Search
Close this search box.

Projekti

Kutija promjena: osnaživanje učitelja:ica i učenika:ca u promicanju rodne ravnopravnosti u školama

U projektu „KUTIJA PROMJENA“ se kroz edukativne aktivnosti i individualne sastanke osnažuje sedam škola (3 osnovne i 4 srednje) u Zagrebu koje su iskazale interes da promoviraju vrijednosti rodne ravnopravnosti. Školski timovi ovih škola su upoznati s praktičnim alatima za promociju rodne ravnopravnosti u pet područja škole: kurikulum, školska kultura, upravljanje školom, izgled škole, lokalna zajednica i suradnja s obiteljima te su započeli konkretne promjene i promociju rodne ravnopravnosti u svojim školama.

Tijekom projekta, škole su osnažene za promoviranje rodne ravnopravnosti kroz:
(1) provedbu analize potreba,
(2) sudjelovanje u seminaru stručnog usavršavanja,
(3) provedbu inicijativa i radionica za učenike te
(4) upoznavanje sa Smjernicama za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u školama, alatima poput nastavnih priprema i s primjerima dobre prakse kod nas i u drugim zemljama Europske unije.

Rodna ravnopravnost pretpostavlja jednakost ljudskih bića neovisno o njihovu spolu/rodu, a na temelju pripadnosti ljudskoj zajednice i podrazumijeva ukidanje svih društvenih dimenzija stratifikacije. Ona polazi od toga da su sva ljudska bića slobodna razvijati osobne sposobnosti i činiti izbore bez ograničenja postavljenih zadanim rodnim ulogama te uključuje jednake mogućnosti pristupa, sudjelovanja, korištenja te kontrole dobara, resursa, političke moći i društvenog statusa.

Da bi se rodna jednakost mogla u društvu ostvari(va)ti nužno je utvrđivati i poštovati načelo rodne ravnopravnosti. Mnogobrojne su rasprave o uzrocima rodne neravnopravnosti: spominju se priroda, odgoj, društvena očekivanja te rodni stereotipi koji proizlaze iz njih. Preporuke Vijeća Europe (CM/Rec(2019)1) zemljama članicama, između ostalog, navode da djeca i mladi usvajaju rodne stereotipe u školi kroz kurikulum, nastavne materijale, ponašanje i jezik te stoga škole trebaju biti ključni subjekti u mijenjanju stavova i ublažavanju razlika.

VODITELJ:ICA PROJEKTA:

Marina Brkić, mbrkic@fso.hr

Stručni tim projekta:
Višnja Pavlović, vpavlovic@fso.hr
Maja Šarić, msaric@fso.hr
Ornela Malogorski, vanjska suradnica

TRAJANJE PROJEKTA:

1.9.2021. – 31.12.2021.

PROVODITELJI:

Nositelj projekta:
Forum za slobodu odgoja

Partneri na projektu:
Prva gimnazija
Tehnička škola Ruđera Boškovića
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

MREŽNA STRANICA PROJEKTA

UZ PODRŠKU:

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.