Novi Erasmus+ projekt o pravnoj pismenosti

Podijeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Započeo je novi Erasmus+ projekt Foruma za slobodu odgoja pod nazivom “Pravo u svakodnevici”.

Ovaj projekt odgovara na poziv naveden u nizu inicijativa i javnih politika na razini Europske unije kao što su Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje, Europski obrazovni prostor (2021.-2030.), Akcijski plan za digitalno obrazovanje 2021.-2027., Strategija sudjelovanja mladih i Europski stup socijalnih prava. Navedene inicijative na razini EU-a pozivaju na kvalitetno obrazovanje, osnaživanje građana, razvoj ključnih kompetencija cjeloživotnog učenja, korištenje digitalnih alata i poboljšanje digitalnih kompetencija, izgradnju otpornijeg društva i veće sudjelovanje mladih.

Upravo u izgradnji kvalitetnog obrazovanja važnu ulogu ima Građanski odgoj i obrazovanje koji kod učenika treba razvijati, između ostalog, i poznavanje temeljnih pravnih koncepata, načela i pojmova.

Zato se ovim projektom nastoji promicati, jačati i razvijati temeljnu pravnu pismenost u obrazovanju i drugim obrazovnim okruženjima. Projektom se temeljna pravna pismenost promatra kao preduvjet kvalitetnog demokratskog sustava te se naglašava temeljna pravna pismenost kao jedna od potrebnih kompetencija za svakog pojedinca kako bi bio aktivan u svojoj demokratskoj zajednici na bilo kojoj razini.

Projekt je sufinanciran iz programa Erasmus+ Europske unije. Nositelj projekta je Forum za slobodu odgoja koji će ga provoditi u suradnji s organizacijom Pistes Solidaires iz Francuske, Centro sviluppo creativo Danillo Dolci iz Italije,  Inova + i Agrupamento de escolas de Vilela iz Portugala, te s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci.

Projekt će se provoditi od 1. studenog 2021. do 31. listopada 2024. godine.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

(1) Istraživanje o temeljnim kompetencijama pravne pismenosti

(2) Razvoj kompetencijskog okvira za temeljnu pravnu pismenost kod učenika od 14 do 18 godina.

(3) Razvoj nastavnih materijala – priručnik za nastavnike i udžbenik za učenike – o osnovnim pravnim pojmovima, strukturama, načelima i konceptima.

(4) Izrada platforme za e-učenje o temeljnoj pravnoj pismenosti s ciljem osnaživanje učenika.

(5) Izrada programa stručnog usavršavanja za nastavnike u području pravne pismenosti.

(5) Provedba izrađenih nastavnih materijala u školskom okruženju kako bi stekao uvid u njihovu izvedivost i kako bi se prikupile dobre prakse i ideje o tome kako poučavati pravnu pismenost u obrazovanju.

(6) PodIzanje svijest o važnosti pravne pismenosti ne samo u obrazovanju već u svakodnevnom životu.

Također, provest će se i aktivnosti promocije rezultata projekta te zagovaranja intenzivnijeg uključivanja poučavanja o pravnoj pismenosti u odgojno-obrazovni sustav.

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.