Projekti

METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)

Opći cilj projekta

Uspostaviti trajnu tematsku mrežu kapacitiranih OCD-a, JLS-a i znanstveno-istraživačkih institucija koja će uključivanjem u sve faze razvoja javnih politika doprinijeti tranziciji u nisko-ugljično društvo adaptirano na klimatske promjene bez energetskog siromaštva. Kroz trajnu suradnju izgradit će se nove vještine i kapaciteti OCD-a za argumentirano zagovaranje, a znanstveno-istraživačke institucije i JLS-i će se osnažiti u metodama informiranja i uključivanja zainteresirane javnosti.

Specifični ciljevi projekta:

 • Potpisivanje Sporazuma o suradnji svih partnera na projektu kojim će se obvezati na trajnu suradnju kroz METAR do bolje klime kako bi povećali vidljivost mreže METAR, a time i doprinijeli boljem informiranju javnosti
 • Kapacitiranje predstavnika OCD-a za argumentirano zagovaranje
 • Izrada smjernica javnih klimatskih politika utemeljenih na dokazima
 • Izgradnja kapaciteta OCD-a za veći utjecaj u procesu donošenja odluka
 • Platforma za razmjenu informacija koja će spajati dionike iz različitih sektora stremeći istovremenom suzbijanju klimatskih promjena, adaptaciji na neizbježne klimatske promjene te socio-ekonomskom razvoju koji omogućuje društvo bez energetskog siromaštva
 • Osnaživanje budućih generacija
 • Financiranje budućih srodnih aktivnosti

Elementi projekta:

 • Jačanje partnerstava organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže
 • Provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanje potreba društva
 • Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene
 • Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima
 • Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija
 • Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija

VODITELJ:ICA PROJEKTA:

Mario Bajkuša

TRAJANJE PROJEKTA:

36 mjeseci (listopad 2020. – rujan 2023.)

PARTNERI:

– Društvo za oblikovanje održivog razvoja (nositelj)

– Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“
– Brodsko ekološko društvo-BED
– Terra Hub
– Udruga Zelena Istra
– Institut za političku ekologiju
– Zelena akcija
– Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstava
– Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
– Grad Zagreb
– Forum za slobodu odgoja

UZ PODRŠKU:

Ova web stranica zahtijeva kolačiće kako bi pružila sve mogućnosti. Korištenjem ove web stranice vi se slažete s pravilima njihove uporabe.