Projekti

Kutija promjena – učenice i učenici promiču rodnu ravnopravnost

Rodna ravnopravnost pretpostavlja jednakost ljudskih bića neovisno o njihovu spolu/rodu, na temelju pripadnosti ljudskoj zajednici i podrazumijeva ukidanje društvenih dimenzija podjele. Ona polazi od toga da su sva ljudska bića slobodna razvijati osobne sposobnosti i činiti izbore bez ograničenja postavljenih zadanim društvenim ulogama te uključuje jednake mogućnosti pristupa, sudjelovanja, korištenja te kontrole dobara, resursa, političke moći i društvenog statusa.

Da bi se rodna jednakost mogla u društvu ostvari(va)ti nužno je utvrđivati i poštovati načelo rodne ravnopravnosti. Neravnopravnosti su prisutne, i smatra se da su uzrokovane djelomično prirodom, a prije svega odgojem, društvenim očekivanjima te rodnim stereotipima. Preporuke Vijeća Europe (CM/Rec(2019)1) zemljama članicama, između ostalog ističu da škole trebaju biti ključni subjekti u mijenjanju stavova i ublažavanju razlika, jer djeca i mladi usvajaju rodne stereotipe i u školi, kroz kurikulum, nastavne materijale, ponašanje i jezik.

Forum za slobodu odgoja provodi program „Kutija promjena“ koji se sastoji od edukcije, praćenja i mentorstva škola u području rodne ravnopravnosti. Zajedno sa školama istražujemo kako se ravnopravnost može unaprijediti cjelovitim pristupom školi – od kurikuluma, preko školske kulture, upravljanja školom, izgleda škole, pa sve do suradnje škole i obitelji te lokalne zajednice.

Nakon uvodne edukacije zajedno sa zainteresiranim učiteljicama i učiteljima, stručnim suradnicama i suradnicima te učenicama i učenicima planiramo školske kreativne projekte o ravnopravnosti. Ideje za projekte dolaze od samih učenica i učenika koji ih u svojoj školi osmišljavaju i provode. Na ovaj način djeca i mladi postaju aktivni u propitivanju i mijenjanju ustaljenih obrazaca ponašanja i društveno prihvatljivih rodnih uloga, posebno s naglaskom na situacije iz svakodnevnog obiteljskog života.

U okviru ovog projekta surađujemo s Prehrambenom industrijom Kraš d. d. koja provodi društveno odgovornu kampanju #IJaSamDomaćica, kako bi osvijestila važnost pravedne raspodjele poslova u kućanstvu te potaknula djecu i mlade na propitivanje ustaljenih stereotipa o rodnoj podjeli poslova te stvaranje novih, pravednijih navika.

Također, nova publikacija u sklopu projekta objedinjuje primjere nastavnih priprema i dobrih praksi te pruža svim odgojno-obrazovnim radnicama:ima u cijeloj Hrvatskoj nove ideje za rad na ovoj temi sa svojim učenicama:cima.

 

*Napomena: ženski rod se u tekstu koristi s namjerom uključivanja svih rodova.

VODITELJ:ICA PROJEKTA:

Marina Brkić, mbrkic@fso.hr

Stručni tim projekta:
Ana Munivrana, amunivrana@fso.hr
Višnja Pavlović, vpavlovic@fso.hr
Maja Šarić, msaric@fso.hr

TRAJANJE PROJEKTA:

1. 6. 2022. – 1. 6. 2023.

PROVODITELJI:

Nositelj projekta:
Forum za slobodu odgoja

MREŽNA STRANICA PROJEKTA

UZ PODRŠKU:

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.