Projekti

Lideri/ce za lokalnu zajednicu

“Lideri/ce za lokalnu zajednicu” je naziv projekta kojeg provodi Forum za slobodu odgoja u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom i Network of Education Policy Centers. Projekt se provodi uz potporu Europske unije unutar darovnice IPA 2009. Ukupna vrijednost projekta je 186.414,56 eura, a Europska unija pokriva 90% vrijednosti projekta.

Projekt je započeo 12. siječnja 2012. godine i traje dvije godine, a provodit će se na području Vukovarsko-srijemske županije.

Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta mladih i obrazovnog sustava u području demokratizacije, ljudskih prava, integraciji manjina i nenasilnog rješavanja sukoba na području županije.

Tri su skupine aktivnosti koje će se provoditi na projektu:

Istraživanje. Kako bi se dobio uvid u utjecaj kojeg odvojeno školovanje ima na učenike koji pohađaju takve škole, provest će se istraživanje koje će obuhvaćati četiri segmenta: (1) analizu postojećih praksi, politika i dokumenata koji se bave obrazovanjem i položajem manjinskih skupina unutar obrazovnog sustava; (2) razgovore s ključnim dionicima i donositeljima javnih politika o podijeljenom obrazovanju i temama vezanima za podijeljeno obrazovanje; (3) fokus grupe s četiri različite skupine na temu podijeljenog obrazovanja i njegovog utjecaja na lokalne zajednice; (4) upitnik za učenike i nastavnike u tri različite regije Hrvatske.Rezultati istraživanja i publikacija koja će se temeljiti na tom istraživanju bit će predstavljeni na međunarodnoj konferenciji u sklopu projekta.

Edukacijski modul za mlade. Ciljna skupina je 30 mladih koji će se birati na temelju prijave i motivacijskog pisma te će tvoriti grupu koju će proći kroz devetomjesečni trening. Trening će obuhvaćati učenje znanja iz upravljanja projekatima i građanskog angažmana te motiviranju mladih ljudi za organiziranje u grupe koje će se aktivno baviti problemima iz njihove vlastite zajednice.

Stručno usavršavanje nastavnika. Ciljana skupina je 25 nastavnika i stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije. Nastavnici i stručni suradnici sudjelovat će u šestomjesečnom stručnom usavršavanju u području građanskog odgoja i programa razvoja nastavnih planova te istovremeno podučavani o procesu nastavničkog liderstva kao efikasnog čimbenika promjene na razini škola.

VODITELJ:ICA PROJEKTA:

TRAJANJE PROJEKTA:

PROVODITELJI:

MREŽNA STRANICA PROJEKTA

UZ PODRŠKU:

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.