Poziv za sudjelovanje u pilotiranju sustava “SKOCKANO”

Podijeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

6. prosinca 2021. – Rok za prijavu za sudjelovanje u pilotiranju sustava produžen je do 13. prosinca 2021. god.


Forum za slobodu odgoja, kao partnerska organizacija na projektu “SKOCKANO”, poziva organizacije civilnog društva – udruge i zaklade – da se prijave za sudjelovanje u pilotiranju sustava osiguravanja kvalitete neformalnih obrazovnih programa u organizacijama civilnog društva “SKOCKANO”.

Sustav “SKOCKANO”

Polazna točka ovog sustava je definicija neformalnog obrazovanja kao planiranih i strukturiranih obrazovnih aktivnosti i procesa osmišljenih za poboljšanje kompetencija ciljnih skupina izvan formalnog obrazovnog sustava.

Ovaj sustav osiguravanja kvalitete od organizacija koje ga se odluče uvesti zahtjeva posvećenost temeljnim vrijednostima i načelima neformalnog obrazovanja u planiranju, razvoju i provedbi neformalnih obrazovnih programa.

Svrha ovog sustava osiguravanja kvalitete je dati smjernice za unapređenje kvalitete i jačanje organizacije te usmjeriti organizacije na davanje jamstva kvalitete ciljnim skupinama u lokalnoj zajednici.

Uvođenjem ovog sustava organizacija: 

  • jasno iskazuje posvećenost vrijednostima i načelima neformalnog obrazovanja,
  • podiže vidljivost posvećenosti kvaliteti u svojim neformalnim obrazovnim programima,
  • unapređuje planiranje, razvoj i provedbu neformalnih obrazovnih programa,
  • jača interne kapacitete osiguravanja kvalitete,
  • postaje poželjniji partner i suradnik različitim dionicima i
  • postaje prepoznatljivija kod ciljnih skupina.

Uvođenje sustava je jamstvo ciljnim skupinama i dionicima da su neformalni obrazovni programi koje provode organizacije civilnog društva kvalitetni i razvijeni sa svrhom razvoja kompetencija ciljnih skupina i posljedično pozitivnog utjecaja na razvoj zajednice.

Sudionici pilotiranja

Sudjelovanje u pilotiranju sustava “SKOCKANO” otvoreno je organizacijama civilnog društva s pravnim statutsom udruge ili zaklade.

U fazi pilotiranja ne mogu se uključiti organizacije uključene u razvoj sustava “SKOCKANO”: Forum za slobodu odgoja, Centar za mirovne studije, Kuća ljudskih prava Zagreb, Centar za građanske inicijative, Poreč, te organizacije usko povezane s vanjskim članicama radne skupine.

Prijava za pilotiranje

Poziva se organizacije koje žele sudjelovati u pilotiranju sustava da se prije prijave upoznaju sa sustavom. Primjerak e-publikacije se može dobiti slanjem e-poruke kolegici Maji Šarić na msaric(et)fso.hr.

Konačnu prijavu za sudjelovanje u pilotiranju treba dostaviti do 5. prosinca 2021. do 23:59 na adresu msaric(et)fso.hr.

Prijava treba biti poslana kao iskaz interesa za sudjelovanjem u pilotiranju s naznačenom osobom iz organizacije koja će biti kontakt-osoba tijekom pilotiranja.

Broj organizacija sudionica

U pilotiranje će biti uključeno najmanje deset organizacija. 

Sudjelovanje u pilotiranju

Korak 1. – Detaljan pregled sustava i traženje dodatnih objašnjenja

Organizacije trebaju detaljno pregledati sustav te identificirati segmente koji su nejasni ili koji trebaju dodatna objašnjenja. Organizacije sudionice dostavljaju pitanja i komentare radnoj skupini u roku od dva tjedna od početka pilotiranja.

Korak 2. – Razjašnjenja od strane radne skupine

Radna skupina će pregledati sva pitanja i komentare kako bi organizacije sudionice mogle što učinkovitije pripremiti prijavu i materijale za vrednovanje. Radna skupina će odgovore dostaviti u roku od dva tjedna.

U sklopu ovog koraka, radna skupina zadržava pravo manjih izmjena sustava “SKOCKANO”. 

Korak 3. – Priprema prijave i materijala za vrednovanje

Nakon što je radna skupina dostavila objašnjenja i smjernice vezane za pripremu prijave, organizacije sudionice će imati 60 dana da pripreme prijave i materijale za vrednovanje. U svrhu pripreme prijave, radna skupina izradit će dodatne upute.

Korak 4. – Pregled prijave od strane evaluatora

Radna skupina će za svaku od organizacija sudionica odrediti evaluatora bilo iz radne skupine ili vanjskog:a evaluatora:icu koja:a će pregledati prijavu i dati svoje mišljenje te prijedlog Radnoj skupini o ispunjavanju minimalnih i dodatnih kriterija. 

Korak 5. – Odluka o ispunjavanju minimalnih i dodatnih kriterija.

Na temelju mišljenja i preporuke evaluatora:ice, radna skupina donosi odluku o ispunjavanju kriterija te dodjeljuje oznaku kvalitete.

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.