O nama

FORUM ZA SLOBODU ODGOJA

Forum za slobodu odgoja, skraćeno: FSO, je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija osnovna 1992. godine, a registrirana je 1998. g. prema Zakonu o udrugama.

Temeljni cilj Foruma za slobodu odgoja je promicati implementaciju obrazovnih standarda suvremenog demokratskog društva u hrvatski obrazovni sustav.

Članovi Foruma su obrazovni stručnjaci, profesori i učitelji, roditelji, studenti i učenici koji su zainteresirani za unapređenje obrazovanja i obrazovnog sustava.

Forum za slobodu odgoja provodi suvremene i kvalitetne obrazovne programe te utjeće na javne politike vodeći se načelima pravednosti, nenasilja, otvorene komunikacije, cjeloživotnog učenja i kritičkog mišljenja. Uspoređujući i usklađujući obrazovanje u Hrvatskoj s obrazovnim standardima suvremenih demokratskih društava, Forum se zalaže za pravo na izbor i jednaku dostupnost obrazovanja koje vodi samoostvarenju osobe.

Glavne djelatnosti Foruma za slobodu odgoja uključuju razvoj i provedbu edukacijskih programa za metodičko usavršavanje nastavnika, te programi u području nenasilnog rješavanja sukoba, zdravstvenog obrazovanja, građanskog obrazovanja, upravljanja školom, razvojem lokalne zajednice. Forum za slobodu odgoja provodi i niz programa i projekata za djecu i mlade.

Vizija

Forum za slobodu odgoja se zalaže za obrazovanje utemeljeno na načelima jednakosti, ravnopravnosti, slobodnog izbora, pluralizma, demokratičnosti i društvene odgovornosti koje omogućuje svakom pojedincu potpuni razvoj osobnih potencijala i kompetencija.

Misija

Forum za slobodu odgoja razvija, potiče i provodi obrazovne programe i projekte te utječe na javne politike s ciljem unaprijeđivanja obrazovanja u Hrvatskoj u skladu s temeljnim vrijednostima za koje se zalaže.

Moto Foruma

SRETNA, ODRŽIVA, INKLUZIVNA, SUVREMENA  i DEMOKRATSKA ŠKOLA!

Vrijednosti

Pravednost, sprječavanje diskriminacije, transparentnost i kritičko mišljenje, tolerancija i dijalog, socijalna osjetljivost, pomoć ranjivim društvenim skupinama, pravo na izbor i  jednaka dostupnost obrazovanja koje vodi samostvarenju osobe,

Načela djelovanja
  • Dobri i kvalitetni međuljudski odnosi temeljeni na entuzijazmu, kreativnosti, otvorenosti, inovativnosti i konstruktivnom rješavanju problema zaposlenika i suradnika.
  • Profesionalnost u obavljanju radnih zadataka što podrazumijeva odgovornost, stručnost, efikasnost, timski rad, kolegijalnost i preuzimanje odgovornosti za posao koji se obavlja.
  • Etičnost u poslovanju u skladu s vrijednostima za koje se Forum zalaže što podrazumijeva transparentnost, poštivanje različitosti, provođenje projekata za opće dobro i društveno korisnih projekata.