Search
Close this search box.

Objavljene publikacije za učenike:ce i učitelje:ce o pravnoj pismenosti

Podijeli

S veseljem javljamo da su dvije nove publikacije, Udžbenik za učenike i Priručnik za učitelje, osmišljene u sklopu projekta ‘Pravo u svakodnevici’ objavljene na našoj web stranici i dostupne za korištenje. Ove dvije publikacije predstavljaju objedinjeni doprinos Foruma i pet projektnih partnera čiji je cilj jačanje pravne pismenosti mladih građana.

Udžbenik za učenike

Udžbenik je predviđen za uzrast od 14 do 18 godina i podijeljen je u pet dijelova i ukupno 27 poglavlja.

Pet poglavlja ovog udžbenika čine:

  1. Država i vlast
  2. Prava i slobode
  3. Pravni sustav i zaštita prava i sloboda
  4. Obitelj i privanost
  5. Ekonomska i socijalna prava

Svako poglavlje podijeljeno je u potpoglavlja gdje ćete pronaći bogate opise i objašnjenja različitih pravnih pojmova. Pronaći ćete i raznolike primjere iz stvarnog života koji pružaju detaljniji uvid u specifične pravne situacije. Primjerice, po pitanju radničkih prava mladi će proučiti primjer istraživačke novinarke Iman Amrani i njezinih otkrića o industriji brze mode. Poglavlje o ugovorima nudi zanimljiv primjer presude u Kanadi koja emotikon ‘palac gore’ u tekstualnoj poruci može izjednačiti s važećim potpisom čime se pošiljatelj poruke pravno obvezuje na uvjete ugovora. Pomoću ovih primjera mladi će razviti shvaćanje da nas pravo, iako katkad neprimjetno, svakodnevno okružuje.

Također smo osmislili i implementirali prijedloge aktivnosti koje se mogu obavljati samostalno ili u grupama. Cilj ovih aktivnosti je pružiti mladima prostor da razmatraju primjenu različitih pravnih pojmova u specifičnim situacijama iz svakodnevnog života. Primjerice, mladi će kroz aktivnost ‘Edward Snowden’ razmotriti zakonitost, etičnost i moralnost zviždačenja, aktivnost ‘Čija je ovo pjesma?’ potiče učenike da razmotre pojavu plagijata u glazbenoj industriji, dok ‘Mapirajte pomoć u zajednici’ pomaže učenicima i učenicama da identificiraju dostupnu pomoć u svojoj zajednici za probleme povezane s ovisnošću.

Kroz udžbenik se ističe i višejezičnost EU-a, koristeći jezike zemalja uključenih u ovaj projekt prilikom citiranja pravnih propisa EU. Države članice Europske unije dijele mnogo toga zajedničkoga u području prava, što odražava zajedničku europsku baštinu. Utoliko, u ovom je udžbeniku prisutna snažna EU dimenzija.

Udžbenik preuzmite OVDJE.

Priručnik za učitelje

Priručnik za učitelje osmišljen je kao dodatak udžbeniku i služi kao praktičan vodič za uključivanje pravne pismenosti u nastavu s ciljem obogaćivanja učenja i razvoja ključnih kompetencija. Priručnik je organiziran u odjeljke i poglavlja te slijedi strukturu udžbenika i namijenjen je primarno nastavnicima i nastavnicama u radu s učenicima. 52 aktivnosti navedene u Udžbeniku za učenike navedene su i proširene u Priručniku.

U priručniku možete pronaći sljedeće:

  1. Obrazovni ciljevi i preporučena dob
  2. Prijedlozi za integraciju
  3. Prijedlozi aktivnosti

Na početku svakog poglavlja navedeni su specifični ciljevi učenja i oznaka dobi u svrhu lakšeg odabira adekvatnog sadržaja prikladnog učenicima i učenicama. Nakon ciljeva, pronaći ćete popis prijedloga kako se sadržaj poglavlja može uključiti u različite nastavne predmete i područja. Ovaj odjeljak služi da potakne kreativno povezivanje temeljne pravne pismenosti s nastavnim predmetima i područjima kako bi učenici dublje razumijeli povezanost gradiva.

Za svaku aktivnost navodi se preporučena dobna skupina, procijenjeno trajanje aktivnosti, ciljevi aktivnosti, potrebni materijali za provedbu aktivnosti i predloženi tijek provedbe aktivnosti. Predloženi načini obrade pojedinih aktivnosti služe primarno kao vodič i plan koji se može i treba prilagođavati specifičnim okolnostima učionice i učenika:ca.

Priručnik preuzmite OVDJE.

Pozivamo vas da se upoznate s udžbenikom i priručnikom te istražite mogućnosti stvaranja dinamičnog, interaktivnog i zanimljivog iskustva učenja za vaše učenike i učenice kada je u pitanju temeljna pravna pismenost.

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.