti da je volontiranje imalo pozitivan utjecaj na aktivno građansko ponašanje (građanske dužnosti i građanske vještine) kod učenika osnovne škole, a povećalo se i njihovo zadovoljstvo životom. Kad su u pitanju učenici srednje škole, volontiranje je kod njih utjecalo na povećanje zadovoljstva školom.

U drugom dijelu publikacije predstavljeni su školski volonterski projekti i primjeri dobrih praksi volonterskih akcija koji su se provodili u 21 osnovnoj i srednjoj školi uključenoj u projekt „Školski volonteri”. Projekti predstavljaju veliki trud i rad prvenstveno koordinatora/ica školskih volonterskih programa u svim školama, naših vanjskih volontera i volonterki koje su se uključile u rad škola te svih volontera i volonterki, učenika i učenica, točnije njih 279 koji su svoje slobodno vrijeme koristili kako bi dali svoj doprinos zajednici i bili uključeni u dugoročne volonterske programe u svojim školama u šk. godini 2017./2018. te 2018./2019. Zahvaljujemo i preko 1600 učenika iz navedenih škola koji su bili uključeni u 75 provedenih volonterskih akcija.

O uspjesima uključenih škola, projektima i aktivnostima upravo ćete čitati u ovoj publikaciji. Nadamo se kako će vas njihove akcije i aktivnosti inspirirati i potaknuti da i u svojim školama potaknete volonterske programe, volonterske klubove i promičete vrijednosti volontiranja.

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.