Pozivamo vas na prijavu za Osnovni seminar medijacije u prosincu

Podijeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Pozivamo sve učitelje:ice, stručne suradnice:ke u školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama, odgojitelje:ice, osobe koje rade s djecom i mladima, ravnatelje:ice, edukatore:ice i sve druge koji:e se u svom radu susreću sa sukobima da se prijave u novu grupu Osnovnog seminara medijacije koji će se održati u Zagrebu 7. i 8. prosinca 2021.

A pozivamo i sve vas koji ste jednostavno zainteresirani za temu sukoba i želite saznati više o medijaciji, o tome zašto su sukobi ponekad teški i čine se nerješivi te kako možemo graditi bolje odnose kroz kvalitetnu komunikaciju i konstruktivno rješavanje sukoba.

O seminaru koji se provodi već 20 godina te ga je završilo preko 3.000 odgojno-obrazovnih radnika, neke od anonimnih evaluacija (kojima je ukupno ocijenjen s 4,85 na skali od 1 do 5) kažu:

Mislim da je seminar jako dobar i koristan, posebno jer radim s djecom i mladima i mislim da je jako važno da rano nauče kako komunicirati prilikom nekog sukoba, te ih naučiti određenim komunikacijskim vještinama koje će im pomoći da izbjegnu sukob.

Mislim da su kod ovakvih seminara i treninga najvažniji voditelji, a evo, što se tiče mog viđenja, vaši su pun pogodak !!

Medijacija omogućuje rješavanje sukoba uz uvažavanje potreba svake strane u sukobu. Metoda je primjenjiva u svakodnevnom životu i korisna u radu u raznim kontekstima – od odgojno-obrazovnih i ustanova socijalne skrbi, preko privatnih tvrtki, do javne uprave. Odnosi se na postupak rješavanja, ali i filozofiju koja se temelji na nizu vrijednosti o važnosti uvažavajućih i podržavajućih odnosa i komunikacijskih vještina koje te vrijednosti potvrđuju.

Osnovni seminar medijacije opskrbljuje sudionike osnovnim znanjima i vještinama potrebnim za komunikaciju u sukobu i za rješavanje sukoba između dviju sukobljenih strana te za prenošenje ovih znanja na djecu i mlade. Obuhvaća temeljne komunikacijske vještine kao i vježbe rješavanja sukoba na konkretnim slučajevima pomoću igranja uloga. Detaljno su obrađeni koraci u procesu medijacije koji nude strukturu postupka i vode sukob prema razrješenju. Seminar je najkorisniji zbog vještina koje se stječu i koje se mogu vrlo brzo primijeniti, s posebnim naglaskom na etičke vrijednosti i principe.

Sudionici u sklopu seminara dobivaju i paket materijala „Možemo to riješiti“ koji uključuje priručnik i zbirku nastavnih priprema.

Cilj seminara je usvojiti znanja i vještine potrebne za komunikaciju u sukobu, za rješavanje sukoba u radnoj okolini te za prenošenje ovih znanja na djecu i mlade (i druge korisnike). Poseban naglasak je na školskoj, vršnjačkoj, organizacijskoj i/ili obiteljskoj medijaciji. Ishodi učenja su definirani kurikulumom edukacije koji se može preuzeti s poveznice: http://bit.ly/2U02wHr.

Trajanje edukacije: 12 sati (16 školskih sati)

Dinamika edukacije: Seminar u trajanju jednog i pol dana (prvi dan od 17.00 do 20.00; drugi dan od 9.00 do 18.00)
Način rada je u edukacijskoj grupi do 15 sudionika, uz metode prezentacije, grupnog razgovora, diskusije, radionica, vježbi i igranja uloga. Seminar je prepoznatljiv i po opuštenom i ugodnom ozračju koje potiče maksimalnu uključenost sudionika.

Uvjeti za potvrđivanje i vrsta potvrde: Polaznik/ica stječe pravo na potvrdu o stručnom usavršavanju sudjelovanjem na cijelom seminaru. Također, detaljni uvjeti sudjelovanja definirani su Općim uvjetima sudjelovanja u edukacijama FSO-a. 2018-07-25_Opci-uvjeti_novi.pdf (fso.hr)

Voditeljica seminara je doc. dr. sc. Ana Žnidarec Čučković mag. paed., vanjska trenerica u programu Medijacija, zaposlena na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu te vanjska suradnica mnogih odgojno-obrazovnih ustanova i udruga u Hrvatskoj, s bogatim trenerskim, teorijskim i praktičnim iskustvom iz područja medijacije.

Kotizacija: Kotizacija iznosi 680,00 kn + pdv (850,00 kn s pdv-om), a uključuje edukaciju, priručnike, radne materijale, najam prostora te osvježenje u pauzama. Plaćanje se vrši putem transakcijskog računa prema uputama koje će prijavljeni dobiti mailom.

Način prijave: Potrebno je popuniti online prijavnicu koja se nalazi ovdje najkasnije do 25. studenog 2021.

Po prijavi, sudionici će mailom dobiti daljnje informacije o održavanju edukacije.

KONTAKT za više informacija: mtunic@fso.hr

Poziv u pdf obliku nalazi se ovdje.

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.