Potvrde

Udruga će polazniku edukacije izdati potvrdu sukladno kurikulumu, odnosno opisu edukacije i pozivu na prijavu.

Polaznica može zatražiti od Udruge izdavanje duplikata potvrde ili potvrdu o završenim edukacijama koje je polaznica završila kod Udruge.

Zahtjev za izdavanje duplikata potvrde se podnosi direktoru razvoja i programa na odgovarajućem obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Udruge.

Za izdavanje duplikata potvrde uplaćuje se na račun Udruge iznos od 75,00 kuna na račun administrativnih troškova.