Search
Close this search box.

Škole razvijaju svoje kompetencije: niz edukacija u tijeku

Podijeli

Zahvaljujući natječaju Ministarstva znanosti i obrazovanja, osnovne i srednje škole zainteresirane za podršku Foruma za slobodu odgoja kroz stručna usavršavanja iz brojnih područja prevencije, započele su s provedbom svojih programa. Do sada je njih 10 odabralo stručna usavršavanja u temama razvoja osobnih i socijalnih kompetencija, jačanja mentalnog zdravlja i mirnog rješavanja sukoba, uvođenja školskog volontiranja te vršnjačke medijacije kao izvannastavne aktivnosti, a s ciljem aktivne participacije djece i mladih u školi i lokalnoj zajednici. Škole su prepoznale Forumove preventivne programe i projekte kao doprinos jačanju kapaciteta svojih djelatnika i učenika u provedbi školskih preventivnih programa i izvannastavnih aktivnosti te su u tijeku provedbe edukacija za uključene škole. 

Školski preventivni programi imaju za cilj jačati i razvijati osobne i socijalne kompetencije djece i mladih kako bi živjeli kvalitetnim životom i naučili različite strategije kako se nositi i adekvatno odgovoriti na životne okolnosti u kojima se nalaze. Iako je naglasak na razvoju kompetencija djece i mladih, implementacija preventivnih programa te njihovi pozitivni rezultati nisu mogući bez uključivanja i stvaranja kvalitetne okoline u kojoj djeca i mladi odrastaju, što uključuje i sve odrasle koji dolaze s njima u doticaj – obitelj, odgojno-obrazovni djelatnici, prijatelji, lokalna zajednica te samo društvo.

Forumovi preventivni programi i projekti usmjereni su na jačanje škola i okružja u kojima djeca i mladi, uz obitelj, najviše borave, kako bi (p)ostale zaštitni čimbenici u njihovom mentalnom zdravlju.

 To uključuje:

  • postavljanje zdravih temelja njihova socio-emocionalnog razvoja,
  • razvoj otpornosti i jačanja mentalnog zdravlja djece i mladih,
  • prevenciju neprihvatljivih ponašanja,
  • učenje prihvaćanja i uvažavanja različitosti,
  • učenje nenasilne komunikacije i mirnog rješavanja sukoba,
  • razumijevanje sebe i svojih potreba te načina komuniciranja istih s drugima,
  • stvaranje kvalitetnih odnosa te kroz te odnose stvaranje i škola kao mjesta demokratskog odlučivanja, aktivnog djelovanja i mijenjanja školske klime s obzirom na detektirane potrebe svih dionika škole, ali i same lokalne zajednice.

Na taj način djeca i mladi postaju aktivni građani koji imaju kapacitete i kompetencije za stvaranje boljega društva. Uključivanjem djece i mladih u preventivne programe te poticanjem njihova mišljenja, kreativnosti te aktivizma jačaju se zaštitni čimbenici koji osiguravaju mentalno zdravlje mladih, njihovu dobrobit, osjećaj pripadnosti, povezanosti sa školom, akademska postignuća, a smanjuju se rizični faktori kao što su neprihvatljiva ponašanja, vršnjačko nasilje, socio-emocionalni i socio-ekonomski problemi, socijalna izolacija, odbacivanje te poremećaji u ponašanju.

Do sada su održane edukacije na kojima su sudjelovali odgojno-obrazovni djelatnici i učenici sljedećih škola: Škola za primalje, Zagreb; Osnovna škola „Kardinal Alojzije Stepinac“, Krašić; Upravna škola, Zagreb; Osnovna škola Gvozd; Osnovna škola Dr. Mate Demarina, Medulin; Osnovna škola „Silvije Strahimir Kranjčević“, Levanjska Varoš, Gimnazija Dubrovnik, Tehnička škola Virovitica, Srednja škola Bartola Kašića, Grubišno Polje, Osnovna škola “Silvije Strahimir Kranjčević”, Levanjska Varoš;

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.