Objavljene smjernice za obrazovne politike: Osnaživanje participacije učenika i učenica

Podijeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Na samom kraju projekta „Pokreni promjenu! – poticanje mladih na promjene putem interkulturalnog obrazovanja i volontiranja“ objavljujemo smjernice namijenjene donositeljima odluka u području obrazovnih politika u području jačanja participacije učenika.
U sklopu projekta “Pokreni promjenu” polazišna osnova je da se jačanjem učeničke aktivne participacije stvara zdrava osnova za demokratsko i participativno društvo koje uključuje sve građane i građanke.

Osnovni ciljevi i preporuke navedene u smjernicama su plod razmišljanja mnogobrojnih sudionica u projektu Pokreni promjenu, uključujući nastavnice iz škola koje su sudjelovale u projektu, ali i stručnjakinja iz suradničkih ustanova (AZOO, Ured Pravobraniteljice za djecu, AMPEU-a, odjeli obrazovanja Grada Zagreba, Pula i Zagrebačke županije te dr.). Same smjernice su djelo obrazovnog stručnjaka dr.sc. Nikola Baketa koji je predstavio značaj i dobrobiti participacije učenika, postojeće poteškoće i izazove te konkretne preporuke donositeljima odluka, školama i organizacijama civilnog društva koji rade na unapređivanju glasa i participacije učenika odnosno ostvarivanju dječjeg prava na sudjelovanje.

Forum će u svojim budućim aktivnostima i projektima nastaviti zagovarati ostvarivanje konkretnih preporuka iz Smjernica:

  • unaprijediti postojeći okvir pedagoških kompetencija u cilju uključivanja participacije učenika na temelju Konvencije UN-a o pravima djeteta,
  • omogućiti trajno stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika o participaciji učenika i aktivnom građanstvu,
  • razviti preporuke za inkluzivne i na učenike usmjerene razvojne planove škola,
  • osigurati uključivanje aktivnosti koje vode učenici u školski kurikulum i
  • olakšati proces participacije učenika i osigurati da od puke formalnosti postane smisleni proces, s posebnim naglaskom na vijeća učenika.

Osim Smjernica za obrazovne politike u Hrvatskoj, u sklopu projekta je objavljen i komparativni izvještaj (na engleskom jeziku) koji objedinjuje preporuke za jačanje participacije učenika u Portugalu, Sjevernoj Makedoniji i Hrvatskoj pronalazeći zajedničke dodirne točke u preporukama i koracima koje se trebaju odviti u cilju jačanja participacije učenika u školama.

Više o svim publikacijama nastalim u projektu „Pokreni promjenu“ na temu jačanja glasa i participacije učenika, možete pronaći na mrežnoj stranici projekta www.startthechange.net

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.