Projekti

Europska različitost danas

European Diversity Today, u hrvatskom prijevodu Europska različitost danas je Forumov projekt kojim se osnažuju organizacije civilnog društva i osoba koje rade s mladima u domeni globalnog učenja, integracije migranata i interkulturalnog obrazovanja. Projekt traje od rujna 2017.do svibnja 2018. godine, financiran je iz programa Erasmus +, a provodi se u suradnji sa organizacijama Think Global iz Londona, CSC Danilo Dolci iz Palerma te Mladinskim Centrom Dravinjske doline iz Slovenskih konjica.

Ciljevi projekta će se ostvariti provođenjem različitih aktivnosti. Bit će održan niz studijskih posjeta, edukacija za mlade, prilagodba kurikuluma treninga za mlade i za osobe koje rade s mladima, te pisanje bloga i objava pdf publikacija s primjerima dobre prakse. Studijski posjeti će biti održani u Sloveniji, Velikoj Britaniji i Italiji, a njihova je svrha proučavanje primjera dobre prakse iz područja globalnog učenja, integracije migranata i interkulturalnog obrazovanja.

Predstavnici Foruma za slobodu odgoja, sudionici studijskih posjeta, će definirati ishode učenja svakog posjeta. To će omogućiti lakše dogovaranje sadržaja posjeta, pronalaženja organizacija iz čijih se primjera dobre prakse može učiti i čija se znanja mogu uklopiti u obrazovne programe Foruma za slobodu odgoja. Budući da je velik naglasak ovog projekta na diseminaciji stečenih informacija, bit će održane kratke edukacije za mlade o temama studijskih posjeta, kako bi ih se upoznalo s primjerima dobre prakse u inozemstvu.

Ovaj projekt je važan zato što nadopunjuje sadržaj projekta Pokreni promjenu: prihvaćanje razlika kroz interkulturalno obrazovanje i volontiranje. Provođenjem aktivnosti u dva komplementarna projekta omogućit će se njihova bolja provedba. S obzirom na to da su partneri na projektu Pokreni promjenu isti kao i na projektu Europska različitost danas, dodatno će se osnažiti odražvanje dobrih partnerskih odnosa i planiranje buduće suradnje.

VODITELJ:ICA PROJEKTA:

Višnja Pavlović, vpavlovic@fso.hr

TRAJANJE PROJEKTA:

26. rujna 2017. – 25. svibnja 2018.

PROVODITELJI:

Nositelj projekta
Forum za slobodu odgoja

Partneri projekta
Think Global, Ujedinjeno Kraljevstvo
Mladinski centar Dravinjske doline (MCDD), Slovenija
Centre for Creative Development “Danilo Dolci”, Italija

MREŽNA STRANICA PROJEKTA

UZ PODRŠKU:

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.