Search
Close this search box.

Objavljeno istraživanje “Bijela knjiga o izazovima obrazovanja o Europskoj uniji u Hrvatskoj”

Podijeli

Forum za slobodu odgoja je u sklopu projekta „MEGA: jačanja europske dimenzije odgoja i obrazovanja” proveo istraživanje s ciljem mapiranja statusa, konteksta provedbe i izazova obrazovanja o Europskoj uniji u hrvatskim srednjim školama. Istraživanje je uključivalo prikupljanje i analizu javno dostupnih baza podataka i objavljenih izvještaja istraživanja, razgovor s dionicima u odgojno-obrazovnom sustavu, provedbu upitnika s ravnateljima i stručnim suradnicima, nastavnicima i učenicima te fokus-grupe s nastavnicima.

Dobiveni rezultati objavljeni su u publikaciji pod nazivom “Bijela knjiga o izazovima obrazovanja o Europskoj uniji u Hrvatskoj”. Publikacije je dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku, a dostupan je i sažetak na oba jezika (HRV, ENG).

Istraživanje je ukazalo na kurikulume nastavnih predmeta u kojima ima najviše prostora za obradu tema vezanih za Europsku uniju, identificirane su teme koje se najčešće obrađuju te koje su se metode poučavanja pokazale uspješnima. Nastavnici su podijelili dobre prakse, kao i najkorisnije izvore za pripremu i stvaranje nastavnih materijala, učenje i razmjenu iskustava, te uputili na nedostatke i izazove s kojima se susreću u nastavi.

Ispitanici su potvrdili važnost obrazovanja o EU-u, a kao prepreke u intenzivnijoj prisutnosti poučavanja o Europskoj uniji navedena su:

  • obrazovanje o Europskoj uniji nije prioritet u kurikulum,
  • obrazovanje o Europskoj uniji je vrlo rijetko ili nikako prisutno tijekom fakultetskog obrazovanja budućih odgojno-obrazovnih radnika,
  • nedostatan interes o ovim temama među odgojno-obrazovnim radnicima te
  • nedostatak kvalitetnih nastavnih materijala.

O svim drugim izazovima u poučavanju o Europskoj uniji kao i nizu preporuka za poboljšanje trenutne situacije, možete pročitati preuzimanjem naše publikacije.

 „Bijela knjiga o izazovima obrazovanja o Europskoj uniji u Hrvatskoj“

“White Paper on Challenges of Education about Europe in Croatia“


Izrazi koji se upotrebljavaju u ovome tekstu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, neutralni su i jednako obuhvaćaju i muški i ženski rod. Ovaj projekt financiran je iz programa Erasmus+. Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost autora. Europska komisija ne prihvaća nikakvu odgovornost za sadržaj ovog dokumenta.

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.