Okrugli stol: Obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj – izazovi i potrebe iz perspektive dionika sustava

Podijeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mreža „Cjeloživotno učenje za sve“ predstavila je nalaze provedenog istraživanja  o utvrđivanju razumijevanja donositelja odluka i drugih dionika obrazovnog sustava o problemu obrazovnih nejednakosti te mogućnostima njihova ublažavanja i uklanjanja na Okruglom stolu koji se održao 28. travnja 2022. godine u hotelu Dubrovnik, Zagreb.

Pedesetak sudionika je upoznato s nalazima provedenih fokus grupa s 44 dionika sustava obrazovanja (uključujući predstavnike ministarstava, državnih ustanova i strukovnih udruga) koji pokazuju da dionici prepoznaju ozbiljnost i kompleksnost problema obrazovnih nejednakosti na svim razinama, kao i potrebu da se donose mjere za ublažavanje ili uklanjanje istih.

Fokus grupe su služile kao mjesto utvrđivanja potreba, mišljenja i stavova donositelja odluka i drugih relevantnih dionika obrazovnog sustava o problemu obrazovnih nejednakosti te mogućnostima njihova ublažavanja ili uklanjanja kroz sve razine obrazovanja (rani i predškolski te osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje, visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih), a dobivena su kroz tri krovna istraživačka pitanja:

  • Kako dionici u području obrazovanja percipiraju obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj? 
  • Koje su trenutne prakse dionika i njihovih institucija za smanjenje obrazovnih nejednakosti? 
  • Kako donositelji odluka/dionici u području obrazovanja vide mogućnosti ublažavanja/otklanjanja obrazovnih nejednakosti u Hrvatskoj? 

Iako svaka razina sustava ima specifične izazove obrazovnih nejednakosti, postoje zajednički obrasci na svim razinama:

  • skupine u nepovoljnom položaju su slične na svakoj razini obrazovanja,
  • na svim razinama obrazovanja su nejednakosti najčešće rezultat kombinacije faktora koji proizlaze iz karakteristika pojedinaca i njihovih obitelji te iz karakteristika obrazovnih ustanova i obrazovnog sustava.

Dionici su pokazali spremnost za sudjelovanje u daljnjem nacionalnom dijalogu o rješavanju društvenog izazova obrazovnih nejednakosti.

Održavanje fokus grupa je prvi korak u pokretanju nacionalnog dijaloga o tome kako možemo osigurati da je cjeloživotno učenje, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do visokog obrazovanja, zaista dostupno svima i da hrvatski obrazovni sustav postane pravičniji i uključiviji. U okviru daljnjeg rada Mreže, izradit će se preporuke za unaprjeđenje javnih politika s ciljem smanjivanja obrazovnih nejednakosti te će se održati strukturirani dijalog s dionicima i nadležnim institucijama u Hrvatskoj o predloženim mjerama.

Na okruglom stolu prvi put je predstavljena prva publikacija u okviru preojkta pod nazivom OBRAZOVNE NEJEDNAKOSTI U HRVATSKOJ: IZAZOVI I POTREBE IZ PERSPEKTIVE DIONIKA SUSTAVA OBRAZOVANJA. Publikacije se može preuzeti ovdje.

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.