Search
Close this search box.

Održani seminari „Razvijanje medijske pismenosti kod učenika“ za 50 stručnjaka

Podijeli

Dva seminara stručnog usavršavanja „Razvijanje medijske pismenosti kod učenika“ održani su od 8. do 10. lipnja 2017. godine te od 19. do 21. lipnja 2017. godine za 50 učitelja, stručnih suradnika i osoba aktivnih u radu s mladima.

Tijekom dva i pol dana seminara, sudionici su uvježbavali korištenje niza alata i metoda za razvijanje medijske pismenosti kod učenika. Obrađivale su se aktualne teme vezane za ulogu medija u demokratskom društvu, stereotipe i predrasude u medijima, poticanje čitanja „između redaka“ te su učitelji upoznati s alatima koje mogu koristiti kako bi potaknuli interaktivnost unutar nastavnog sata, korištenjem modernih tehnologija. Pokrivena je i tema kompetencija za kulturu demokracije, kao važnog okvira za razvoj demokratskog građanstva.

Sudionici su tijekom rasprave zaključili da kompetencije za kulturu demokracije nisu prisutne kod učenika, ali i u obrazovnom sustavu te da bi trebalo uložiti dodatne napore da se uvedu u škole.

Prosječna ocjena kojom je procijenjen seminar u obje grupe iznosio je 4,87 na skali od 1 do 5.

Neke od izjava sudionika seminara, koje govore o zadovoljstvu istim su sljedeće:

  • Izrazito sam zadovoljna i sretna što sam sudjelovala u ovom seminaru i smatram da će mi znanja koja sam dobila na seminaru jako koristiti u osmišljavanju nastave u sljedećoj školskoj godini.
  • Sve mi je bilo korisno budući da predajem društvenu grupu predmeta. Sve ovdje za mene je primjenjivo, a već u idućoj školskoj godini i izvedeno.
  • Jedan od najboljih seminara dosad, a bila sam ih na dosta!
  • U svom radu ću moći primjenjivati sve sadržaje i/ili metode: poučavati o medijskoj pismenosti, obratiti pažnju učenicima na medijski trokut, raspravljati s učenicima o predrasudama i stereotipima, koristiti digitalne alate. Dobila sam i odlične ideje za kampanju o medijskoj pismenosti.
  • Tijekom cijelog seminara izmjenjivali su se različiti oblici rad krenuvši od predavanja, individualnog rada, rada u paru i u grupi. Sadržaji su bili vrlo zanimljivi i primjenjivi u nastavi. Radilo se u vrlo ugodnom i pozitivnom okruženju.

U sklopu projekta će se partneri tijekom srpnja susresti u Bukureštu kako bi predstavili rezultate u svojim zemljama te krenuli u izradu strateškog dokumenta u kojemu će se nalaziti preporuke za ministarstva i nadležna tijela o uvođenju kompetencija za kulturu demokracije u obrazovni sustav.

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.