Održan Intenzivni program stručnog usavršavanja

Podijeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Od 29. lipnja do 4. srpnja u Svetom Martinu na Muri održan je Intenzivni program stručnog usavršavanja za 19 provoditeljica Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO) iz škola Krapinsko-zagorske županije i Grada Rijeke.

Ovaj program održan je u sklopu projekta “Učimo ih za njihovu budućnost: podrška i osnaživanje učitelja_ica i ravnatelja_ica u izgradnji održive i demokratske škole” i naslanja se na 13 edukacija koje su provedene od lipnja 2019. godine u Krapinsko-zagorskoj županiji i Gradu Rijeci s ciljem osnaživanja i pružanja podrške provoditeljicama GOO-a. Osim toga, program je bio prilika i za susret i razmjenu iskustava provoditeljica iz Grada Rijeke koje već skoro pet godina održavaju izvannastavnu aktivnost GOO-a u riječkim školama s provoditeljicama iz Krapinsko-zagorske županije koje od školske godine 2019./2020. počinju s provedbom ove aktivnosti.

Program je počeo predstavljanjem samog programa te predstavljanjem polaznica kroz radionicu „Rijeka bavljenja Građanskim odgojem i obrazovanjem“ gdje su polaznice ispričale svoju povijest bavljenja ovom temom navodeći najznačajnije trenutke, događaje kao i izazove s kojima su se susretale i susreću u provedbi GOO-a.

Nakon upoznavanja, provoditeljice su imale priliku predstaviti svoje dobre prakse provedbe GOO-a odnosno projekte, aktivnosti ili nastavne jedinice na koje su osobito ponosne i koje su pobudile poseban interes kod učenika. Ovo je bila prilika da polaznice uoče one prakse koje bi mogle replicirati u svome radu, ali i da, nakon programa, pokušaju ostvariti suradnju s kolegicama u provedbi GOO-a.

Program je potom nastavljen raspravom o izazovima i potrebama u provedbi GOO-a s fokusom na četiri područja: nastava, stručno usavršavanje, GOO u virtualnom okruženju te administrativni okvir. Tijekom rasprave provoditeljice su kao jedan od glavnih izazova provedbe GOO-a istaknule financijski okvir provedbe aktivnosti i osiguranja kvalitete u provedbi GOO-a jer ponekad zbog nedostatka financijskih sredstava nisu u mogućnosti organizirati iskustveni, terenski i praktični rad. Od potreba provoditeljice su osobito naglasile potrebu za informiranjem o provođenju GOO-a u drugim zemljama i sustavima obrazovanja kao i kontinuirano stručno usavršavanje.

Trećeg dana programa održane su dvije tematske cjeline.

Prva cjelina je za temu imala kompetencije budućnosti te su provoditeljicama predstavljeni glavni kompetencijski okviri (Europska unija, OECD, Vijeće Europe) u kontekstu održivosti te su raspravljene pojedine kompetencije i važnost jačanja tih kompetencija kod učenika/ica kako bi mogli/e biti pripremljeni/e za aktivan doprinos demokratskom društvu. U radioničkom dijelu provoditeljice su imale zadatak da svoj godišnji plan i program provedbe GOO-a usporede s kompetencijskim okvirom za demokratsko građanstvo Vijeća Europe te da identificiraju one kompetencije koje bi trebale pojačati u svom budućem radu. U raspravi provoditeljice su osobito istaknule kompetencije prihvaćanja različitosti, kritičke samorefleksije i rješavanja sukoba kao one koje bi trebale biti dodatno naglašene u budućem radu.

Druga cjelina je tematizirala igrifikaciju („gamification“) u nastavi GOO-a. Nakon što su predstavljene glavna načela igrifikacije, četiri slobode igre te bitne sastavnice igrifikacije, provoditeljice su dobile zadatak da razrade model igrifikacije kojeg bi mogle primijeniti u nastavi. Tako je razvijeno nekoliko modela koji su bili predstavljeni svim provoditeljicama i koji su potaknuli raspravu o pozitivnim i negativnim stranama igrifikacije u nastavi, osobito u nastavi GOO-a koja bi trebala poticati intrinzičnu motivaciju kod učenika/ica za doprinos demokraciji i zaštiti ljudskih prava.

Predstavljanje Osnovne škole Tomaša Goričanca iz Male Subotice

Četvrtog dana gošće programa bile su Željka Štampar Zamuda i Erminija Bektešević iz Osnovne škole Tomaša Goričanca iz Male Subotice koje su predstavile niz projekata i aktivnosti koje je škola razvila i koje provodi s i za učenike romske nacionalne manjine, ali i projekte i aktivnosti koji su usmjereni na cijelu lokalnu zajednicu, na povezivanje i aktiviranje svih članova zajednice. Ovo predstavljanje je potaknulo zanimljivu raspravu gdje su provoditeljice GOO-a postavile različita pitanja o provedbi projekata i aktivnosti te reakciji učenika i roditelja.

Potom je uslijedilo uvodno predavanje o kompetenciji rješavanja problema i načinima kako je jačati kroz nastavu GOO-a. I ovdje su provoditeljice GOO-a dobile zadatak da integriraju navedenu kompetenciju u nastavu GOO-a te su ponovno razvijeni i predstavljeni zanimljivi modeli i primjeri integracije koji se mogu integrirati i provoditi u nastavi.

Petog dana program je isto tako imao dvoje gostujućih predavača.

Predavanje dr. sc. Branka Ančića

Prvo predavanje pod naslovom „Ima li života u budućnosti?“ održao je dr. sc. Branko Ančić, znanstveni suradnik na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu i predsjednik Foruma za slobodu odgoja. U svom predavanju, predavač je iznio niz podataka znanstvenih istraživanja koja nas upućuju na alarmantnu situaciju s okolišem te potrebom za drugačijim razmišljanjem našeg odnosa prema prirodi i okolišu kako bi i buduće generacije mogle imati na raspolaganju resurse potrebne za dostojan život. Predavač je također predstavio i niz inicijativa za kvalitetno, sustavno i održivo rješavanje navedenih problema.

Predavanje dr. sc. Zrinke Ristić Dedić

Drugo predavanje je održala dr. sc. Zrinka Ristić Dedić, viša znanstvena suradnica na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Tema predavanja i radionice bilo je vrednovanje ishoda GOO-a. Nakon što je dana definicija ishoda koji nisu samo znanja već „prijenosni, višefunkcionalni sklopovi znanja, vještina i stavova koje osobe mogu steći i razviti na različite načine i u različitim okružjima učenja te koje mogu primijeniti u vrlo različitim kontekstima“, predavačica je provoditeljice provela kroz niz aspekata vrednovanja ishoda te je dala i praktične prijedloge koji bi se mogli koristiti u nastavi.

Posljednja tematska jedinica petog dana odnosila se na „hitno obrazovanje“ (emergency education) odnosno na nastavu koja odgovara na hitne odgojno-obrazovne potrebe učenika/ica. Ovo se osobito odnosi na aktualne i nekad kontroverzne društvene i političke teme kojima su učenici izloženi, a koji nekada nisu kvalitetno adresirani i predstavljeni učenicima te stavljeni u kontekst odgoja i obrazovanja. U radioničkom dijelu, provoditeljice su razvile i predstavile nekoliko zanimljivih prijedloga aktivnosti koje imaju za cilj približiti neke „hitne“ teme poput lokalnih izbora, izbora ravnatelja/ice škole i sl.

Šestog, posljednjeg dana programa, provoditeljice su imale priliku upoznati se s daljnjim aktivnostima u sklopu projekta „Učimo ih za njihovu budućnost“ u koje će biti uključene. Također, provedena je usmena, ali i pisana anonimna evaluacija cijelog programa. Tako su provoditeljice cijeli program ocijenile prosječnom ocjenom 5,00 te su iskazale visoku razinu korisnosti i praktičnosti cijelog programa za njihov daljnji rad i provođenje GOO-a u školama.

Ovo su neki od komentara provoditeljica:

„Seminarom sam dobila niz zanimljivih tema i načina kako ih provoditi te svakako planiram neke od njih provesti sljedeće godine. Posebno ekološke i volonterske aktivnosti za rad s učenicima s posebnim potrebama. Izuzetno kvalitetan i koristan seminar. Opušteni, zanimljivi i suradljivi voditelji i sami sudionici. Hvala!“

„Većinu sadržaja moći ću primjenjivati u školi. Dobila sam nove ideje za rad, čula sam za mnogo novih izvora gdje mogu naći materijale za rad. Organizacija, stručnost, profesionalnost i pažnja da nam svima bude lijepo i ugodno. Sviđa mi se poštivanje rasporeda, prihvaćenost i podrška grupe. Svi smo bili maknuti od dnevnih obveza i poslova što nam je dalo polet za sudjelovanje.“

„Sve je bilo vrhunski!“

„Seminar je bio izvrstan! Hvala vam što sam se ovih nekoliko dana osjećala kao vrijedan član profesije. Voljela bih da se češće sastajemo na jednodnevnim susretima kako bismo razmijenili iskustva i teškoće na koje nailazimo.“

„Sve ću teme odraditi s kolegicama i učiteljima. Čula sam pregršt odličnih i provedivih ideja koje ću implementirati u provođenju GOO s učenicima. Hvala. Za osobni rast i mogućnost dijeljenja s drugima. Umnažamo tako dobrotu i toplinu, znanje i vještine provođenja GOO-a. Iako se čini (zbog raznoraznih ograničenja) kako nismo u mogućnosti previše učiniti, sretna sam što mogu utkati dio sebe u ovu Priču.“


Projekt „Učimo ih za njihovu budućnost: podrška i osnaživanje učitelja_ica i ravnatelja_ica u izgradnji održive i demokratske škole“ s provedbom je započeo u ožujku 2019. godine, a provodi ga Forum za slobodu odgoja s partnerima uz potporu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Cilj projekta je doprinos održivom razvoju lokalnih zajednica i poboljšanju kvalitete života kroz razmjenu znanja i iskustava. Projekt želi izgraditi kapacitete i kompetencije nastavnika i ravnatelja kako bi se oblikovala demokratska škola kao mjesto izgradnje održive i demokratske lokalne zajednice. Više detalja o projektu možete pronaći na sljedećoj poveznici https://fso.hr/projects/ucimo-ih-za-njihovu-buducnost/

Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Foruma za slobodu odgoja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.